Jste zde

Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku

Datum: 
Středa, 9. Květen 2018

Toto setkání se koná již po 48. Tentokrát v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1. Úvodní přednáška je věnována systému 5G, který bude představovat ve vývoji mobilní komunikace revoluční krok vpřed, neboť bude poskytovat uživatelům špičkovou datovou rychlost až 10 Gbit/s, latenci pod 1 milisekundu a spolehlivost spojení 99,999%, což je zhruba deseti až stonásobné zlepšení oproti systému LTE 4G. Řada aplikací bude charakterizována velmi nízkou energetickou spotřebu a nízkou cenou terminálů 5G.

Další přednáška je zaměřena na popis současného stavu a také perspektiv vývoje mikrovlnných technologií pro lékařskou diagnostiku. Pozornost bude věnována zejména mikrovlnné radiometrii, mikrovlnné diferenční tomografii a také technologii UWB radarů. Kromě diagnostiky nádorových onemocnění je perspektiva těchto technologií i pro rozlišení dvou základních typů mozkových příhod. Pro zhruba třetinu pacientů trpících epilepsií je jedinou šancí chirurgické odstranění epileptogenních oblastí mozku. Jedná se o nevratný zásah do mozku, který je nutno velmi pečlivě naplánovat a minimalizovat subjektivitu hodnocení biologických signálů. Zapojení současných výpočetních nástrojů snižuje subjektivitu a zároveň přináší dodatečné informace, které ručnímu hodnocení zůstaly skryty pro časovou náročnost jejich extrakce.

V přednášce věnované českým radarům budou ukázány základní možnosti, jak detekovat "neviditelná" letadla a přínos československého (popř. českého) výzkumu, vývoje a produkce těchto zařízení s využitím multilateračního principu a pasivní koherentní lokace (PCL). Následná přednáška se bude zabývat vědeckými a technologickými experimenty v oblasti měření radiace a radiačního stínění na nanosatelitu VZLUSAT-1. Budou prezentovány i některé zajímavé dosažené výsledky, např. radiační mapy. Cesta od nápadu vytvořit univerzitní satelit, přes úskalí a překážky jeho vývoje a výroby, problémy legislativní a schvalovací až po samotnou realizaci a vypuštění malého satelitu, je velmi složitá. Přednáška se zmíní se o nanosatelitech CZ-CUBE, PilsenCUBE, VZLUSAT-1 i o současném projektu PilsenCUBE II. Bude popsána také pozemní stanice na FEL pro komunikaci s malými satelity a budoucnost kosmického výzkumu na FEL ZČU v Plzni. Přednáška o třípásmové reflektorové anténě popisuje modernizaci radarového systému RSP-10 vyráběného v Rusku. Jedná se o nové řešení výkonového vysílače v pásmech L a ICAO.

Významným prvkem je nová koncepce reflektorové antény, která sdružuje pásma: L (1250-1350 MHz), sekundární radar ICAO (1030, 1090) MHz a normu UVD 740MHz. Seminář bude tradičně zakončen diskusním večerem, uvedeným přednáškou Ing. Vadima Závodného, Ph.D. přibližující historii, a možnosti, které nabízí česká sekce IEEE MTT/AP/ED/EMC svým členům. Budou prezentovány akce, organizované touto sekcí a výsledky její činnosti. Využijte mimořádnou příležitost setkat se s kolegy pracujícími v oboru, navázat, obnovit či prohloubit osobní nebo pracovní kontakty. Těšíme se na setkání s Vámi a srdečně Vás zveme na seminář s doprovodnou výstavou produktů firem podnikajících v oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky.

Program

8.00 – 9.00 Prezence
9.00 – 9.10 Zahájení semináře
9.10 – 10.10 Systém mobilní komunikace 5G před nástupem do praxe I. - Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
10.10 – 10.30 Přestávka
10.30 – 11.30 Systém mobilní komunikace 5G před nástupem do praxe II. - Doc. Ing. Václav Žalud, CSc. (Katedra radioelektroniky, FEL ČVUT v Praze).
11.30 – 12.00 Vývoj mikrovlnných technologií pro lékařskou diagnostiku – Doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, jr., MSc.1 , Doc. Ing. David Vrba, PhD.1 , Ing. Ondřej Fišer1 , Prof. Ing. Jan Vrba, CSc.2 , Ing. Ilja Merunka2 , Ing. Ladislav Oppl, PhD2 ( 1Katedra biomedicínské techniky, FBMI ČVUT v Praze, 2Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze).
12.00 – 12.30 Výpočetní techniky pro epileptochirurgii - Ing. Petr Ježdík, PhD. (Katedra teorie obvodů, FEL ČVUT v Praze).
12.30 – 12.50 Prezentace firem
12.50 – 14.00 Přestávka (oběd)
14.00 – 14.30 České radary - Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.1 , Prof. Ing. Pavel Bezoušek Csc.1 , Ing. Vadim Závodný, Ph.D.2 ( 1Universita Pardubice, 2 Eldis Pardubice s.r.o.).
14.30 – 15.00 Měření radiace a radiačního stínění na nanosatelitu VZLUSAT-1 - Ing. Adolf Inneman Ph.D. a kol. (Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., VZLÚ a.s., TTS, 5M, FEL ČVUT, FEL ZČU).
15.00 – 15.30 Jak se rodí družice na univerzitě – projekt PilsenCUBE - Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. a kol. (FEL ZČU v Plzni).
15.30 – 16.00 Třípásmová reflektorová anténa - Ing. Vadim Závodný, Ph.D.1 , Prof. Ing. Pavel Bezoušek, Csc.2 , Prof. Ing. Vladislav Schejbal, Csc.2 ( 1 Eldis Pardubice s.r.o., 2Universita Pardubice).
16.00 – 16.15 Přestávka
16.15 – 16:45 Československá sekce IEEE v oboru radiotechniky - Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (Eldis Pardubice s.r.o.).
16:45 – 20:00 Diskusní večer v Klubu techniků.

 

Více informací naleznete na http://spolky.csvts.cz/ces/index.php nebo v přiloženém dokumentu

Přílohy: 
PřílohaVelikost
PDF icon semi2018-1.pdf391.29 KB