Jste zde

Nové softwarové funkce mají učit jezdit na elektřinu

Je známé, že někteří majitelé tzv. Plug-In hybridních aut funkci elektrického pohonu moc nevyužívají a auto nenabíjejí. To mají změnit nové softwarové funkce v budoucích PHEV automobilech.

Tlak na elektrický provoz PHEV vozidel

V polovině července 2021 představila Evropská komise dalekosáhlé plány na větší ochranu klimatu v rámci svého právního balíčku „Fit for 55“. Jeho cílem je eliminovat do roku 2030 nejméně 55 procent emisí CO2 ve srovnání s rokem 1990. Jedním z právních opatření navrhovaných Evropskou komisí je od roku 2035 zákaz prodeje nových vozů se spalovacími motory. Patří sem také spalovací motory v PHEV. Podle nejmodernější technologie lze ale vozy se spalovacími motory ve velkém nahradit pouze čistě elektrickými vozy. To je mimo jiné problematické, protože nabíjecí infrastruktura v současné době zdaleka není dostatečně výkonná, aby dokázala nabít neustále rostoucí flotilu elektrických vozidel. Využití plug-in hybridů s co nejvyšším podílem elektrického pohonu okamžitě okamžitě výrazně sníží emise CO2 a současně sníží zatížení nabíjecí infrastruktury.

V tomto směru představila společnost ZF již v roce 2019 nový typ koncepčního vozu, který byl dodnes dále vyvíjen. Nejmodernější hardware a software výrazně zvýšil energetickou účinnost vozidla. Pohon tohoto koncepčního vozidla je založen na 8stupňové automatické převodovce ZF, jejíž skříň obsahuje také výkonný elektromotor. Tento PHEV se tak mění na plnohodnotné elektrické vozidlo na střední vzdálenosti každodenního života. S tímto PHEV je nyní možné ujet čistě elektricky přibližně 155 kilometrů s nabíjením baterie pouze jednou - tento dojezd je dostačující pro většinu řidičů na každodenní cestu na pracoviště a zpět domů bez spalovacího motoru. Spalovací motor se obvykle používá pouze pro dálkové cesty. Odtud také pochází jeho název, EVplus. „Plug-in hybridy příští generace jsou elektrická vozidla vhodná pro každodenní použití díky EVplus,“ říká Stephan von Schuckmann, člen představenstva a vedoucí divize Electrified Powertrain Technology společnosti ZF.

Nicméně aby PHEV, jako je EVplus od ZF, využil svých výhod, musí ho řidič co nejvíce využívat na elektřinu. A ZF proto vyvinula dva softwarové asistenty, které do EVplus integrovala. Nejenže připomínají řidiči, aby co nejvíce jezdili na elektřinu, ale také zajišťují optimální interakci mezi spalovacím motorem a elektromotorem podle situace. Názvy aplikací jsou „ZF eDriver Trainer“ a „ZF Zero Emission Zone Manager“.

Aplikace "ZF eDriver Trainer"

„Trenér ZF eDriver“ motivuje řidiče k pravidelnému nabíjení plug-in hybridního vozidla a k jeho primárnímu používání elektricky. Jádrem funkce je úplná transparentnost chování řidiče při řízení a nabíjení. Díky komplexním informacím o provozu elektrické jízdy a individuálním doporučením při cestování může každý řidič PHEV cestovat co nejefektivněji a s co nejnižšími emisemi CO2. Navrhován je dokonce i motivační systém, kdy při jízdě orientované na budoucnost může řidič získat takzvané Coiny, které lze použít například k bezplatnému nabíjení nebo parkování. 

Aplikace "ZF Zero Emission Zone Manager"

Software „ZF Zero Emission Zone Manager“ také má přispívat ke snižování koncentrace CO2. Výsledkem je, že se EVplus automaticky chová jako jen čistě elektrické vozidlo v zóně s tzv. nulovými emisemi. Pokud vozidlo není aktuálně poháněno elektricky, aplikace se při vstupu do zóny automaticky přepne ze spalovacího motoru na elektromotor. V zóně již řidič toto nastavení nemůže změnit.

Systém detekuje zóny s nulovými emisemi pomocí geofencingu. Mimochodem, nejen ekologické zóny na cestě jsou zobrazeny na displeji navigace, řidiči si dokonce mohou definovat vlastní zóny, ve kterých chtějí jezdit pouze čistě elektricky. Inteligentní správa energie hybridního pohonu ve spojení s plánováním trasy navigačního systému zajišťuje, že je vždy dostatek energie z baterie pro jízdu zónami s nulovými emisemi.

Závěr

Zvýše uvedeného je patrné, že postupně budou HEV i PHEV vozidla vybavována různými funkcemi, které "budou učit řidiče k přechodu na elektrický provoz". Uvedené aplikace jsou rozhodně zajímavé. Nicméně je však otázkou, zda je vhodné, aby byly "natvrdo" funkční bez možnosti je vypnout nebo jejich fukci ovlivnit.

Odkaz

Hodnocení článku: