Jste zde

Novinky v USB-CAN V2.0

S USB-CAN převodníkem jste se mohli seznámit jiz v článku Adaptér USB?CAN a s jeho obslužným

software pak v článku USB?CAN adaptor V1.2. Protože verze 2.0 tohoto SW přináší řadu novinek a vylepsení, podívejme

se na ně zblízka.

USB-CAN převodník je zařízení určené zejména pro snadné dynamické ladění CAN aplikací a pro okamžitou a přehlednou diagnostiku CAN linky. Převodník je řízen prostřednictvím sběrnice USB z aplikace USB-CAN adaptor nebo z vlastní uživatelské aplikace vytvořené modifikací aplikace CAN Start ve vývojovém prostředí Delphi.

Hardwarové řešení převodníku je založeno na obvodu FTDI FT245BM, mikroprocesoru Atmel T89C51CC01 a budiči Philips PCA82C250.

 


Základní vlastnosti převodníku

 • Zasílání rámců CAN 2.0A a CAN 2.0B
 • K dispozici 15 nezávislých Message Center
 • Komunikační rychlost 10kbps až 1Mbps
 • Dynamický příjem a zobrazení CAN zpráv
 • Zobrazení reálného času příjmu zprávy s rozlišením 1ms a výpočet průměrné periody příjmu
 • Okamžité, opožděné nebo periodické vysílání až 8 zpráv současně (1ms až 65,5s)
 • Zobrazení celkové počtu přijatých zpráv, periody zpráv, zatížení linky a chyb CAN linky
 • Přepočet zpráv na skutečné hodnoty s možností grafického zobrazení v reálném Trendu
 • Dlouhodobý záznam zpráv nebo přepočtených hodnot do souboru
 • Příjem zpráv bez potvrzení (ACK) tzv. Listening Mode
 • Rozšířené vyhledávání v seznamu přijatých zpráv
 • Vysílání a příjem zpráv REMOTE FRAME
 • Automatické vkládání popisu zpráv
 • Uložení uživatelských nastavení
 • Možnost připojení více převodníku k jedinému počítači
 • Signalizace napájení a inicializace LED (červená /zelená )
 • Standardní zapojení CANNON konektoru
 • Napájení ze sběrnice USB
 • Ochrana proti přepětí

Objednat Adaptér USB-CAN v HW Shopu => 3980 Kč bez DPH

Aplikace USB-CAN V2.0

Aplikace USB-CAN adaptor byla navržena a oproti předchozí verzi mnohem více upravena s ohledem na snadnost obsluhy a co nejširší možné využití převodníku. Proto došlo výraznému vylepšení zobrazovacích funkcí a jsou rozšířeny a doplněny funkce pro přepočet a uložení dat získaných ze sběrnice CAN.

Hlavní okno aplikace nyní obsahuje v pravé části množství prvků pro nastavení požadovaných parametrů CAN linky. Tento prostor je označen jako Řídící panel CAN linky. Hlavní okno obsahuje záložky označené Messages, Signals, Trends a Records , z nichž každá nabízí odlišnou formu zpracování dat z CAN sběrnice. Mimo záložku Messages vyžaduje každá záložka zadání databáze veličin prostřednictvím okna Signals database configuration.

Záložka Messages

Umožňuje okamžité zobrazení CAN zpráv s možností vkládání popisu o významu zpráv. Ke zobrazení přijatých zpráv slouží okamžitý a diagnostický seznam zpráv. Okamžité zobrazení vypisuje data v sousledných řádcích s výpisem času příjmu zprávy, identifikátorem, daty a popisem zprávy.

 

Diagnostické zobrazení zobrazuje zprávy s odlišným Identifikátorem ID s okamžitým zobrazením počtu zpráv a průměrného času příjmu.
 

Záložka Signals

Umožňuje přepočet a zobrazení CAN dat ve formátu skutečných veličin přenášených na CAN lince. Konfiguraci veličin je nutné předem provést prostřednictvím okna Signals database configuration nebo přímo při volbě veličin ke zobrazení. V záložce Signals je možné zobrazit 144 diskrétních veličin 64 numerických nebo textových veličin a 9 numerických veličin ve formě budíku.

 
 

Záložka Trends

Poskytuje názorné zobrazení až 15 veličin v reálné trendu. Konfiguraci veličin je nutné předem provést prostřednictvím okna Signals database configuration nebo přímo při volbě veličin ke zobrazení. Reálný trend narůstá do zvoleného času (např. 20s) a po-té rotuje po 1s až do času přetečení (60 až 120s), kdy dochází k vynulování průběhů a k opětovnému narůstání. Kdykoli během zobrazení je možné přerušení vykreslování. Při zastavení lze použít funkce Zoom a nebo pravým tlačítkem myši na plochu trendu provést tisk, uložení trendu do formátu *.bmp nebo změnu pozadí.

 
 

Záložka Records

Umožňuje průběžné ukládání přijatých zpráv a nebo veličin do textového souboru. Konfiguraci veličin je nutné předem provést prostřednictvím okna Signals database configuration nebo přímo při volbě proměnných ke zobrazení. Do souboru lze ukládat až 160 veličin současně. Množství takto zapsaných dat je omezeno pouze velikostí pevného disku použitého osobního počítače. Archivovaný soubor se zprávami nebo veličinami je možné dále zpracovat prostřednictvím aplikace MS Excel.

 
 

Konfigurace databáze veličin

Zobrazení veličin ve skutečném tvaru předchází jejich zadání v okně Signals database configuration. Pro každou veličinu je možné zadat název Name, jednotku Unit, popis Description, Identifikátor CAN ID, typ dat Data type, pozici začátku uložení dat Possition, délku uložených dat Length, formát uložení Storage data format, parametry pro přepočet Multiplier a Offset a formát zobrazení na daný počet desetinných míst Decimal Places, Maximum a Minimum.

Z datových typů lze vybrat BYTE (8b), UBYTE(8b), INTEGER(16b), UINTEGER(16b), LONG(32b), ULONG(32b), BOOL(1b), TEXT(8-64b), přičemž označení s „Uxx“ charakterizuje neznaménkový typ.

 
 

Formát uložení dat Storage data format umožňuje volbu ze tří hlavních formátů:

 • 0 >> 63 ( Intel ) – vybírá data z přijaté zprávy od nejnižšího bitu k nejvyššímu
 • 63 >> 0 ( Motorola) – vybírá data z přijaté zprávy od nejvyššího bitu k nejnižšímu bitu
 • Lo-Hi – tento formát zaměňuje pořadí jednotlivých Byte dat Hi-Lo-Hi-Lo za Lo-Hi-Lo-Hi

Zadanou databázi veličin je možné uložit do uživatelského souboru s příponou *.sf.

Vysílání CAN zpráv

Pro vysílání CAN zpráv slouží okno Transmit Frames, které umožňuje snadné vysílání vlastních zpráv na CAN linku. Současně je možno zadat až 8 individuálních zpráv. Zpráva pro vysílání je zcela určena režimem vysílání (jednorázový,periodický v kombinaci data nebo dotaz), časem (zpoždění nebo perioda), identifikátorem a samotnými daty pro vysílání. Pro získání informací o sousledností zpráv je možné použití funkce Show transmit Frame, která umožňuje příjem a zobrazení vyslaných zprávSeznamu okamžitého i diagnostického zobrazení zpráv. Zadané zprávy je možné uložit do uživatelského souboru s příponou *.sf.

 
 

Okno Transmit Frames umožňuje čtyři režimy vysílání zpráv. Režimy se přepínají postupným stiskem vlevo svisle umístěných tlačítek. Každé z tlačítek přísluší pouze jedné zprávě k vysílání..

