Jste zde

Nová řada GigE kamer společnosti The Imaging Source

DFC Design je česká společnost, zaměřená na vývoj a výrobu elektroniky pro měření, řízení či automatizaci a také vývoj a výrobu zákaznických embedded systémů. Kromě toho vyvíjí systémy pro zpracování obrazu – zejména měřicí a kontrolní –, které jsou často součástí zákaznických systémů.
V rámci tohoto vývoje spolupracuje společnost DFC Design s německým výrobcem průmyslových kamer, společností The Imaging Source, a je výhradním dodavatelem jejich výrobků pro Českou republiku.
 
Kamery The Imaging Source jsou vyráběny v různých variantách. Základní rozdělení je dle použitého komunikačního rozhraní. K dispozici jsou rozhraní typu USB (2.0 a 3.0), GigE a FireWire. Kamery se dále rozlišují podle výrobní technologie použitého snímacího senzoru na CMOS a CCD, aktivního rozlišení matice snímacího senzoru a v závislosti na instalovaných rozšiřujících funkcích (externí spouštění, vstupy a výstupy – GPIO). Pro všechny kamery je dostupná jejich barevná i šedotónová varianta.
 
 
Novinkou mezi kamerami The Imaging Source je rodina GigE kamer. Přehled dostupných typů je uveden v tabulce. Kamery mají nové odolné tělo s univerzální C/CS montáží objektivu, možnost dvojího napájení – jednak pomocí adaptéru nebo přes Power over Ethernet (PoE). Předností kamer oproti předchozím modelům je jejich malá velikost (29 x 29 x 57 mm) a také cena, která se pohybuje od 7.500,- do 16.500,- Kč (bez DPH).
 
Nové GigE kamery
 
* rozdíl mezi rolující a globální závěrkou je v tom, že u globální závěrky jsou všechny obrazové body exponovány v jeden okamžik, zatímco u rolující závěrky probíhá expozice postupně po řádcích – první řádek je exponován dříve, než poslední (má za následek deformaci pohybujícího se obrazu); týká se pouze CMOS senzorů


 

Kamery jsou dodávány spolu s

 
  • redukcí objektivu CS na C a montáží na stativ,
  • ovladači kompatibilními s WDM, DirectShow, DirectX®, TWAIN, ActivVisionTools, HALCON, VfW a LabVIEW® (Windows 7/8, Windows Vista a Windows XP),
  • IC Capture – program pro konfiguraci a snímání obrazu a
  • IC Imaging Control – vývojová knihovna pro vývoj aplikací pod Windows (.Net, ActiveX, C++).
 
Kamery byly na zadní stěně doplněny o konektor napájení, externího spouštění a digitálního výstupu. Napájení je stejnosměrné 12 V. Externí spouštění je konfigurovatelné v rozsahu 4 μs – 1 s. Digitální výstup lze použít například na řízení osvětlení (strobe).

Hirose HR10A-7P-6S
 
Nové kamery firmy The Imaging Source s GigE rozhraním jsou cenově dostupným a zároveň univerzálním řešením nejen pro průmyslové aplikace. Popis, jak s kamerami pracovat a používat dodávané softwarové nástroje, bude uveden v některém z příštích článků.

Externí trigger kamer z 23. řady. Spouštěcí pulz musí trvat alespoň 2,5 μs. Po volitelném zpoždění v rozsahu 4 μs - 1 s následuje expozice. Po dokončení expozice následuje vyčtení obrazu do PC.
 
V případě, že vás kamery zaujaly nebo potřebujete řešení v oblasti snímání a zpracování obrazu, navštivte níže uvedené internetové stránky, kde rovněž naleznete kompletní nabídku kamer a produktů, příp. využijte možnosti přímého kontaktu.

 

DFC Design, s. r. o.

 

The Imaging Source

 
Hodnocení článku: