Jste zde

Nové funkce systému Insys Moros

Velký zájem o oblast Ethernetu při dálkové správě řídicích automatů, průmyslových PC a dalších celků průmyslové automatizace inicioval vývoj vylepšené verze již z dřívějška známého přístroje Insys Moros (Modem-Router-Switch), který nyní nově disponuje řadou nových užitečných funkcí.

Vylepšení hardwaru

INSYS Nový přístroj nese název INSYS MoRoSPRO? a je dostupný v několika variantách: analogový modem pro komutovanou linku a terminálový adaptér pro digitální linku ISDN stále zůstávají, novinkou je modem pro pronajatou linku a modem pro GSM/GPRS. V budoucnu je již naplánován i modem pro sítě UMTS. Ze síťové strany bylo přidáno ještě jedno ethernetové rozhraní, které může sloužit k připojení do místní počítačové sítě nebo může být použito pro připojení externího routeru DSL.

Princip funkce zařízení Insys Moros

Nové funkce v softwaru

Zařízení Insys MorosHlavním přínosem nového zařízení je možnost využití těchto funkcí:

  • NAT, směrování portů,
  • firewall,
  • standard OpenVPN,
  • sériový server pro dálkové přístupy na zařízení s rozhraním RS232,
  • odesílání alarmových hlášení přes SMS.

NAT (Network Address Translation, překlad IP adres) a směrování portů využijí zejména uživatelé, kteří potřebují přistupovat do vzdálené sítě např. prostřednictvím sítě GPRS. Operátor jim poskytne kartu SIM s pevnou IP adresou a pomocí nastavení směrovacích tabulek lze bez problémů komunikovat prostřednictvím této jedné pevné IP adresy s několika koncovými zařízeními umístěnými ve vzdálené síti za NAT.

Ačkoliv NAT zvyšuje bezpečnost uživatelů uvnitř sítě, kterou obsluhuje, není primárně určen pro jejich zabezpečení a existují metody, jak jej překonat bez znalosti směrovacích tabulek. Pro úlohy s většími požadavky na zabezpečení sítí je proto vhodné využít firewall, který umožní povolit a zablokovat příslušné adresy a porty podle individuálních kritérií: povolení komunikace podle směru (dial-in, dial-out), ochrana spojení heslem, kontrola typ protokolu (TCP, UDP, ICMP), kontrola cílové adresy nebo adresy odesílatele paketu.

Standard OpenVPN umožňuje jednoduše realizovat zabezpečené propojení dvou nebo více virtuálních privátních sítí (VPN), a to nejen mezi dvěma přístroji Moros, ale i mezi přístrojem Moros a PC s téměř libovolným operačním systémem. OpenVPN využívá pro vytvoření komunikačního tunelu pouze jeden port s protokolem TCP nebo UDP, a lze tedy snadno nakonfigurovat firewall tak, aby propouštěl komunikaci právě jen na tomto portu. Komunikace v tomto tunelu je šifrovaná pomocí SSL (Secure Sockets Layer). Konfigurace a následná realizace tohoto typu VPN není obtížná.

Sériový server (ethernetová sériová brána) zajistí možnost současného propojení vzdálených přístrojů nejen s Ethernetem, ale i s rozhraním RS232, přičemž komunikace probíhá stále prostřednictvím TCP/IP. Protistranou k bráně RS232 může být např. sériový server (softwarový), který je součástí standardní dodávky každého přístroje Insys, jež má ethernetové rozhraní.

Pro uživatele, kteří potřebují navíc odesílat zprávy SMS přímou aktivací binárního vstupu, je zde možnost využití dvou integrovaných digitálních vstupů. Jejich aktivací lze odeslat až 20 zpráv SMS, stejně jako je tomu u klasických modemů, např. Insys GSM 4.2 nebo Insys Modem 56k 5.0.

Redundantní komunikační kanály

U úloh s extrémními nároky na konektivitu v každém okamžiku je připraven nástroj pro připojení několika modemů. Kromě standardně integrovaného modemu (např. GPRS) je zde ještě jedno rozhraní WAN pro připojení k další síti nebo modemu DSL. Dojde-li k výpadku GPRS nebo DSL, je vždy použita druhá, alternativní cesta pro vytvoření spojení. Externí modem (např. Insys Modem 56k small 2.0) lze napojit i prostřednictvím sériového rozhraní a případný výpadek GPRS překlenout vytáčeným spojením přes pevnou linku.

Technická podpora modemů Insys

Firma Insys Microelectronics klade důraz na technickou podporu svých výrobků. Každý programátor a návrhář systémů automatického řízení jistě zná, jaké mohou při realizaci zakázky vzniknout počáteční potíže při vstupu na méně známou půdu. Bezplatná podpora výrobků Insys zahrnuje i zapůjčení přístroje na sjednanou dobu, po kterou má zákazník plně k dispozici telefonickou technickou podporu. Pracovníci firmy zodpoví veškeré odborné dotazy, poradí i s použitím přístroje a pomohou vybrat správný typ. Velmi specifické požadavky nebo dotazy konzultují pracovníci technické podpory přímo s vývojářem daného produktu. Kontakt na firmu Insys naleznete v odkazech.

Download & Odkazy:

Hodnocení článku: