Jste zde

Platforma LIDARu jako open source

Analog Devices zveřejnila popis konstrukce, software a algoritmů, který tak může použít každý. V článku je také na několika místech vysvětleno, kterým omylům a jak je dobré se vyvarovat.  Jsou popsány také komponenty softwarového stacku Open source LIDAR.

Každá nová technologie je prvních pár měsíců nebo let zahalena aurou nedotknutelnosti. Ve chvíli, kdy vývojové týmy, které do ní vidí, vyčerpají svůj tvůrčí potenciál, přichází okamžik, kdy se složitý problém zjednoduší a nabídne jako spotřební zboží i širší komunitě vývojářů. Ti následně najdou nové aplikační možnosti, což je nová krev pro odbyt komponentů, v jejichž vývoji výrobce utopil desítky milionů.  Do tohoto cyklu dospěla i technologie pro LIDAR, Light Detection And Ranging neboli dálkové měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu odraženého paprsku laseru.

Hned v úvodu je třeba připomenout, že open source návrh je univerzální jen do jisté míry, protože stejně jako u všech ostatních technologií je nutné řešení LIDARu škálovat podle výkonu, spolehlivosti, bezpečnosti, robustnosti návrhu i jeho ceny. Pokud ovšem potřebujete cenově dostupný a jednoduchý senzor, který bude průměrný v tom nejlepším slova smyslu, je dobré se inspirovat.

Pro LIDAR existuje několik způsobů diferenciace v designu systému: přijímací a přenosová optika, počet a orientace laserů, laserové palebné vzorce, řízení laserovým paprskem a počet světelných přijímacích prvků. Ale bez ohledu na tyto volby existuje v přijímacím signálním řetězci a požadavcích na signál laserového pohonu vysoký stupeň podobnosti nebo shody. Na základě těchto předpokladů navrhla Analog Devices modulární prototypovou platformu LIDAR AD-FMCLIDAR1-EBZ, která má zákazníkům umožnit snadno konfigurovat nebo nahradit části návrhu vlastním hardwarem, navrženým podle specifických požadavků na aplikace., Systém je rozdělen do tří různých desek se standardizovaným digitálním a analogovým rozhraním:

  • Deska sběru dat (DAQ) obsahující vysokorychlostní JESD204B ADC a odpovídající taktování a výkon. Tato deska má rozhraní kompatibilní s FMC pro připojení k preferované vývojové desce FPGA. Slouží jako základní deska v systému připojením dalších dvou desek k digitálním konektorům, které směrují řídicí a zpětnovazební signály mezi těmito deskami a FPGA a koaxiálními kabely pro analogové signály.
  • Deska analogového rozhraní front-end (AFE) obsahující lavinový fotodetektor (APD) a celý signální řetězec potřebný pro úpravu výstupního signálu APD tak, aby mohl být přiváděn do ADC na desce DAQ.
  • Laserová deska obsahující lasery a drivery.

Analog Devices zveřejnila popis konstrukce, software a algoritmů, který tak může použít každý. V článku je také na několika místech vysvětleno, kterým omylům a jak je dobré se vyvarovat.  Jsou popsány také komponenty softwarového stacku open source LIDAR.

https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/open-source-lidar-prototyping-platform.html

Hodnocení článku: