Jste zde

PAtmel 3 - programátor Atmelů

Programátor PAtmel je jednoduchý programátor který vám umožní vývoj na procesorech ATMEL. Programuje vybrané AT89, AT90Sxxx, AT89Cx051, AT24Cxx a má podporu ISP. To vše na jednostrané desce plošného spoje.

Popis zařízení

Programátor Patmel verze 3 podporuje většinu procesorů řady 51 a AVR firmy Atmel. Zapojení umožňuje všechny potřebné operace s podporovanými obvody, tj. čtení, zápis, mazání a verifikaci datové i programové paměti a nastavování lock i fuse bitů procesoru.

Na desce programátoru ze strany součástek pouze 3 precizní patice pro programované obvody v pouzdrech DIP8, DIP20 a DIP40. U většiny obvodů funguje autodetekce typu pomocí signature bytes, tzn. že není nutné nastavovat typ ručně.

Pro usnadnění práce obsahuje programátor ISP konektor pro programování procesorů AVR a některých typů x51 od Atmelu v aplikaci. To značně urychluje odlaďování programů a vývoj celé aplikace. Reset programovaného procesoru je možné provádět pomocí tlačítka v liště obslužného programu.


Podporované obvody :

  • Paměti EEPROM - AT24C01A, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C32, AT24C64, AT24C128, AT24C256, AT24C512, AT93C46, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT93C86
  • Procesory 51 - AT89C51, AT89LV51, AT89C52, AT89LV52, AT89C55, AT89LV55, AT89S8252, AT89LS8252, AT89S53, AT89LS53, AT89C1051, AT89C1051U, AT89C2051, AT89C4051
  • Procesory AVR - paralelně - AT90S1200, AT90S2313
  • Procesory s podporou ISP - AT89S8252, AT89LS8252, AT89S53, AT89LS53, AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343, AT90S2333, AT90LS2333, AT90S4433, AT90LS4433, AT90S4434, AT90LS4434, AT90S8535, AT90LS8535


Použití :

Jádrem programátoru je procesor AT89C51, zajišťující všechny operace s programovanou součástkou, která se vkládá do příslušné precizní patice. Napájení zajišťuje externí zdroj 12V/300mA se souossým konektorem s + uvnitř. Napájení indikuje zelená LED, probíhající operaci červená LED. K počítači je programátor připojen přes sériový port, přičemž veškeré časování řídí procesor programátoru.

Toto řešení umožňuje maximální podporu všech operačních systémů. Programátor distribuujeme jako KIT (osazený a oživený plošný spoj) nebo postavit můžete postavit na základě dodaného procesoru a desky plošného spoje.

Patice pro sériové EEPROM je připojena k pinům pro ISP rozhraní, proto nesmí zůstat v patici žádná EEPROM při použití ISP rozhraní.  ISP rozhraní je náchylné na strmost hran, používejte proto pokud možno co nejkratší kabel od programátoru. Detaily k problematice ISP rozhraní si přečtěte v článku Web 51 - ISP programování.

Hadwarové řešení

Programátor je tvořen jednostranou deskou plošného spoje, která je osazena SMD součástkami ze strany spojů a klasickou montáží (hlavně patice a konektory) ze sttrany soušástek.

 

Zapojení sériového kabelu: Zapojení ISP konektoru:
PC Canon9F Prog. Canon9F
2 --- 2
3 --- 3
5 --- 5
1 --- GND
2 --- RST
3 --- SCK
4 --- MISO
5 --- MOSI

Obslužný software

Program pracuje pod operačními systémy Windows 95/98, Windows NT4.0, Windows 2000 i Windows XP. Program je velmi dobře použitelný a umožňuje všechny potřebné funkce. Existuje zde i nastavení načtení souboru před každým programováním což je nutné pro vývoj po ISP.

SW pro
PAtmel

Hodnocení článku: