Jste zde

M321 - Dvoukanálový generátor a průběhů

ETC M321 vytvorí z Vášho PC počítača dvoukanálový generátor libovolných funkcí a

průběhů.

Popis zařízení

Generátor je tvoren 8 bitovou kartou ISA - modul EM321  a programového vybavenia, ktoré vytvorí na monitore ovládacie prvky generátora. Všetky funkcie generátora sú ĺahko ovládateľné pomocou myši. Okrem štandardných tvarov signálov (sinus, píla, trojuholník,obdĺžnik), ktoré sú pripravené pre priame použitie, je možné výkonným editorom tvaru signálov definovať priebehy podľa vlastnej potreby pomocou matematickej funkcie, alebo ich jednoducho nakresliť pomocou myši. Amplitúdu a tvar signálu je možné nastavovať pre každý kanál nezávisle a informácie o jej veľkosti odčítať v špičkových, alebo efektívnych hodnotách s ohľadom na skutočnú veľkosť záťaže. Nastaviteľný je aj fázový posuv kanálov.. 
 

Pracovné režimy generátora

 • Periodicky režim - generuje definovaný signál opakovane
 • Synchronizovany  režim - generuje signál opakovane, ale umožňuje jeho synchronizáciu externým synchronizačným impulzom
 • Jednorazový režim - po odštartovaní operátorom (stlačení tlačidla) generuje jednu periódu priebehu
 • Spúšťany  režim - generuje jednu periódu priebehu vždy po príchode synchronizačného impulzu.

Digitální výstup

Pomocou digitálneho adaptéra generátora je možné generovať postupnosť 16 bitových binárnych slov rýchlosťou maximálne 10.240 MHz, alebo 8 bitového slova rýchlosťou 20.480 MHz. Prípravu generovaného signálu umožní editor digitálnych udalostí. Výstupy digitálneho adaptéra sú CMOS/TTL kompatibilné a ich amplitúdu nie je možné nastavovať.


Programové vybavenie

Programové vybavenie umožňuje ľubovoľné nastavenie ktoréhokoľvek pracovného režimu pre každý kanál generátora. Takto je napríklad možné jedným kanálom generovať periodický signál a druhý spúšťať odozvou z meraného systému. Synchronizačný vstup generátora je alternatívne použiteľný aj ako výstup synchronizačného signálu pre spolupracujúce prístroje (napr. osciloskop).

Okrem návodu má použíateľ k dispozícií kontextovo orientovaný "help", v ktorom nájde všetky potrebné informácie k ovládaniu. Všetky ovládacie prvky majú tzv. "comix text", ktorý sa zobrazí vždy ked si používatel nie je istý na čo príslušný prvok slúži.

Programové vybavenie sa dodáva v troch jazykových mutáciach (slovenskej, anglickej a nemeckej) pre jeden z operačných systémov :  MS Windows 3.1, MS Windows 95/98/ME,  MS Windows NT/2000
 
 

Volitelné príslušenstvo

EA424

Prípadný rušivý vplyv počítača a jeho monitora pri generovaní signálov s amplitúdou rádovo mV umožňuje potlačiť externý tlmiaci člen EA424, ktorý je koaxiálnym káblom pripojiteľný k výstupom generátora. Tento člen dovoľuje znížiť úroveň výstupného napätia každého kanálu o 24dB pri 75ohmovej záťaži, alebo jedného kanálu o 48dB v mieste dostatočne vzdialenom od hostiteľského počítača.

A 321

Digitální adaptér (doobjednává se zvlášť) se skládá z výstupní lišty EA 326, výstupních svorek a oddělovače digitálních signálů EA 321. 

Technické informácie

 • Počet kanálů: 2 (při zapojení dvou karet - 4 kanály, podporované společným SW) 
 • Maximální výstupní napětí -5V to +5V ( 10Vpp ) 
 • Výstupní impedance 75 ohm ±1 % 
   
 • Krok nastavení výstupní napětí 
  • menší než 50mV v rozsahu 2.5Všš až 10Všš
  • menší než 12.5 mV v rozsahu 0V až 2.5Všš
    
 • Výstupní fitr 200kHz nebo 1 MHz 
 • Veľkosť pamäte priebehov: 2048 bodov pre každý priebeh 
   
 • Rychlost generování 
  • 20480 kbodov/s v jednokanálovej konfigurácii
  • 10240 kbodov/s v dvojkanálovej konfigurácii
    
 • Krok nastavení frekvence < 0.1 % z aktuální hodnoty. 
 • Dlouhodobá stabilita < 0.02 % z aktuální hodnoty 
 • Pracovní režimy: periodický, synchronizovaný, jednorázový, spouštěný 
 • Výstupní úroveň synchronizačního výstupu: Může být TTL kompatibilní 
Hodnocení článku: