Jste zde

Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku 51

Datum: 
Středa, 6. Listopad 2019

Seminář konaný ve středu dne 6. listopadu 2019 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

Úvodní přednáška uvede přehled chování a aplikací tzv. metapovrchů (metasurfaces). Tyto povrchy představují vhodným způsobem navržená planární rozhraní mezi dvěma prostředími, která umožní potřebnou transformaci elektromagnetických vln na toto rozhraní dopadajících. Jedná se o planární verzi metamateriálů, která je snadno vyrobitelná pomocí PCB technologie.
   Dále seminář uvede měření efektivní odrazné plochy dronu pro potřeby stanovení dálkového krytí radiolokačního prostředku v okolí 9 GHz. Budou předneseny navržené metody a výsledky měření. Vývoj a realizace výkonových filtrů harmonických kmitočtů v pásmu S budou prezentovány v dalším programu. Bude uveden přehled některých používaných řešení, simulace parametrů, realizace řešení a měření na vzorku.
   Seminář bude v odpolední části pokračovat představením leteckého antikolizního systému ACAS/TCAS a vysvětlením důvodu jeho zavedení. Systém bude popsán jak z technického hlediska, principu funkce a metody určení okolního leteckého provozu, tak z pohledu uživatele – pilota. Další příspěvek shrnuje současný stav technologie bezkontaktní identifikace (RFID) v UHF a dalších mikrovlnných kmitočtových pásmech především se zaměřením na chování antén transpondérů v blízkosti ztrátových objektů jakými je např. lidské tělo. Poslední regulérní přednáška se bude zabývat stručným zhodnocením současného stavu v oblasti elektrochemických zdrojů proudu. Hlavní důraz bude kladen především na redoxní průtokové články a nové směry z oblasti lithiových akumulátorů a odvozených systémů.
   Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou prof. Ph.Dr. Marcely Efmertové, CSc., která bude zaměřena na sté výročí elektrifikace, které letos slavíme. Elektrifikace byla prováděna v Československu především v meziválečných letech (1918–1939) a stala se symbolem budování moderního samostatného československého státu a jeho demokratické společnosti a plně vyjádřila i jeho celkový, především budovatelský, étos.
   Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

http://web.cvut.cz/ces/mt/