Jste zde

MU Beta

Hardwarový real-time emulátor mikrokontrolérů Microchip PIC? v pouzdrech od 8 do 18 pinů, do 2Kword

paměti programu, včetně typů s A/D převodníkem a analogovými komparátory.

Popis zařízení

MU Beta nabízé standardní funkce, které uživatel od emulátoru očekává a navíc má díky použité technologii řadu vlastností, z nichž mnohé nejsou obvyklé nebo principiálně dostupné ani u emulátorů podstatně vyšší cenové kategorie. 

Emulátor je zkonstruován na bázi moderních programovatelných hradlových polí, což umožnilo dosáhnout mimořádné flexibility a unikátních funkcí, což by při použití klasických emulačních čipů nebylo možné. Analogové periferie jsou navrženy tak, aby se svými parametry co nejvíce blížily originálním periferiím mikrokontroléru. 

Typ emulované součástky, nastavení jejích parametrů (jako např. aktivace watchdogu) nastavení hodin a řadu dalších parametrů si uživatel jednoduše volí softwarově. Nejsou zapotřebí žádná nastavování jumperů, výměna krystalových oscilátorů apod. Uživatel si pouze vybere, zda chce pracovat se součástkou s 8 nebo s 18 piny a připojí svou aplikaci pomocí příslušné hlavice. 

S výjimkou speciálních typů je podpora všech součástek v ceně, nové verze software s podporou nových typů jsou k dispozici volně na Internetu. Jsou možné i speciální zakázkové modifikace. Update firmwaru je řešen pouze softwarově. Jakmile tedy doplníme podporu dalších obvodů a zveřejníme nový firmware na internetu, můžete je do Bety doplnit ihned.
 

Podporované obvody :

 • PIC16F84/84A 
 • PIC12C508A/509A 
 • PIC16C54C/56A/58B 
 • PIC16C554/558 
 • PIC16C710/711 
 • PIC16C715 
 • PIC16C620A/621A/622A 
  PIC16F627/628 (zatím ne všechny periferie) 

Připravované a plánované typy :

 • PIC12C671/672 
 • PIC12CE518/519 
 • PIC12F629 
 • PIC12F675 
 • PIC16CE623/624/625 
 • PIC16C712/716 
 • PIC16C505 (placená podpora) 
 • rfPIC12C509 (placená podpora) 

Výhodné vlastnosti :

Veškeré prostředky emulovaného procesoru jsou k dispozici pro vyvíjenou aplikaci. Nic není blokováno hardwarem ani softwarem emulátoru. Nadto ještě MU Beta poskytuje vynikající přístup k emulovanému procesoru i v případě, že aplikace běží na plné rychlosti. K tomu, aby bylo možné pozorovat a dokonce i měnit obsah registrů, není nutné zastavovat běh programu a dokonce ani vkládat nadbytečné strojové cykly. 

Používáte nízká napájecí napětí? S MU Beta to není problém. Napájecí napětí Vaší aplikace může být i méně než 2,5 V a emulátor stále pracuje. Na obvyklá omezení na 5 V (maximálně s tolerancí 10%) můžete zapomenout. 

MU Beta obsahuje digitální frekvenční syntezátor, který poskytuje taktovací signál v rozmezí od 25 kHz do 20 MHz, tj. až do plné rychlosti emulovaných součástek. Uživatel si může zvolit i emulaci režimu s krystalem nebo s RC oscilátorem (v tomto případě je na výstupu CLKOUT kmitočet Fosc/4). Lze použít i externí hodiny až do 10 MHz a externí RC oscilátor. 

Emulátor pracuje i bez připojené aplikace. To umožňuje například ladit interní funkce (čekací smyčky, výpočty, apod.) nezávisle na hardware aplikace - MU Beta pak funguje jako hardwarový simulátor pracující v reálném čase

Velké množství podmínek pro zastavení (break): neomezené množství požadavků na zastavení kdekoli v paměti programu (aktivovaných PŘED vykonáním instrukce). Mnoho dalších uživatelsky nastavitelných podmínek: zastavení při čtení/zápisu/zápisu hodnoty s maskou do registru, přetečení časovače, přetečení watchdogu, přetečení trasovací paměti, přetečení/podtečení zásobníku (stack), externí break (sonda Trigger In). 

32-bitový čítač instrukčních cyklů - stopky - s detekcí přetečení. Přesně počítá aktivní cykly jak za běhu tak i při krokování aplikace. Čas je zobrazován jako počet cyklů a v mikrosekundách. K dispozici je i druhý, diferenční čítač, který lze nulovat nezávisle. 

Trasovací paměť má hloubku 256 instrukcí. Trasování probíhá v reálném čase, takže umožňuje zachytit reakce mikrokontroléru na velmi rychlé děje - to je velmi užitečné při ladění komunikace mikrontroléru s okolím. Pro trasování lze navíc uživatelsky nastavit zcela libovolně pozice a oblasti paměti programu (i nesouvislé). Vynechání nezajímavých oblastí (jako jsou např. čekací smyčky) tak zvyšuje efektivní velikost trasovací paměti a značně napomáhá přehlednosti výpisu. 
 

Volitelné příslušenství :

Pokud pracujwete s SMD, budou pro vás užitečné redukce XLT08SO - redukce DIL-SOIC (8-pin) a XLT18SO - redukce DIL-SOIC (18-pin).
XLT08SO a XLT18SO
Hodnocení článku: