Jste zde

GPRS modul Interseal 1.2 - první spuštění

Modul INTERSEAL je jednotka k připojení libovolného zařízení s RS-232 do sítě GPRS a tudíž i

bezdrátově na Internet. Modul umožňuje přímou náhradu klasického modemu. Článek popisuje naše první zkušenosti s

technologií GPRS.

Přestože na InterSeal lze nakonfigurovat celou řadu komunikačních a provozních parametrů, je jeho použití velmi snadné i díky velmi pěkně zpracované zákaznické příručce, která uživatele nejen provede základy GPRS, ale současně představí i všechny konfigurační příkazy spolu s příklady jejich použití. InterSeal může pracovat buď se statickou IP adresou přidělenou operátorem GSM nebo s dynamickou IP adresou přidělovanou po spojení s operátorem (což byl také náš případ).

Co je třeba připravit před vlastním použitím InterSealu?

 • InterSeal
 • GPRS modem
 • SIM se zadaným PINem a zakázanou výzvou k jeho zadávání a s aktivovanou službou GPRS
 • Telefonní číslo pomocí kterého se připojíte k poskytovateli služby (získáte u operátora)
 • Název přípojného bodu APN (Access Point Name – Název přístupového bodu; získáte od vašeho GSM operátora)*
 • Zdroj napájení pro modem a InterSeal (může být i jeden pro obě zařízení)
 • Sériový kabel pro propojení modemu a InterSealu
 • Sériový kabel pro propojení InterSealu s aplikací (v našem případě PC)
*Jedná se vlastně o jednoduchý inicializační řetězec ve formátu AT příkazu.

Konfigurace modemu

Nejprve je třeba nakonfigurovat GPRS modem, konkrétně APN, rychlost a řízení toku dat (Handshake). K tomu nám posloužila sekvence příkazů vyčtených právě z příručky od InterSealu:

AT+IFC=0,0
AT+CGDCONT=1,”IP”,”” (od operátora jsme získali příkaz: at+cgdcont=1,”IP”,”internet.t-mobile.cz”)

Konfigurace InterSealu

Jakkoliv by se konfigurace InterSealu mohla zdát komplikovaná, není na ní nic složitého a lze ji zvládnout i bez použití uživatelské příručky (což však nedoporučuji). InterSeal obsahuje celou řadu proprietárních příkazů sloužících k jeho konfiguraci a řízení. Pro odlišení od standardní příkazové sady hayes modemů a od příkazů GSM, jsou proprietární příkazy uvozeny znakem # . Pokud nemáme po ruce názvy příkazů, lze si je nechat v terminálovém programu vypsat příkazem AT#HELP. Vše co lze konfigurovat nalezneme ve výpisu konfiguračních parametrů.

Výpis konfiguračních parametrů (AT&V)

at&v
#SERIAL : 000000000
#STAMP : 1900-01-00 00:00:00
#SPEED : 0, 0
#SPEED : 1, 0
#SPEED : 2, 0
#ECHO : 1
#CONSOLE : 0
#NOTIFY : 0
#DEBUG : 0
#PASSWORD : Hidden
#EMULATOR : 0
#FEATURES : 15
#MONITOR : 0.0.0.0
#MYMAIL : "mrazek@ HW.cz"
#LOGMAIL : " mrazek@ HW.cz"
#CONNAME : Empty
#IP : 0.0.0.0
#LOCPORT : 0
#PROTO : 0
#MAILSERVER : 0.0.0.0
#ADDRESS : "0.0.0.0"
#PORT : 0
#DIAL : "*99#"
#UNAME : Empty
#UPWD : Empty
#TOCONN : 0
#TOSESS : 0
#TOPACK : 20
#TODIAL : 5
#UNLOCK : Hidden
E : 1
OK

Od Názvů jednotlivých parametrů jsou pak odvozeny i formáty příkazů. Chceme-li například změnit IP adresu stačí zadat :
AT#IP: 192.168.1.0.

Zápisem ? za příkazem získáme aktuální hodnotu, =? vypíše význam funkce a rozsah použitelných hodnot.

Důležitá pravidla pro použití konfiguračních příkazů

 • Číselné hodnoty je možné zadávat přímo v dekadické soustavě
 • Řetězcové hodnoty MUSÍ být POVINNĚ zadávány v uvozovkách
 • IP adresy je možno zadávat v dekadické soustavě s komponentami oddělenými tečkou či čárkou
 • Při zadávání více parametrů použijte jako oddělovač čárku

Nově přiřazená hodnota je uloženo pouze do pracovní paměti typu RAM (po vypnutí bude ztracena), kde ji můžete využít při testování nebo v průběhu aktuálního spojení. Pokud chcete nastavenou hodnotu použít později nebo ji použít jako výchozí při příštím spuštění, musíte ji nejprve uložit. K uložení aktuálního stavu paměti RAM do paměti typu EEPROM použijte příkaz AT#SAVE nebo AT&W a/nebo AT#CPSAVE.

VAROVÁNÍ: Nové hodnoty některých parametrů se projeví až po restartování (resetu) InterSealu. (#RESET)

Propojení a test činnosti

Nyní již můžeme vše propojit a vyzkoušet komunikaci. Je-li již v modemu vložena SIM karta, stačí propojit InterSeal s modemem, a se sériovým portem počítačem, a připojit k oběma modulům napájení. Při správném zapojení začnou kontrolky na InterSealu poblikávat až zůstane blikat jen žlutá. Po spouštění terminálového programu a zadání konfiguračních parametrů portu stačí již jen odeslat příkaz AT. InterSeal odpoví zprávou OK.

Ověření funkčnosti komunikace Intersealu s PC i modemem lze provést získáním aktuálního času ze sítě. Stačí napsat AT#TIME a stisknout klávesu Enter, během několika sekund byste měli obdržet přesný čas.

Dále si ještě můžete snadno vyzkoušet například příkazy NET či PING, známé z PC, pro zjištění konfigurace připojení, resp. pro žádost o odezvu od vzdáleného serveru. Pokud vše funguje, je sestava připravena k provozu.

Obsluha InterSealu a modemu v praktickém použití pak již záleží přímo na dané aplikaci. Vzhledem k tomu, že InterSeal lze použít i místo klasického modemu, je jeho použití snadné.

Závěr

Při zkoušení se vyskytlo pár problémů při konfiguraci sériového portu ve Windows, což však odstranila změna IRQ daného portu (přeci jen dnešní moderní základní desky již nemají pro uživatele vyžadující sériový port příliš pochopení). Samotné zapojení, nakonfigurování a komunikace však byla i díky postupu podle uživatelského manuálu zcela bezproblémová a s modemem se dalo pracovat, jako by to byl jakýkoliv jiný konvenční modem pro telefonní linku. Tomu také odpovídal způsob obsluhy.

Pro „klikacího“ uživatele byla konfigurace pomocí AT příkazů v terminálovém programu trochu nepříjemná, ale vzhledem k tomu, že použití InterSealu s PC je přeci jen trochu mrháním jeho schopnostmi (neboť pro takové účely stačí samotný modem GPRS, nebo i mobilní telefon) není to příliš na závadu. Své uplatnění však bez problémů nalezne u samostatných zařízeních vybavených sériovým komunikačním kanálem, u nichž jsou požadavky na vzdálenou komunikaci či připojení do sítě Internet. Přenos dat v sítích GPRS je zpoplatněn podle přeneseného objemu dat a nikoliv podle počtu či délky připojení, což je obzvláště výhodné pro telemetrické, telematické, dohledové, bezpečnostní technologické a mnohé další aplikace.

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: