Jste zde

Sériový LCD terminál

Sériový LCD terminál je zařízení umožňující obsluhovat klasický řádkový displej, bzučák či čtveřici LED prostřednictvím sériové linky RS-232, RS-485 či TTL standardními příkazy ANSI/VT100.

Sériový LCD terminál je určen pro vestavbu do autonomních nebo komplexních zařízení, kde je vyžadována jednoduchá sériová komunikace prostřednictvím ANSI. Základní funkční příkazy jsou odvozeny od standardního komunikačního protokolu VT100, rozšířeného o příkazy pro obsluhu LED a podsvícení displeje.

Příklady použití

 • Zabezpečovací a přístupové terminály.
 • Informační terminály.
 • Pokojové, resp. prostorové termostaty a teploměry.
 • Skladovací prostory.
 • Jednoduchá diagnostická pomůcka.
 • Ovládání linuxového systému přes stty.
 • Moding a tunning PC.


Základní vlastnosti

 • Zobrazování dat ze sériové linky na standardní displej 16x2 s řadičem Hitachi HD44780 (typicky SC1602, EL1602 atd.).
 • Možnosti naprogramování vlastních znaků.
 • Komunikace po RS-232.
 • Jednoduchý protokol ANSI/VT100 s rozšířením pro obsluhu LED a podsvícení displeje.
 • SW obsluha podsvícení displeje.
 • SW obsluha až 4 LED s možností vyvedení řídících signálů.
 • Komunikační rychlost 9600Baud.
 • Komunikace po RS485 s možností terminace linky*.
 • Komunikace pro sériové lince při úrovních TTL 3 V až 5 V*.
 • Rozměr 80x36 mm.
 • Napájení 9-12 V / max. 100 mA.

*Volitelné položky – závisí na konkrétní konfiguraci terminálu.

Připravovaná rozšíření

 • Změna komunikační rychlosti 1200-9600 Bd.
 • Změna času zobrazení úvodní obrazovky.
 • Možnost vypnout/zapnout zhasnutí úvodní obrazovky.
 • Kontrola stavu univerzálního vstupu IN.  

Terminál je koncipován jako univerzální doplněk běžného LCD displeje 16x2, a jeho rozložení jednotlivých prvků je proto navrženo tak, aby minimalizovalo vestavné rozměry. Vývody pro připojení displeje stejně jako upevňovací otvory plně korespondují s mechanikou klasického LCD.  

Konektory a přípojná místa

 
 
 • LCD displej – Zapojení 16pinového konektoru pro připojení LCD displeje plně o dpovídá standardním LCD displejům, jako je např. SC1602, EL1602 (typicky EL1602A).
 • LED Conn – Konektor pro obsluhu externích LED. Vývody LED s úrovněmi TTL jsou připojeny přes 1kΩ rezistory.
 • Power – Napájení terminálu. Na svorky lze připojit stejnosměrné napájecí napětí 9-12 V. V závislosti na počtu diod a podsvícení displeje může odběr proudu dosáhnout až 100 mA.
 • CONTRAST – Nastavení kontrastu standardního LCD displeje.
 • BEEP – Piezoelektrický měnič – bzučák.
 • UNI-INPUT - Univerzální vstup. Univerzální vstup je zatím funkčně nevyužit a nelze k němu nic připojovat.
 • TTL* – Konektor pro připojení sériové linky s úrovněmi TTL.
 • RS-232 / RS-485* – Konektor pro připojení sériové linky RS-232 nebo RS-485.
 • RS-485 Term* – Impedanční zakončení linky RS-485 terminačními rezistory.
 • Keyboard* – Konektor pro připojení klávesnice s rozhraním PS/2. Terminál akceptuje libovolnou klávesnici standardu PS/2.

* Poznámka : Osazeny jsou vždy pouze konektory odpovídající požadované konfiguraci!

Terminál je dodáván buď v provedení pro RS-232, RS-485, nebo TTL. Jednotlivá provedení nelze kombinovat, proto je vždy osazen jen ten konektor, pro jehož rozhraní je displej určen. LED diody jsou osazovány pouze v případě, kdy byl terminál dodán včetně LCD displeje.

Podporované příkazy ANSI/VT100

Displej v současné době podporuje následující příkazy VT100/ANSI:

Příkazy VT100/ANSI

<esc>[H - kurzor na pozici 1;1 (vlevo nahoře)
<esc>[y;xH - kurzor na pozici y;x (max. 2;16)
<esc>[y;xf - kurzor na pozici y;x (max. 2;16)
<esc>[1A - kurzor o jeden řádek výš
<esc>[1B - kurzor o jeden řádek níž
<esc>[xC - kurzor o x znaků vpravo (max. 16)
<esc>[xD - kurzor o x znaků vlevo (max. 16)
<esc>[s - uloží polohu kurzoru do paměti (pouze do vypnutí displeje)
<esc>[u - obnoví polohu kurzoru z paměti
<esc>7 - uloží polohu kurzoru do paměti (pouze do vypnutí displeje)
<esc>8 - obnoví polohu kurzoru z paměti
<esc>M - posune obsah displeje o řádek výš - spodní bude prázdný
<esc>[K - smaže obsah aktuálního řádku od pozice kurzoru do konce řádku
<esc>[1K - smaže obsah aktuálního řádku od pozice kurzoru k začátku řádku
<esc>[2K - smaže obsah celého aktuálního řádku
<esc>[2J - smaže obsah celého displeje a nastaví kurzor na pozici 1;1 (vlevo nahoře)

Nestandardní rozšíření protokolu VT100:

<esc>#b Bell
<esc>#a;1l rozsvítí LED a (a=1..4)
<esc>#a;0l zhasne LED a (a=1..4)
<esc>#s uloží aktuální obraz displeje do paměti EEPROM
<esc>#u obnoví uložený obraz z paměti EEPROM
<esc>#B po zapnutí displeje bude uložený obraz na 3 sec. zobrazen, potom se displej smaže
<esc>#N po zapnutí bude displej prázdný
<esc>#L0 zhasne podsvětlení displeje
<esc>#L1 rozsvítí podsvětlení displeje

Příkazy ASCII:

$0D Carriage Return
$0A Line Feed
$07 Bell
$0C Clear Screan, Curson Home
$08 Cursor Left

Práce s terminálem

Sériový terminál je řízen pomocí výše uvedených řídících kódů, tzv. ESCAPE sekvencí – řídících příkazů uvozených znakem ESC. Při běžné obsluze klávesnicí není v jejich užívání žádný problém, stejně jako v případě, kdy je k obsluze použit standardní protokol řízený například jednočipovým mikroprocesorem. V případě obsluhy jinými aplikacemi, například terminály či utilitami pod Windows, je třeba pečlivě kontrolovat systém přenosu. Typicky jsou problematické macro funkce terminálových aplikací, jako jsou TeraTerm, Terminal či Hercules. Jednotlivé terminály pak interpretují řídící příkazy, tj. klávesu ESCAPE, či znak # různě. V takovém případě je třeba sáhnout po manuálu k příslušné aplikaci. Zpravidla dochází k použití HEX kódu či zdvojení znaku.

Příklady použití maker různými terminály:

Znak
HEX kód
Terminal
Hercules
ESC
1B
$1B
 
#
23
$23
##
Příklad obsluhy bzučáku
( příkaz #b )
$1B$23b ##b

Nabízená provedení

Název
Beep
PS/2
LCD
4xLED
Cena
vč. DPH
LCD Terminal basic
Ne
Ne
Ne
Ne
669,-
LCD Terminal basic + LCD2x16
Ne
Ne
2x16
Ano
839,-

 

Závěr

LCD terminál je jednoduché zařízení které lze snadno a rychle vestavět do finálních aplikací. Již nyní nalezně široké uplatnění při modingu a tunningu PC, či jako informační terminál například pro zobrazování teploty. Díky obecné podpoře LCD řadiče HD44780 ho je možné připojit k libovolnému znakovému displeji displeji 16x2, čemuž odpovídají i mechanické rozměry a upevňovací otvory. Pro verzi s displejem je v manuálu též k dispozici mechanický výkres s osazeným standardním LCD EL1602A.

Vít Olmr
olmr @HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: