Jste zde

K cestě do hlubin lidského těla použijte AFE4300

Osobní váhy, rozšířené navíc o možnost důkladněji zanalyzovat tělesnou skladbu lidského těla, mají nového spojence – kompletně vybavený analogový front-end TI s 80 vývody. Trend slučování „všeho do jednoho“ tak pokračuje.
Texas Instruments představuje první plně integrované řešení analogového front – endu AFE ve své třídě, určené jednak pro měření tělesné váhy a také k důkladnější analýze, známé jako BCM (Body Composition Measurement). Výstižně pojmenovaný obvod
 
AFE4300,
  • Low-Cost, Integrated Analog Front-End for Weight-Scale and Body Composition Measurement,
 
řadíme mezi jednoduše nasaditelná, nízkopříkonová a zároveň též precizní provedení nezbytného front – endu, umožňující vývojářům, navrhujícím osobní váhy, zahrnující zároveň pokročilejší vyhodnocování tělesné skladby ve smyslu BCM, analýzy průvodní impedance a také její měření, dostat jejich finální produkty rychleji na trh – tzn. v porovnání s implementací stávajících a mnohem komplikovanějších řešení s větším počtem čipů.
 
 
AFE4300 již ze své podstaty (viz blokový diagram) pracuje se dvěma samostatnými signálovými řetězci – první z nich se přitom zaměřuje na měření tělesné hmotnosti, zatímco ten druhý byl vyhrazen důkladnější analýze tělesné skladby (Body Composition). V obou případech pak využíváme 16bitového A/D převodníku s 860 sps, který mezi nimi necháme přepínat.
 
Trojice BCM kanálů integrovaného obvodu umožňuje segmentový rozbor tělesné impedance BIA (Body Impedance Analysis) mezi připojenými končetinami, tj. ruka – ruka, noha – noha nebo dokonce i ruka – noha, takže ve výsledku dostáváme úplný a také přesný obraz zkoumaného těla. Tetrapolární způsoby měření analogového front – endu AFE4300 zároveň vylučují vliv nepřesností z titulu impedance jednotlivých elektrod.
 
 
Struktura kromě toho zahrnuje možnost přesného měření ECW (Extra Cellular Water) a také ICW (Intra Cellular Water) s využitím spektroskopie BIS (Bio-Impedance Spectroscopy). AFE4300 si v rámci svého rozsahu napájecího napětí od 2 V až do 3,6 V „řekne“ o méně než 1 mA. Poudro typu TQFP s 80 vývody a o rozměrech 12 mm x 12 mm se při tom všem smí pohybovat v teplotním rozsahu od 0 °C až do +70 °C.
 

 

Základní vlastnosti AFE4300:

 

 

 

Dostupnost a cena:

 
Při odběru 1 000 ks vychází jeden obvod AFE4300 na $2.50.
 
 

Download a odkazy:

 
Hodnocení článku: