Jste zde

Multiprogramming s BeeProgem

Paralelní programování více mikroprocesorů najednou dosud předpokládalo pořízení drahého

speciálních programátorů či redukcí obsahující několik patic. Nyní lze k tomu s výhodou použít univerzální

programátor BeeProg od

Elnecu.

Jedným zo základných problémov stolových 8(16)-päticových multiprogramátorov - ktoré sú často používané pre programovanie stredne-sériových množstiev obvodov - je pomer medzi cenou a sortimentom podporovaných obvodov. Takýto multiprogramátor je dobrá voľba pri malom sortimente programovaných obvodov a pri dlhších časoch programovania jedného obvodu, napr. na programovanie veľkokapacitných pamätí.

Ale so zvyšujúcim sa sortimentom programovaných obvodov rapídne rastú náklady na upgrade hardware programátora a často sa môže stať, že upgrade pre programovanie ďalších obvodov jednoducho nie je dostupné v akceptovateľnom čase.

Počet potrebných programovacích pätíc násobného programátora závisí hlavne od času programovania jednotlivých obvodov a od manipulačného času s obvodom. Teno manipulačný čas zahŕňa vybratie naprogramovaného obvodu z pätice programátora, nalepenie identifikačnej samolepky, odloženie obvodu, vloženie nenaprogramovaného obvodu do pätice programátora a štart ďalšieho programovacieho cyklu. Optimálny počet pätíc násobného programátora je pomer času programovnia jedného obvodu voči manipulačnému času s obvodom. Pri čase programovania nižšom, ako je manipulačný čas, použitie viacpäticového programátora sú vyhodené peniaze. V prípade času programovania 20 sekúnd je optimálny počet programovacích pätiíc 3 až 4.

Takéto protichodné požiadavky spĺňa programovacie pracovisko, pozostávajúce s kaskády výkonných univerzálnych jednopäticových programátorov BeeProg firmy Elnec. Pripojenie viac programátorov BeeProg na ten istý PC cez USB rozhranie predstavuje výkonný multiprogramovací systém s rovnakým počtom podporovaných obvodov, ako samotný BeeProg (momentálne 13500) a s naozaj vysokou rýchlosťou programovania. Takto stavaný multiprogramovací systém umožňuje operatívne zvoliť počet programacích pätíc podľa potreby. Na rozdiel od štandardných multiprogramátorov každý programátor pracuje nezávisle, teda v jednom programátore sa vymieňa programovaný obvod a ostatné programátory pracujú, čo znova zvyšuje výkonnosť programovacieho pracoviska.

Výkon programátora BeeProg je zárukou nízkych programovacích časov a teda malého počtu potrebných programovacích miest optimálneho programovacieho pracoviska. Konzervatívne predimenzovaný hardware programátora je zase zárukou nízkej chybovosti programovacieho pracoviska. Naviac je minimálna šanca, že by sa pokazili všetky programátory, teda inými slovami, v prípade poruchy jedného programátora celé programovacie pracovisko pracuje ďalej, len so zníženou výkonnosťou. Ak máte skladom jeden náhradný programátor (čo v prípade veľkých násobných programátorov nie je finančne únosné), stačí pokazený programátor vymeniť a programovacie pracovisko pracuje naplno ďalej.

No a záverom rentabilita. Za predpokladu, že obsluha programovacieho pracoviska stratí denne 25% času čakaním na naprogramovanie obvodu, návratnosť ďalšieho programátora BeeProg, pridaného do programovacieho pracoviska, je menej, ako 2 mesiace.

Bližšie informácie o programátore BeeProg nájdete na www.elnec.com.

Vladimír Doval
doval@ elnec.sk

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: