Jste zde

Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku 2019

Datum: 
Středa, 15. Květen 2019

Česká elektrotechnická společnost, z.s. ústřední odborná skupina Mikrovlnná technika pořádá 50. seminář „Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku“ ve středu dne 15. května 2019 v Pražském kongresovém centru, vchod č. 5, ul. 5. května 1640/65, Praha 4. Úvodní přednáška seznamuje se současným stavem nových perspektivních materiálů a jejich využití ve strukturách součástek, senzorů a aktuátorů s využitím pro širokou oblast aplikací RF až UHF.

Pozornost je věnovaná současnému stavu vývoje grafenu, struktur tranzistorů a dalších typů součástek z něho vyrobených. Dále jsou zde představeny komponenty realizované technologiemi MEMS, včetně senzorů a akčních členů a jejich řízení, pokročilá mikrosystémová řešení součástek s využitím v radiotechnice a komunikacích. Přednáška „Difrakce vln na tělesech – experimenty, simulace, aplikace“ uvádí základní konfigurace a vztahy pro objektivní hodnocení RCS různých objektů, podmínky experimentálních měření na kmitočtech kolem 35 GHz, dosažené výsledky měření a následnou kontrolu/ověřování výsledků pomocí SW simulace. Závěrem jsou naznačena další možná experimentální měření a jejich využití pro upřesnění SW simulací a využitelnost v praxi.

Monitorovací systém SIMON je vyvinutý jako technický nástroj dohledu na provozní prostředky ATC. Pozemní stanice systému monitoruje dotazy sekundárního radaru a rovněž zpracovává patřičné odpovědi. Kromě SSR systém umožňuje také monitoring ADS-B, MLAT a ACAS. Analogová architektura systému se skládá ze směrových antén, diplexeru pro oddělení kmitočtových dílčích pásem a vícekanálových přijímačů. Pro zpracování dat se využívá datového serveru, záznamového serveru, přijímače GNSS, NTP serveru a klientského počítače. Přijatá data slouží k analýze standardního provozu, vytvoření modelů předpokládaného chování a upozornění na odchylky. Elektricky malé antény jsou nedílnou součástí mnoha přenosných zařízení. Vzhledem k tomu, že tyto antény jsou z principu úzkopásmové, je jejich činnost významně ovlivněna blízkými objekty, jako jsou například pouzdro zařízení, baterie, desky plošných spojů, kabely, atd. Typický postup návrhu těchto antén vychází z měření činitele odrazu prototypu a následným časově náročným experimentálním dolaďováním SMD součástek přizpůsobovacího obvodu. Podobně je tomu u přístupu pomocí 3D EM simulace, kde vstupní informace, např. materiálové vlastnosti substrátu, jsou nedostatečné.

Další přednáška se zabývá problematikou šíření rádiového signálu současných komunikačních systémů v prostorách tunelů, metra a rozsáhlých stavebních objektů. Je rozebrána zejména používaná technologie a topologie systémů pro rádiové pokrytí podzemních prostor. Další část příspěvku je věnována problematice vyzařovacích kabelů jak z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska dosažení potřebných vysokofrekvenčních parametrů. Jedná se zejména o problematiku pasivních intermodulací, ale i problematiku použití vyzařovacího kabelu jako tzv. „požárně bezpečnostní zařízení“. V listopadu 2018 schválila Generální konference pro míry a váhy změny definic základních jednotek měření. Soustava jednotek SI bude nově založena na fundamentálních konstantách přírody. Příspěvek se bude krátce zabývat historií soustavy jednotek SI a poté budou ukázány některé zajímavé experimenty, které redefinici soustavy jednotek předcházely.

Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Na přípravě a v průběhu semináře spolupracují Afro-Bohemia s.r.o. Computer Simulation Technology, Dolní Břežany CS SOFT, spol. s r. o., Praha ELDIS Pardubice, spol. s r. o., Pardubice EMPOS, spol. s r. o., Praha ERA, a. s., Pardubice Ifield Computer Consultancy LTD., o. s., Praha Ing. Jirous J & J, Praha Řízení letového provozu ČR, s. p. SVS FEM, s.r.o., Brno T-CERAM, spol. s r. o., Libřice T-CZ a.s., Pardubice TransTech Electronic, spol. s r. o., Praha

Program

8.00 – 9.00 Prezence
9.00 – 9.10 Zahájení semináře
9.10 – 10.10 Komponenty pro mikrovlnnou techniku založené na moderních technologiích a materiálech, část 1, - Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
10.10 – 10.30 Přestávka
10.30 – 11.30 Komponenty pro mikrovlnnou techniku založené na moderních technologiích a materiálech, část 2, - Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (Katedra mikroelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
11.30 – 12.00 Difrakce vln na tělesech – experimenty, simulace, aplikace – Ing. Tibor Bachorec, Ph.D1 , Ing. Petr Svoboda, CSc. 2 , ( 1 SVS FEM, s r. o., Brno, 2 odborný poradce, Praha).
12.00 – 12.30 Monitorovací systém SIMON 1030/1090MHz – Ing. Vítězslav Krčmář, CSc. (T-CZ a.s., Pardubice)
12.30 – 12.50 Prezentace firem
12.50 – 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 – 15.00 Návrh a verifikace elektricky malé antény - Jan Eichler, Milan Příhoda, Vratislav Sokol (CST - Computer Simulation Technology GmbH, Darmstadt, Germany).
15.00 – 15.30 Šíření radiového signálu současných komunikačních systémů v prostorách tunelů – Ing. Libor Daněk (RCD Radiokomunikace spol. s r. o., Staré Hradiště).
15.30 – 16.00 Redefinice soustavy jednotek SI – Ing. Martin Hudlička, Ph.D. (Český metrologický institut, Praha). Odbornou náplň semináře garantuje výbor ÚOS Mikrovlnná technika, ČES, z.s..

 

Přejete-li si zasílat informace o akcích ÚOS Mikrovlnná technika ČES, z.s. elektronicky, prosíme Vás, uveďte svoji E-mailovou adresu na přihlášce účasti na seminář. Aktualizace všech dosud poskytnutých E-mailových adres je nutná vzhledem k jejich častým změnám. Aktuální informace o ČES a ÚOS Mikrovlnná technika naleznete na internetové stránce http://spolky.csvts.cz/ces/index.php

Informace a organizační pokyny: Pozor, změna místa konání. Datum a místo konání semináře: středa 15. 5. 2019, Pražské kongresové centrum, vchod č. 5, ul. 5. května 1640/65, Praha 4., místnost: Severní sál 2. patro.

Na seminář se můžete přihlásit rovněž elektronicky na internetové stránce http://web.cvut.cz/ces/mt/ do 1. 5. 2019

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon semi2019-1.pdf214.17 KB