Jste zde

TIRS.NET - vizualizační a řídicí systém založený na technologii Microsoft.NET

Systém TIRS.NET společnosti CORAL s.r.o. představuje moderní SW kategorie SCADA/HMI určený na budování dispečinků a průmyslových aplikací pro rozvodné závody, teplárenství, vodárenství, energetiku, plynárenství, telemetrii, správu budov, řízení výroby, krizové štáby další oblasti.

Logo TIRS:NETTIRS.NET vychází z osvědčené rodiny vizualizačních systémů TIRS32 a TIRSWeb. Je určen především pro nasazení v menších a středně velkých aplikacích, kde se klade důraz na rychlost a jednoduchost řešení. Pro implementaci systému TIRS.NET nejsou nutné žádné programátorské znalosti a jeho nasazení zvládne i poučený uživatel se znalostí běžných kancelářských aplikací.

Microsoft Industry AwardZískaná ocenění

?Microsoft Industry Awards 2004 - Finalist? za využití moderních technologií Microsoft, technologickou inovaci a excelenci.

Systém TIRS.NET se v obecné rovině skládá ze dvou logicky oddělených částí. Z části viditelné pro uživatele (obrazovka s vizualizací připojené technologie, diagnostický modul, prezentační a konfigurační moduly) a části pro uživatele neviditelné (jádro systému, komunikační a databázové moduly, apod.. Předností systému TIRS.NET je, že neviditelná část může běžet nezávisle na přihlášeném uživateli a může tedy plnit své dispečerské úkoly ihned po zapnutí počítače bez nutnosti přihlášení obsluhy.

Systém TIRS.NET může být použit jako kompaktní dispečerská úloha na jednom počítači, nebo jako síťová aplikace s více vzdálenými klienty. Jednotlivé dispečinky lze řadit do vyšších celků a vytvářet tak distribuované aplikace pro rozsáhlé systémy s komunikací i po Internetu.

Architektura systému

Architektura systému TIRS.NET - kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

Terminologie:

 • Jádro - Jádro systému TIRS.NET (TirsNetKernel.exe)
 • Konektor - SW komunikační knihovna pro připojení daného typu automatu
 • Modul - přídavný výkonný modul, který zpracovává hodnoty signálů. Modul je objekt uživatelsky napsaný pro Microsoft.NET prostředí jako "managed aplikace". Jsou to většinou historické zapisovače, vyhodnocovače alarmů, rozesílače alarmových zpráv např. e-mailem nebo SMS, atd...
 • TIRS Panel ? klientská aplikace, která umožňuje vytvoření, editaci a zobrazení vizualizace technologie.

Základem systému TIRS.NET je jádro (TirsNetKernel.exe), které se stará o běh celé neviditelné části systému. Jádro automaticky spouští SW komunikační objekty (konektory) pro spojení s daným typem technologie (např. PLC automaty) a další přídavné moduly (zapisovače historie, vyhodnocovače alarmů, atd.) dle aktuální konfigurace dané aplikace.

Viditelnou část systému představuje aplikace TIRS Panel, která umožňuje oprávněnému uživateli vytvořit nebo editovat obraz připojené technologie (vizualizační stránka). Tato aplikace se používá i pro prohlížení vytvořených vizualizačních stránek technologie. Zda má uživatel možnost danou technologii monitorovat nebo prohlížet závisí na jeho přiděleném oprávnění. Hlavním odlišným znakem systému TIRS.NET oproti jiným systémům je, že nerozlišuje mezi vývojovou a runtime verzí. V případě, že má uživatel přiděleno dostatečné oprávnění, může vytvářet nové vizualizační stránky, případně upravovat stávající a to z libovolného klientského počítače a to za plného běhu systému. Z tohoto důvodu má klientská aplikace TIRS Panel dva režimy PROVOZNÍ/EDITAČNÍ. Mezi těmito režimi se oprávněný uživatel může libovolně přepínat ? není tedy nutné žádné vývojové prostředí.

Vekou výhodou je možnost konfigurace systému TIRS.NET pomocí programu Microsoft Excel nebo XML soubory, které je možné editovat i programem Poznámkový blok, který je součástí operačního systému MS Windows.
Další viditelnou částí systému jsou různé moduly (např. Alarmový, Historický, Diagnostický, ...) nebo webová nadstavba s www stránkami, které se připojují k jádru systému TIRS.NET.

Hlavní přednosti vizualizačního a řídicího systému TIRS.NET

Komunikace, technologie a přístupy

 • Systém TIRS.NET není rozdělen na vývojovou a runtime verzi, zaleží pouze na přidělených oprávněních.
 • Možnost tvorby, úpravy a doplňování aplikace u zákazníka bez potřeby vývojového prostředí, nutnosti překládání a nahrávání do dispečerského počítače.
 • Efektivní komunikace - nové hodnoty z technologie (např. PLC automatů) jsou automaticky zasílány do klientské stránky s vizualizací pouze jako čísla, z toho plyne velmi malé zatížení komunikační linky.
 • Veškeré části systému TIRS.NET běží na počítači jako služby operačního systému i bez přihlášeného uživatele.
 • Jádro systému (komunikace, alarmy, historie,...) běží nezávisle na připojených klientech.
 • Optimalizace načítání hodnot z technologie - při volání na vzdálený modem se najednou přečtou všechny připojené stanice.
 • Data z různých PLC automatů i z různých lokalit lze zobrazit na stejné klientské stránce jednotným způsobem.
 • Systém TIRS.NET může komunikovat s libovolnou technologií (PLC automaty, měřiče tepla, ...).
 • Podpora platformy Microsoft Windows 2000, XP a vyšší včetně Microsoft Windows CE.
 • Historická data, alarmy, atd. se mohou zapisovat do databáze Microsoft SQL nebo TXT souborů a to i souběžně.
 • U každého signálu z technologie je také možné zvolit do jaké databáze, případně i více různých databází se bude souběžně zapisovat.
 • Komfortní prohlížeč historických dat v grafické a tabulkové podobě.
   

Konfigurace a správa dispečinku.

 • Velmi jednoduchá instalace bez nutnosti hlubších znalostí systému Windows.
 • Pro tvorbu aplikace a vizualizace není nutné žádné speciální vývojové prostředí.
 • Pro vytváření i prohlížení technologických stránek je využíván nástroj ?TIRS Panel?, který dovoluje vytvořit vizualizaci i neznalému uživateli.
 • Přístup k dispečinku může být i z prohlížeče Internetu.
 • Jádro systému TIRS.NET lze rozšiřovat i o další moduly, které si uživatel může vytvořit sám nástrojem Microsoft Visual Studio.
 • Stejným způsobem je možné vytvářet i klientské aplikace a vizualizace.
 • Konfigurace signálů se provádí v tabulkách MS Excel, kde je možné hromadně kopírovat a upravovat konfigurace nebo přímou editací XML souborů.
 • K dispozici je TIRS.NET Konektor Toolkit pro tvorbu vlastních konektorů.
 • Jednoduchá správa více projektů na jednom počítači.
 • Pokud má daný uživatel oprávnění, může aplikaci (dispečink) kdykoli rozšiřovat a upravovat za běhu systému.
 • U všech komunikačních konektorů lze nastavit parametry pro komunikaci pomocí COM, TAPI, TCP, UDP. Volby nastavení se odvíjejí od použité technologie. Z dalších parametrů komunikace lze např. nastavit: odložený start komunikace, komunikovat ve vybraném čase, dnu, týdnu, atd.

Spolupráce s jinými systémy

 • Výstupy a vstupy dat do podnikových informačních systémů (přímé propojení, SQL databáze).
 • Systém TIRS.NET lze využít jako zdroj dat (konektor) pro nadřazené dispečinky se systémem TIRSWeb.
   

Několik důvodů, proč aplikovat systém TIRS.NET

 • Velmi jednoduchá a rychlá implementace (vytvoření aplikace zvládne zaškolený uživatel za pár minut).
 • Vhodná technologie pro rychlá a opakovaná řešení.
 • Standardizované řešení založené na Microsoft.NET platformě.
 • Otevřené řešení.
 • Jednoduché vytváření vlastních komponent.
 • Světový trend implementovat podporu Microsoft.NET do každého systému a zařízení (PC, GSM telefony, MDA, ...).
 • Nízká cena software, úspora nákladů při tvorbě aplikace.
   

Doporučená koncová cena systému TIRS.NET již od 3 510,- Kč bez DPH. Pro implementační firmy je vývojová licence systému TIRS.NET ZDARMA.

Další informace o systémech TIRS naleznete na www stránkách http://www.coral.cz/. Zde si také můžete vyzkoušet i on-line ukázky výše uvedených systémů případně stáhnout časově omezenou verzi systému TIRS.NET.

Ukázka vizualizace

Ukázka dispečerské aplikace v systému TIRS.NET -kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

Prohlížeč historie

Ukázka prohlížeče historie - kliknutím získáte náhled ve vyšší kvalitě

Odkazy

Hodnocení článku: