Jste zde

Update BUMERANG - Soubor SW knihoven GSM komunikace

Komponenta BUMERANG vznikla jako knihovna k usnadnění vývoje software pro komunikaci s GSM modemy, zejména k posílání a příjmu textových zpráv. Jelikož modemy se vesměs připojují k sériovému portu, bylo nutno také vyřešit komunikaci po sériovém portu. Kromě toho knihovna umožňuje datovou komunikaci pomocí BMG (Business Messaging Gateway) firmy Eurotel. BUMERANG je napsán jako soubor komponent pro Delphi 5 a je distribuován v několika verzích, které se liší podle obsažených komponent a podle toho, v jaké míře obsahují zdrojové kódy.

Knihovna se skládá z následujících částí: 


Sériové porty (COM)Obecné komunikační rutiny pro práci se sériovými porty pomocí funkcí API. Rutiny, které se starají o samotnou komunikaci, běží jako samostatný thread a umožňují tak obsluhovat bez účasti hlavního procesu. Události (events), které se vyvolají během komunikace (příjem znaku, stav modemu) , mohou být tedy volány buď z hlavního nebo tohoto pomocného threadu. Tento způsob funkce komponenty zjednodušuje práci programátorovi, který knihovnu využívá. 
K těmto komponentám jsou k dispozici kompletní zdrojové texty ve všech distribucích BUMERANGu.
 

TAPITAPI  - Telephony Application Programming Interface  - je softwarové rozhraní pod Windows NT/95/98/2000, určené pro obsluhu telekomunikačních zařízení. V systému BUMERANG dodávané komponenty pro TAPI zapouzdřují funkce tohoto rozhraní tak, že je možné pracovat s TAPI stejně jako s běžným sériovým portem. Tato nadstavba výrazně ulehčuje vývoj software, protože není nutná detailní znalost těchto poměrně neprůhledných funkcí. Je také vyřešena konfigurace TAPI zařízení (COM, modem) pomocí standardních dialogových oken, ukládání a obnovování nastavení.

GSMDo této oblasti patří komponenty pro komunikaci s GSM modemy. V současnosti jsou podporovány tyto modemy : 
 

  • Siemens A1, Siemens M20, Siemens M1
  • Ericsson GM12
  • Nokia Communicator 9110


Jelikož lze volit mód textových zpráv buď jako PDU nebo text, tak lze bezproblémově doplnit podporu dalším modemů. Komponenty umožňují přihlášení modemu do GSM sítě, ovládání modemu AT příkazy a posílání a příjem textových zpráv SMS.

Pokud potřebujete například v projektu vyřešit podporu datové komunikace pomocí SMS, použití této komponenty to ulehčuje do té míry, že odeslání textové zprávy se provede voláním funkce SendSMS(TelCislo, Text). Při příchodu zprávy se vyvolá událost OnUnsolicitedSMS. U zpráv lze nastavovat další parametry jako je např. doba expirace, číslo SMS centra apod. Tyto komponenty jsou po registraci k dispozici zdarma. 
 

BMGBMG (Business Message Gateway) je rozhraní definované firmou Eurotel pro hromadné zpracování SMS (příjem a posílání). Je určeno pro profesionální obousměrnou datovou komunikaci, která používá pro přenos informací infrastrukturu sítě GSM. K výhodám tohoto řešení patří vysoká rychlost doručení zpráv, až 4x větší kapacita přenosu zpráv (2 SMS/vteřinu) oproti klasickému přenosu, vysoká úspěšnost doručení, informace o úspěšnosti doručení na cílový  terminál GSM je vždy k dispozici, poplatky za odeslané SMS jsou finančně zvýhodněny oproti běžnému  přenosu krátkých textových zpráv. Příkladem použití mohou být platební terminály na benzinových pumpách, datové terminály pro přepravní služby (DHL), systémy pro sledování a monitorování automobilové a kamionové dopravy apod..

K BMG centru, které je umístěno u GSM operátora se zákazník připojuje buď pronajatou linkou nebo telefonicky pomocí modemu. Komponenty řeší obě tyto možnosti přes TAPI. Další informace o BMG lze získat na stránkách firmy Eurotel..

BMG CLIENTJe praktická aplikace využívající komponenty TBMGClient, která demonstruje všechny funkce BMG. Jelikož se zároveň jedná o automation server, mohou aplikaci přímo využívat další aplikace podporující technologii COM/DCOM.
 

DEMONSTRAČNÍ APLIKACEPro vysvětlení práce s komponentami systému BUMERANG jsou přiloženy jednoduché aplikací demonstrující použití jednotlivých komponent.

Example_COM
Projekt pro ukázku použití komponent pro sériovou komunikaci – vysílání a přijímání znaků a jejich zobrazování na terminálu atd..

Example_TAPI
Projekt pro demonstraci použití komponent pro připojování pomocí TAPI – vysílání a přijímání znaků a jejich zobrazování na terminálu, automatické vytáčení telefonního čísla, přímé připojení, konfigurace atd..

Example_GSM
Projekt demonstrující použití komponent pro komunikaci s GSM modemy. Program umožňuje přihlášení do sítě, posílání a přijímání SMS zpráv, zjišťování síly signálu a ovládání modemu manuálně AT příkazy.  Pro zprovoznění stačí nastavit typ modemu, PIN a číslo SMS centra v konfiguračním INI souboru a je možno posílat a přijímat SMS.
 

LicenceSystém BUMERANG je navržen částečně jako Open Source projekt, tomu odpovídají licenční podmínky. Komerčně využitelné části, jako je podpora BMG a podobně, jsou k dispozici v několika cenově odstupňovaných balících i se zdrojovými kódy.
 

CENY BUMERANGu


komponenty jednotlivých verzí   Basic   GSM Lite   GSM Standard   BMG*  BMG Pro*   GSM Expert*
Sync/async komunikace ano ano ano ano ano ano
Připojování pomocí TAPI ano ne ne ano ano ano
GSM modemy ne ano ano ano ano ano
BMG ne ne ne ano ano ano
Ceny v Kč (+ DPH)  zdarma  registrace 4990 Kč   8990 Kč  14990 Kč 18990 Kč

Poznámka : Jednotlivé verze BMG, BMG Pro a GSM Expert se vzájemně liší množstvím obsažených zdrojových kódů. Detaily v nádledující tabulce : 
 

 obsah jednotlivých verzí   Basic   GSM Lite   GSM Standard   BMG BMG Pro GSM Expert
TConnection
TLogConnection
source source source source source source
TLogger
TStreamLogger
TFileLogger
TFileTermLogger
source source source source source source
TCommunicationConnection source source source source source source
TCommHandle
TComm
source source source source source source
TTAPILine
TLineComm
 source ne ne  source source source
TTerminal source source source source source source
TGSM ne ano source ano ano source
TSMS ne ano source ano ano source
TBMG
TBMGClient
ne ne ne ano source source
BMG Client/DCOM ne ne ne ano source source

Ing. Tomáš Mandys
mandys@hw.cz
Hodnocení článku: