Jste zde

Novinky v technologii IQRF

Lokálně autonomní bezdrátová mesh technologie IQRF s funkcí vzdálené správy umožňuje sledovat stav i hodnoty jednotlivých zařízení nebo je i vzdáleně řídit. IQRF Summit 2019 představí také nové funkce.

Funkce Autonetwork V2 umožňuje automaticky sestavit síť pomocí služeb implementovaných přímo v operačním systému. Sestavení sítě probíhá ve vlnách, během kterých jsou do sítě přidávána postupně všechna zařízení, která k tomu mají oprávnění a která se následně také podílejí na vytváření sítě objevováním nových zařízení.

Funkce Smart Connect umožňuje přidat zvolené zařízení do sítě na základě znalosti určitých unikátních parametrů tohoto zařízení. Není třeba nastavovat přístupové heslo na zařízení, protože připojení zařízení probíhá zabezpečeně díky znalosti daných parametrů. Tyto parametry lze zadat různými způsoby, například načtením QR kódu obsahujícím tyto hodnoty.

Od IQRF OS verze 4.03D nemusí mít nově přidávané zařízení předem nastaveno v konfiguraci pracovní kanál stejný jako Koordinátor sítě, protože přidávání do sítě probíhá na servisních kanálech. Při instalaci sítě stačí nastavit vhodný nezarušený kanál v Koordinátoru a všechna připojená zařízení tento kanál „zdědí“.

Proč zvolit IQRF

Lokálně autonomní bezdrátová mesh technologie IQRF s funkcí vzdálené správy umožňuje sledovat stav i hodnoty jednotlivých zařízení nebo je i vzdáleně řídit. V případě výpadku vzdáleného řízení síť funguje i nadále díky lokálnímu řízení. Zařízení lze monitorovat či řídit jednotlivě i ve skupinách. Díky nízké spotřebě je možno provozovat bateriová zařízení několik let bez výměny baterií. Plug-and-play zařízení certifikovaná na interoperabilitu (dostupná na www.iqrf.shop) lze ovládat dle standardu jednotným způsobem. Samozřejmostí je zabezpečený přenos dat v síti již na úrovni operačního systému.To výrazně rozšiřuje možnosti, kde lze tuto unikátní českou technologii prověřenou roky praxe využít.

Případové studie již zrealizovaných projektů najdete na webu IQRF Alliance - www.iqrfalliance.org/case-studies. Mnoho dalších projektů se realizuje a můžete se s nimi seznámit právě na IQRF Summitu.

Hodnocení článku: