Jste zde

Ethernet CD

Monotematické CD je jakýmsi úvodem do sítí z hlediska malých systémů a problematiky s nimi

spojené.. (x51, AVR a PIC WWW servery a další..) Novinkou je 1x Aktualizace zdarma = pokud

nebudete s obsahem spojeni, zkuste nám napsat a my se pokusíme doplněnit požadované do další aktualizace CD. To Vám

pošleme jako první update zdarma!

Novinky na Ethernet CD 2.0

Ethernet CD obsahuje teoretický úvod do problematiky Ethernetu, který vznikl při práci na projektu Web51. Problematiku sítí, Ethernetu, Internetu a návazných zařízení jsme doplnili řadou údajů v češtine i v angličtině a o výběr nejzajímavějších zdrojů informací. Celkově by si uživatel měl s CD udělat představu o problematice, zorientovat se v podobných projektech jako je Web51 na které odkazujeme.


Pomocí komentářů se lze relativně rychle zorientovat v tom, které informace jsou pro vás podstatné a které nikoliv...

 

Výtah z obsahu CD 

 • Principy Ethernet sítí
 • Protokol TCP/IP
 • Projekt Ethernut
 • Přehled všech RFC
 • Jak funguje Ethernet
 • Prodloužení linek RS 232 / 485 pomocí ethernetu..
 • Základní pojmy...
 • Konfigurace IP adresy přes TCP/IP
 • Výtah toho nejzajímavějšího
 • Zabezpečení dat a bezpečnost
 • Fyzicka realizace Ethernetu
 • x51 WWW server
 • AVR WWW server
 • PIC WWW server
 • Ostatní MCU - WWW servery
 • Sítové Protokoly
 • Základy sítí
 • Zajímavé odkazy na další zdroje

Všechny převzaté informace jsou publikovány v původním znění s jednoznačnými odkazy na původní zdroje...
 

Aktualizace zdarma

CD prodáváme ve vypalované verzi, která je a bude průběžně aktualizována. Abychom zvýhodnili zákazníky, kteří mají zájem pouze o novinky, které byly doplněny proti předchozí verzi, zavedli jsme update CD 1x zdarma a dále za výrazně zvýhodněné ceny. Pokud si tedy CD koupíte a nenajdete to, co by jste si představovali - nic není ztraceno. Napište nám do redakce co by jste chtěli na CD najít a v další verzi třeba najdete...
Aktualizace je řešena pomocí unikátního kódu která najdete na obalu každého CD, obal proto nevyhazujte...

Novinky na Ethernet CD 2.0:

Nově je přidán popis standardu IEEE802.3af (Power Ower Ethernet), řada užitečných utilit pro monitorování sítí a rozšířena byla též kapitola věnovaná WiFi.

 • Popis specifikace IEEE802.3af - Power Over Ethernet (PoE), někdy také nazývaný Power Over Lan (PoL), je možnost jak dopravit data i napájecí napětí k ethernetovému zařízení pomocí stávající síťové kabeláže CAT5 pro počítačové sítě 10 a 100 Mbit/s. Tento standard, který pravděpodobně určí další rozvoj ethernetu, byl dokončen a schválen v červnu 2003.
  Na Ethernet CD naleznete stručný úvod do vlastností a výhod tohoto standardu, kompletní specifikaci IEEE802.3af v PDF, WWW stránky poweroverethernet.com, zcela věnované této problematice, a řadu dalších praktických informací pro realizaci a používání PoE včetně ukázek praktické realizace.
 • Utility pro Ethernet - Ethernet CD nyní obsahuje 15 užitečných utilit pro monitorování, diagnostiku a zabezpečení ethernetové sítě, včetně HW VSP (Virtuální sériový port umožňující tunelování RS-232 přes Ethernet – pro nekomerční použití zdarma), 3d Traceroute (vizuálnímu monitorování trasy připojení k Internetu) nebo Angry IP Scanner (malý a rychlý skener IP adres).
 • Embeded Ethernet - Aktualizované informace o produktech embedded ethernetu, jako jsou malé www servery, převodníky ethernetu na sériová rozhraní apod., včetně aktualizované podoby www stránek HW group obsahujících nejen popisy ethernetových zařízení, ale také spoustu zajímavé dokumentace.
 • Projekt Ethernut - Inovované informace o projektu malého www serveru, který je nyní již vyvíjen s podporou 100Mb Ethernetu.
 • Přehled všech RFC - Aktualizovaný obsah všech poznámek a komentářů zaměřený na práci v sítích a síťové protokoly, procedury, programy a koncepty.

Cenou za nové informace je však absence obsahů časopisů Sdělovací technika 2001.

Hodnocení článku: