Jste zde

TP PATCH - programy z Pascalu na Pentiu Pro nad 266 MHz

Programy napsané v Turbo Pascalu pod DOS obsahují chybu. Pokud v nich zkompilovaný program běží na

Pentiu Pro 200 Mhz nebo rychlejším, nahlásí při inicializaci Runtime Error 200. V tomto článku najdete jak tento

problém řešit.

Programy napsané v Turbo Pascalu pod DOS obsahují chybu. Pokud v nich zkompilovaný program běží na Pentiu Pro 200 Mhz nebo rychlejším, nahlásí při inicializaci Runtime Error 200. Tato chyba je způsobena spuštěním DIV instrukce, jejíž výsledek se díky přílišné rychlosti výpočtu nevejde do registru.

Program v pascalu lze samozřejmě zkompilovat v novějším překladači, ale často to ani není náš program, nebo prostě již nemáme k dispozici zdrojový kód programu v pascalu. Andreas Bauer z Německa však naštěstí napsal opravný program, který se jmenuje TP PATCH. Tento program hledá ve zkompilovaném souboru řetězec, který přeložil původní překladač a nahradí jej opraveným řetězcem, který pracuje správně i na rychlejších počítačích. Autor sám píše, že program má odzkoušen pouze na TP 7 ale mě správně fungoval i s mými programy ještě z TP 6.0.

Poznámka
Pokud je .exe soubor ještě zkompresovaný nějakým kompresním programem, například PKLITE nebo podobně, TP PATCH samozřejmě nebude fungovat. Program musíte napřed uvést do nezkompresované podoby.
 

DOWNLOAD


TP PATCH - tppatch.zip (8 kB)
Hodnocení článku: