Jste zde

Freescale Race Challenge 2010 - Nový ročník soutěže samořídících autíček na autodráhu

FRC-logo.jpg

Freescale Semiconductor ČR a Freescale Rumunsko, s podporou distributora autodráhy Carrera, firmou ConQuest entertainment, s.r.o, pořádá pro studenty elektrotechnických vysokých škol u nás, na Slovensku a v Rumunsku nový ročník soutěže Freescale Race Challenge (FRC), která vdechne mezi vývojáře mikroprocesorových aplikací závodní atmosféru. Úkolem zúčastněných studentů bude postavit a naprogramovat auto na autodráhu, které zajede nejkratší čas na 10+10 okruhů na neznámé trati.

Toto auto však nebude nikdo řídit - bude se řídit samo. Během prvního okruhu musí jet opatrně a trať si "osahat". Až rozpozná, že už jede druhý okruh, může podle předchozího mapování trati již očekávat, kdy přijde jaká zatáčka a kdy naopak rovinka.

V napájecích kolejnicích je stabilní napětí, auto si samo řídí rychlost. Mapování trati je založeno na použití akcelerometru, který měří odstředivou sílu působící na auto v zatáčkách.

Minulý ročník FRC2009 vzbudil ve studentech zájem o kreativní vývoj řídících algoritmů spolu se závodním nadšením. I letos zůstává podstata závodu je stejná. Přibývá však mnoho novinek, organizačních i technických.

Soutěž se rozrůstá

V česko-slovenském regionu jsme do soutěže zapojili další univerzity a plánujeme 7 univerzitních finále:

 • ČVUT v Praze
 • VUT v Brně, FEKT
 • VUT v Brně, FIT
 • TU Ostrava
 • ZČU v Plzni
 • STU v Bratislavě
 • Žilinská Univerzita

Navíc stejnou soutěž přebírají i v Rumunsku, kde se pro začátek zúčastní 2 části Bukurešťské Politechniky. Z našich univerzit se může přihlásit celkem 100 studentů (nebo týmů), tedy 2x více než loni.

S tímto rozšířením souvisí i jedna zásadní a nutná změna, a to změna autodráhy. Česká autodráha FARO, která skvěle posloužila v prvním ročníku soutěže, je bohužel dostupná pouze v ČR a SR. Ze značek, které jsou rozšířené po celém světě, nám vyšla vstříc Carrera, a z jejich produktů jsme vybrali Carrera Evolution.

Soutěž se vylepšuje

Na základě připomínek, nápadů a zkušeností z minulého ročníku přinášíme tyto nejdůležitější novinky:

 • autíčko je řízeno 32bitovým mikrokontrolerem MCF51JM s 64kB flash.
 • autíčko se programuje přes USB.
 • autíčko obsahuje slot na mikroSD kartu místo loňské EEPROM, což zjednodušuje přenos za jízdy zaznamenaných dat do PC a překonává omezení množství ukládaných dat.
 • je možno startovat hned za časomírou, tedy ujet téměř celé první mapovací kolo v klidu bez měření času.
 • když auto vypadne, může si ho dotyčný nasadit (před místo vypadnutí) a pokračovat.
 • kromě hlavního závodu s hlavními cenami se soutěží ještě o zvláštní cenu ve vyřazovacím turnaji.

Ve vyřazovacím turnaji, který má být především atraktivní podívanou, budou závodit vždy dvě auta proti sobě, na takové souměrné dráze, že obě mají přesně stejnou dráhu a při průjezdu každým půlokruhem je jasně vidět, které a o kolik vede.

Podpora

Je připravena široká podpora pro soutěžící a zúčastněné university. Nachystali jsem dva balíčky podpory.

Balíček podpory pro každého účastníka obsahuje:

Pro nahrávání aplikace do autíčka slouží miniUSB konektor na autíčku. V dodaném mikrokotroleru již je předprogramovaný USB-bootloader. Po připojení k PC se autíčko tváří jako vyměnitelná síťová jednotka a lze na ni nakopírovat soubor, který generuje CodeWarrior při překladu aplikace. Po odpojení od USB a postavení na dráhu se tato aplikace spustí. Toto řešení umožňuje jednoduché a rychlé nahrání aplikace, neumožňuje však krokování kódu. To může být jistým omezením při začátcích vývoje, jakmile se však s autíčkem začne jezdit na dráze, krokovat už ani nelze.

Pro záznam dat není již použita EEPROM, ale microSD karta (není součástí balíčku). Tím odpadají problémy s kapacitou a s přenosem dat z autíčka do PC.

Expanzní konektor na plošném spoji umožňuje rozšířit tuto referenční hardwarovou platformu o další prvky podle speciálních potřeb vývojáře a umožňuje i připojit BDM debugger.

Balíček podpory pro každou universitu obsahuje:

 • základní set autodráhy Carrera Evolution a sadu rozšiřujících dílů pro sestavení různých testovacích okruhů (celková délka 12,9m)
  • 15x rovinka
  •   1x napájecí díl
  •   2x 1/4 rovinka
  •   2x 1/3 rovinka
  •   2x křížení drah
  • 13x zatáčka 1/60°
  •   2x zatáčka 1/30°
  •   6x zatáčka 2/30°
 • originální digitální časomíru Carrera

Závody a ceny

Finálové závody se tentokrát uskuteční ne na dvou, ale na třech úrovních. Nejprve se pojedou univerzitní finále na každé vysoké škole zvlášť. Nejlepší postoupí do česko-slovenského finále v Rožnově pod Radhoštěm, kde si vítěz odnese peněžitou cenu 600 Euro. Potud stejné jako v minulém ročníku. Tentokrát však lze postoupit ještě výše, do velkého mezinárodního finále, utkat se s Rumunskými vítězi, vyhrát notebook, netbook nebo kindle (první 3 místa) a pozvání do Německa do Mnichova na Electronicu 2010, asi největší evropský veletrh v našem oboru. (Výčet cen je předběžný, ale nemáme v úmyslu jej nedodržet.)

Stručně k pravidlům soutěže

Pravidla soutěže jsou dvojí. Pro hlavní závod a pro vyřazovací turnaj. V obou případech jsou rozdělena do tří částí:

 1. pravidla samotného závodění
 2. vlastnosti dráhy
 3. předpisy pro auta

Pravidla hlavního závodu popisují, že závodí každý zvlášť na čas. V prvním kole se jezdí 10 okruhů v pravé dráze, ve druhém kole 10 okruhů v levé dráze. Součet časů obou kol určuje výsledné pořadí. Autíčko lze položit na dráhu kdekoliv a čas se začne počítat až při prvním průjezdu časomírou. Při vypadnutí autíčka jej smí jeho majitel (v případě týmu jen jeden z týmu) nasadit.

Základní vlastností závodní dráhy je, že dráha je až do začátku závodu všem soutěžícím neznámá. Ví pouze tolik, že bude poskládána z dílů univerzitní dráhy, na které trénovali. Nebudou na ní žádná svodidla ani krajnice, jen zatáčky různých poloměrů, rovinky a nově překřížení drah.

Smyslem předpisů pro závodní auta je zaměřit studenty více na vývoj inteligence auta - samořídícího algoritmu, než na mechanická vylepšení. Všichni účastníci dostanou stejné auto Carrera Evolution Audi R8 a pravidla předepisují použít jeho karoserii, podvozek, motor, gumy a vodící díl. Přítlačné magnety je nutné z auta odmontovat. Bezdrátové ovládání je zakázáno. Na autě může být pouze jeden přepínač umožňující výběr jednoho ze dvou módů. Jeho využití je na studentech. Auto může být vybaveno jakoukoliv další elektronikou nad rámec referenční platformy, avšak vše se musí vejít dovnitř karoserie. Nově je celková hmotnost auta omezena maximem.

Pravidla vyřazovacího turnaje popisují, že vždy závodí 2 auta spolu, rychlejší postupuje, až po celkového vítěze. Soutěžící autíčka umístí na přesně určená místa na dráze a závod se startuje zapnutím napájení do dráhy. Vypadlé auto lze nasadit. Pokud se auta srazí na křížení drah, to, které vedlo (nejméně o půl kola), vyhrává.

Vlastnosti závodní dráhy jsou stejné jako pro hlavní závod. Navíc, tvar dráhy musí být symetrický, tak aby oba závodníci projížděli tvarem i délkou přesně stejnou dráhu.

Předpisy pro auta jsou stejná jako pro hlavní závod, takže se stejným autem se lze zúčastnit obou závodů, což také předpokládáme, že všichni udělají.

Kompletní pravidla jsou v přílohách.

Časový harmonogram

Do soutěže se lze registrovat od 1. do 15. listopadu 2009. Po té proběhne distribuce balíčků podpory. Následují asi 4 měsíce pro vývoj. V týdnu od 22. března 2010 proběhnou univerzitní finále na všech zúčastněných univerzitách. V pátek 9. dubna se bude konat česko-slovenské finále ve firmě Freescale v Rožnově pod Radhoštěm a Rumunské finále ve Freescale v Bukurešti. Velké mezinárodní finále proběhne 30. dubna 2010 v Brně.

Vítězové budou pozváni, aby předvedli svá autíčka v listopadu na veletrhu Electronica 2010 v Mnichově.

Registrace

Kdo se chce do vývoje vlastního auta pustit, může mezi 1. a 15. listopadem 2009 použít tento registrační formulář

Soutěžit mohou jednotlivci i týmy 2 studentů. Tým registruje jeden zástupce a do poznámky uvede jméno a email druhého člena. Maximální počet účastníků ze všech českých a slovenských univerzit dohromady je 100.

Závěr

Cílem soutěž je atraktivním způsobem vtáhnout studenty do řešení praktických problémů řízení a programování inteligentních algoritmů v reálném prostředí. Díky poskytnutým prostředkům se mohou rychle dostat k vývoji samotného řídícího algoritmu, jehož promyšlenost bude rozhodovat o vítězství.

Závodní jezdci potřebují postřeh a přesnost.
Tady rozhoduje tvořivost, promyšlenost a šikovnost
!

Odkazy minulého ročníku FRC2009:

 

Hodnocení článku: 

Komentáře

Počet registrací z ČVUT v Praze dosáhl počtu 30. Jsem nadšen z tak velkého zájmu. Zároveň však už nemohu přijímat další registrace z Prahy. Ve vštším počtu by nebylo dost dobře možné sdílet jednu dráhu na trénování všech autíček, a i finálové závody budou už v tomto počtu časově dost náročné - asi na celé odpoledne. Milí ČVUTáci, buďte prosím k sobě ohleduplní při trénincích, třeba si domluvte nějaký časový rozpis apod. Díky.

Zájem o účast v soutěži byl veliký. Po pěti dnech se naplnila kapacita 100 účastníků. Je mezi nimi 63 jednotlivců a 37 týmů. Podle počtů registrovaných z jednotlivých univerzit je stanoveno, kolik bude ze kterého univerzitního finále postupovat do československého finále v Rožnově pod Radh.:
ČVUT Praha: 30 -> 4
ZČU Plzeň: 14 -> 2
VUT Brno, FEKT: 21 -> 3
VUT Brno, FIT: 8 -> 1
TU Ostrava: 12 -> 2
Žilinská Univerzita: 5 -> 1
STU Bratislava: 10 -> 2
Celkem 15 postupujících. K nim by mohlo ještě přibýt několik velmi málo "na divokou kartu" a to tehdy, pokud na některé univerzitě bude velmi vysoká úroveň všech soutěžícíh, nechal bych postoupit o jednoho více, nebo pokud nějaké autíčku bude jezdit mimořádně chytře, ale z nějakého důvodu nezajede postupový čas, nechal bych ho postoupit s nadějí na doladění algoritmu a dobrou reprezentaci ČR/SR proti RO.
I když registrace skončila dříve, distribuce balíčků podpory proběhne až v týdnů od 15.11. (čekáme na PCB).

Balíčky podpory odchází zítřejší poštou kontaktním osobám na každé škole. Soutěžící, vyčkejte prosím, až Vás dotyční vyzvou, kdy a kam si pro balíček přijít. Mělo by to být během příštího týdne.
Důležité: při přebírání balíčku podpory (auto, sáček s tišťákem a součástkami) je třeba do připraveného formuláře "Potvrzení převzetí balíčku podpory, závazek jeho navrácení pri neúčasti v soutěži a souhlas s poskytnutím osobních údajů" doplnit svoji adresu trvalého bydliště, datum a podepsat jej. Vzor tohoto formuláře je v příloze.

Zdravím. V příloze s návrhem PCB jsou zazrcadlené popisky součástek na spodní straně desky. Nešlo by vygenerovat nové předlohy pro pohodlnější osazování a hodit do png? V 5.1 Eaglu si to hned tak někdo neotevře :-)

Obrázek stačí v grafickém editoru stranově otočit (zrcadlově) a pak to bude v pohodě. Nejsou tam jen naopak popisky, je to celé naopak jako kdyby ses díval na spodní stranu ze shora.

Právě přidané přílohy "Návod na přestavbu autíčka" a "vzorová aplikace autíčka" by Vás měly přímou a rychlou cestou dovést k bodu, od kterého se už můžete plně soustředit na vývoj samořídícího algoritmu. Jakékoli chyby, nepřesnosti či nejasnosti v těchto materiálech prosím hlaste (do této diskuse nebo mě).

Pravidlo "Pokud některé auto vypadne, soutěžící jej smí znovu nasadit, a to viditelně před místo opuštění dráhy" bylo doplněno dovětkem "ne však více než 1 metr". Tím se zamezí tomu, co navrhovali někteří všeteční studenti, totiž začínat první neměřené kolo opakovaně vždy od začátku a mít tak mnoho pokusů na perfektní zmapování trati. Příloha s pravidly byla aktualizována.

V přílohách naleznete nový dokument "Často kladené otázky". K prvním čtyřem otázkám a odpovědím hodlám postupně přidávat další a tak udržovat na jednom místě časté a/nebo dobré dotazy.

Dlužím Vám dvě informace potřebné k prvnímu rozjetí autíčka:
1) Ve vzorové aplikaci autíčko nejede bez microSD karty. Zatím nevím proč. Kdo na to příjde, napiště prosím do této diskuse, nebo přímo mně. Diky.
2) Poměr hodnot kondenzátorů C4, C5 ku externímu kondenzátoru ovlivňuje, jestli bootloader po startu procesoru detekuje napájení z kolejnic, nebo ne. Pokud nedetekuje, protože C4, C5 nejsou ještě nabité, naskočí USB Mass Storage Device i při napájení z dráhy. C4, C5 = 100nF a Cext = 1000uF jsou přibližně hraniční hodnoty. Zmenšení Cext nebo zvětšení C4, C5 zamezí spouštění aplikace.

Dobrý den,
sice to sem píšu později ...
Stačí přesunout v main část s :
/* enable motor */ - řádek cca 396
nad
/* create new file on SD card for data logging */ - řádek cca 380

Zatímco u nás se soutěže účastní prvních N přihlášených a pozdější registrace už nejsou přijímány, v Rumunsku se nejprve všichni zájemci mohli přihlásit a pak mezi nimi proběhla kvalifikace o samotnou účast v soutěži. Jak? Každá univerzita doslata 5 hotových autíček, sestavených podle referenčního návrhu. Studenti měli necelých 6 týdnů na napsání software a pak proběhly kvalifikační závody na 10 okruhů na neznámé trati. Všichni používali stejné autíčko, rozhodoval jen software. Asi 60% kvalifikantů při závodu nevypadlo, z nich postoupili nejlepší podle času.
Pozor, pozor! Tímto byli soutěžící v Rumunsku donuceni tvrdě pracovat na vývoji samořízení autíčka hned od začátku a úroveň FRC2010 v Rumunsku bude vysoká. Nepodceňte to, ať si neuděláme ostudu!

Házím zde jednu otázku na Milana:
Jaký je povolený rozsah úprav karoserie autíčka? Je dovoleno vytvářet další otvory (kromě otvoru na SD kartu)? Je dovoleno karoserii nastříkat jinou barvou? Tyto úpravy nejsou výlučně v pravidlech povoleny ani zakázány, ale mohly by mít za následek v případě vrácení autíčka jeho znehodnocení.

Freescale technology day Žilina
http://www.ftd.uniza.sk

a jaká je nutná výbava autíčka pro závod, vzhledem k váhovému limitu musím autíčko co nejvíce očesat, proto mne zajímá zda je nutné na závod mít skla, zrcátka, řidiče případně zda autíčko smí mít díry v podvozku...děkuji

Chytám otázku ještě v letu.
Další otvory možné dodělat je. Např. kamerka by mohla jeden potřebovat :-). Nezapomeňte, že však nesmí z otvoru nic trčet - vnější rozměry autíčka musí být zachovány. Autíčko můžete i přestříkat, ale doporučuji tyto aktivity ponechat na konec, až budete mít všechno ostatní hotovo.

Dobrý den,
již nám bylo povoleno obrousit gumy (kvůli šmajdání koleček).
Prosím specifikujte blíže úpravy gum, které jsou povolené. Počítám, že jinak totiž bude docházet k nedorozuměním. Mám na mysli například: znovuvybroušení vzorků u obroušených gum, přetření koleček jakýmkoliv jiným materiálem.

Přeji všem ať pravidla vybrousíme tak, aby průběh soutěže byl co nehladší :-)

Dobrý den,
již nám bylo povoleno obrousit gumy (kvůli šmajdání koleček).
Prosím specifikujte blíže úpravy gum, které jsou povolené. Počítám, že jinak totiž bude docházet k nedorozuměním. Mám na mysli například: znovuvybroušení vzorků u obroušených gum, přetření koleček jakýmkoliv jiným materiálem.

Přeji všem ať pravidla vybrousíme tak, aby průběh soutěže byl co nehladší :-)

Jakékoliv brusičské práce na gumách jsou povolené, ale žádné chemické úpravy naopak nejsou. Takže vybrousit jiný vzorek můžete, ale potřít něčím pro zvýšení přilnavosti ne.

povedlo se nekomu nainstalovat CodeWarrior na Windows 7 64-bit?

No ja som to vyriešil nainštalovaním VirtualBox-u od SUN a XP tak to ide v pohode a netreba preinštalovávať systém. No na fóre som našiel aj toto: "Again, I am using 32-bit Win7 Pro. I run CW with the "Disble desktop composition" enabled (checked). You can find that option on the Compatability tab of CW's Properties dialog." No toto nemám overené lebo som túto voľbu v CW nenašiel.

Mám tady na Milana jeden dotaz. Když jste byl v Praze, tak jste nám říkal, že autíčko vám detekuje zatáčky (levé a pravé světlo) a zpomalení, jen se netočí motor. Mám totiž ten samý problém. Byla u vás chyba v SW nebo v HW? Díky

Chyba byla v SW. Už nevím přesně, co to bylo, každopádně zveřejněná verze je v pořádku (až na jednu drobnost - SD karta musí být vložena).

Dobry den,
je povoleno mit v aute jeste dalsi motor? Tento motor nebude pouzit pro pohon.
Dale se chci zeptat na pruzinu u vodiciho dilu v aute. Je mozne tuto pruzinu odmontovat a nepouzit?

To je složitá otázka. Je to úprava podvozku nebo ne? Jelikož to nesouvisí s hnacím zařízením ani s tvarem vodícího dílu, a jelikož jsem sám zvědav k čemu toto povede, dávám vám zelenou.

Studenti z Ostravy mi popsaly dva problémy. Rád bych věděl, jestli se s nimi setkává více lidí a jestli má někdo řešení. Díky.

1) Přehřívání MCU a stabilizátoru
- na dráze jsou obě součástky po pár minutách horké
- při připojení přes USB se nezahřívají
2) Bootování na překřížení
- i s externím kondenzátorem na CON2-CAP autíčko na překřížení drah zastaví a naběhne do režimu bootloaderu.

Mám velmi podobný problém, pouze na dráze se velmi zahřívá nejen stabilizátor a MCU, ale i H-můstek...

taky mame ten samy problem. Nema nekdo nejaky napad jak to resit (krom pridani jeste vetsiho kondiku)?

Tak mne sa problém so zahrievaním posunul trochu ďalej. Všetko išlo bez problémov až jedného pekného dňa sa motor prestal točiť. H-mostík sa potom mierne zahrieval aj keď som nastavil motorVoltage = 0. Po premeraní som zistil že jeho pin 41 (CCP) je kdesi spojený s tou kovovou doskou na puzdre (AGND) aj keď nemá ako. Tipujem že to asi nieje normálny stav.

Hm, tak zřejmě nejsem sám, kdo "dojel těsně před cílem". Pokusil jsem se i H-můstek vyměnit za jiný, autíčko ujelo po výměně jeden okruh a zase zasmrdělo, tentokrát asi definitivně, protože nedělá nic ani po připojení k PC...

Dobrý den, zajímalo by mne, co se stane, když autíčko neodstartuje. Tzn. že bude položené na dráze a po zapnutí napájení začnou blikat světla(přepne se do programovacího režimu), případně když se toto stane v průběhu závodu při nasazování autíčka. Bude možnost autíčko "vyresetovat" nebo se automaticky bere že je diskvalifikované. A v případě diskvalifikace bude nutné autíčko vracet?
Děkuji za odpověď

Pokud Vám autíčko neodstartuje, můžete mu nějak pomoct, třeba nadzvednout a znovu položit. V hlavním závodě to ani neznamená časovou ztrátu, protože před prvním projetím časomírou ještě čas neběží. Ve vyřazovacím turnaji je to větší malér. Když se něco podobného stane později při jízdě, zase můžete nejedoucímu autíčku pomoct, třeba zvednutím a znovu nasazením. Diskvalifikace za to není.

Chtěl bych se zeptat, zda bude možno před závodem vyfasovat novou sadu pneumatik. Mám gumy z tréninku již dost sjeté a má to dost vliv na přilnavost.
Díky

Článek je zcela v pořádku, uvádí Petra Weissara jako organizátora lokálního kola. Soutěž je vždy pořádána ve spolupráci Freescale a dané vysoké školy. Nespočet drobných úkolů na lokální úrovni mezi studenty vyžaduje velké nadšení, spoustu času, a vůbec bych jej nezlehčoval.
Díky za uvedení odkazu.

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na finále v Rožnově budou mít všechna autíčka velmi vyladěný řídící algoritmus. Doporučuji vyrobit funkční automatickou časomíru, stopování člověkem by mohlo být sporné, chyba měření bude jistě větší než 350ms :-D.... Hodně závodníků se dostane na fyzikální hranice autodráhy a autíčka, tudíž celý závod bude velmi těsný. Věřím, že tak velká firma jako je Freescale má dostatečné možnosti na zvládnutí tohoto problému do 14ti dnů.
Děkuji O.Penc

Na výkonech mnohých autíček bylo vidět, že množství práce do vývoje vložené bylo obrovské. Toto úsilí můžete trefně uplatnit i dále. Na konferenci Robotics in Education http://rie2010.stuba.sk je sekce Robotics Contests, kam by se článek o zkušenostech s vývojem samořídícího autíčka hodil. Seznam vlastních publikací zapůsobí u státnic i v životopise. Konference je v září v Bratislavě, abstrakt je třeba sesmolit do 1.4.!

Výsledky všech sedmi školních závodů jsou kompletní v přílohách. Těšíme se na 15 postupujících týmů v česko-slovenském finále v Rožnově pod Radhoštěm v pátek 9.4.

Je povoleno udělat mírné odpružení předního kola tak aby mělo lepší kontakt s tratí?

V tom případě bych se zeptal kde je limit. Přední kolečka již trošku vůli měla, zvlášť, když jsme je párkrát vyndali a vrátili. Naše úprava spočívá v tom, že jsme tu vůli ještě trošku zvětšili.

Bohužel jsme nějak přehlédli pravidlo s úpravou podvozku a už jsme otvory pro přední kolečka zvětšili a i jsme je odpružili. Bude pro splnění pravidel stačit když kolečka zalepíme zpět nebo musíme použít nový podvozek?

Zdravím,
uvažuje se pro napájení v mezinárodní finále použití stabilizovaných zdrojů? Pokud si dobře pamatuji, tak u loňského ročníku byly použity a nebyly s nimi nejmenší problémy. Měli jsme menší problémy s nastavením, které na naší fakultní dráze (a trafíčku) vybíralo zatáčky takřka po 2 kolech, se v Radhošti stěží rozjelo.

předem díky za odpověď

Budeme se držet pravidel a použijeme original zdroj Carrera. Budete mit možnost si na dráze před závodem zajezdit a nastavení doladit. Pak testování ukončíme a dráhu přestavíme na neznámou závodní.

Mě značný rozdíl dělalo použití menšího spínaného zdroje Carrera, který byl v Rožnově na tom malinkém okruhu. Závodní zdroj byl dle mě v pořádku. Přesto bych ale pro jistotu doporučil rozdat do univerzit stejný typ zdroje a pak na něm jet závod (tak to letos doufám bylo). Stabilizovaný tvrdý zdroj by byl ideální, ale stejné adaptéry a odzkoušení před závodem by mělo stačit

Zdravím, kdy (v kolik) a kde bude v Brně to velké finále?

kazdopadne i presto gratuluju Pusimu a Mirovi, jakozto nejlepsim Cechum ;-)

A budou někde ke zveřejnění vítězné algoritmy, jak bylo avizováno pro finále? Ať se máme čemu učit.

Budou nekde k nahlednuti algoritmy viteznych tymu, jak bylo avizovano? At se mame cemu ucit.

Budou, ale asi až při vyhlašování příštího ročníku. Zatím mám jen jeden ze tří vítězných algoritmů a nic překvapivého v něm není.