Data FRAME Once transmit – jednorázové vyslání zprávy Data FRAME se zpožděním Time [ms] zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.
Data FRAME Periodic transmit – periodické vysílání zprávy Data FRAME s periodou Time [ms] v povoleném rozsahu 1 až 65535ms .
Remote FRAME Once transmit – jednorázové vyslání zprávy Remote FRAME se zpožděním Time [ms] zadaným v rozsahu 0 až 65535ms.
Remote FRAME Periodic transmit – periodické vysílání zprávy Remote FRAME s periodou Time [ms] v povoleném rozsahu 1 až 65535ms .

 
CAN identifikátory je nutné zadat v rozsahu příslušném zvolené specifikaci CAN 2.0A a CAN 2.0B ve formátu HEX.

Data se zadávají rovněž ve formátu HEX v rozsahu 0 až 8 byte. Oddělení jednotlivých zadaných Byte lze provést mezerou čárkou nebo jiným oddělovacím znakem. Pro vysílání Remote FRAME je rozhodující pouze počet zadaných Byte nikoli jejich obsah.

Spuštění vyslání zprávy se provádí tlačítky umístěnými v pravé části okna Transmit Frames.

 • Odeslání zprávy - Provede vyslání zadané zprávy do USB-CAN převodníku. Převodník zprávu na CAN linku vyšle podle uvedených parametrů ihned, se zpožděním nebo periodicky.
 • Zrušení vysílání - Zruší periodické nebo opožděné vysílání zprávy

Rozšířené vyhledávání v seznamu přijatých CAN zpráv

K zásadnímu zkrácení času vyhledávání v seznamu přijatých zpráv slouží rozšířené vyhledávání zastoupené oknem Find Data. Umožňuje kombinovat několik parametrů pro zvýšení úspěšnosti vyhledávání.

 • Line – vyhledávání podle řádku seznamu
 • Time – vyhledávání podle času. Čas nemusí být úplný lze zadat např. pouze 16:10:55
 • ID – vyhledávání podle identifikátoru CAN ID

Parametry Line, Type a ID umožňují vyhledávání v intervalu od, do nebo od - do. Tyto parametry lze použít samostatně nebo v kombinaci s hledanými daty, případně lze vyhledávat pouze samotná data. Zadání dat se provádí ve formátu Hex. Při zadávání je možné mezi vyhledávaná data vkládat symbol XX, který zajistí, že daný Byte nebude pro vyhledávání významný.

 

Automatické vkládání popisu zpráv

Sběrnice CAN umožňuje zasílání řady zpráv s různými identifikátory. Vysoké množství zasílaných identifikátorů může způsobovat obtížnou orientaci. Pro usnadnění práce s množstvím identifikátorů slouží funkce umožňující popis jednotlivých identifikátorů zpráv.

K vytvoření popisu identifikátorů slouží okno Define ID Description. Popis identifikátorů se provádí do jednotlivých řádků tabulky. Potvrzení jednotlivých zadání popisů se provádí stiskem tlačítka Next ID. Pořadí zadávání identifikátorů může být libovolné, po potvrzení zadání tlačítkem Ok dojde k jejich vzestupnému setřídění.

Takto zadaný popis se automaticky zobrazí v okamžitém i diagnostickém seznamu zpráv ve sloupci Description s o dpovídající hodnotou identifikátoru zobrazeného ve sloupci ID[Hex].

Zadání popisu identifikátorů je možné rovněž uložit do uživatelského souboru s příponou *.sf.

 
 

Závěr

U jakéhokoliv zařízení připojitelného k PC či obsluhovaného mikroprocesorem je nejdůležitější software a USB–CAN adaptor V2.0 nejen že přináší celou řadu vylepšení proti svému předchůdci, ale rovněž poskytuje zcela nové funkce které výrazně rozšiřují možnosti použití. USB–CAN adaptor V2.0 je primárně určeny pro práci s USB-CAN adaptérem, který poskytuje rychlé připojení sběrnice CAN k počítači.

 

 

Ing.Radek Taraba
radek.taraba@ post.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: