Jste zde

Už ani kapka studené. Žádejte komfort i úsporu sprchy mechatronické (2. díl)

„Proč po spuštění vody ve sprše uskakovat před studenou vodou?“ Přesně to si před rokem řekla skupina studentů mechatroniky FS ČVUT a začala intenzivně pracovat na projektu Mechatronická sprcha. Není však taková Smart Shower pouze hrou na ekologický výrobek?
Během našeho studia na ČVUT v Praze bylo na střechu jedné z budov fakulty pro výzkumné účely instalováno menší množství solárních panelů, na ně navazující měniče a ostatní elektrické celky. Při zahájení provozu byl jeden z profesorů tak ohromen velikostí řídicí elektroniky, že se všech přítomných v žertu dotazoval: „Není všechno to řízení energeticky náročnější než to co z toho dokážeme dostat?“ Z toho plyne otázka. Není provozování Smart Shower jen hra na ekologii?
 
Pojďme si rozebrat Smart Shower (na HW serveru viz předchozí díl Už ani kapka studené. Žádejte komfort i úsporu sprchy mechatronické (1. díl) nebo též článek Rozbijte setrvačnost lidského myšlení, sprchujte se mechatronicky) trochu podrobněji.
 
Při tvorbě energetické bilance musíme v prvé řadě počítat s náklady na provoz, dále k tomu přičíst množství ušetřené vody a také energii, kterou uschovaná voda má. Z celkové energetické bilance znázorněné na obr. 1 je vidět jasná tendence růstu úspor. To je zapříčiněno zdražováním jak energií, tak především vody.
 
Obr. 1: Celková energetická bilance - počítáno pro čtyřčlennou rodinu při úspoře 2,5l / sprchování

 

Úspora vody [ l ]

3 650

v Kč

210

Úspora m3 plynu [ m3 ]

90

v Kč

120

Tab. 1: Úspora vody a tepla / rok
 

 

Co na to cirkulační čerpadlo?

 
Dost často bývá systém Smart Shower srovnáván s cirkulačním čerpadlem. Nejen konstrukční rozdíly byly popsány již v předchozím díle. Benefitem pro oba systémy je téměř totožná úspora vody. Smart Shower však zaručí na výstupu vždy jen požadovanou teplotu, jelikož dokáže odstranit i zbytek vody z hadice po ručním či hlavovém sprchování. V souvislosti se zajištěním vždy požadované teploty vody se objevuje oproti systému cirkulačního čerpadla další podstatná výhoda, týkající se především bezpečnosti. U systému s cirkulačním čerpadlem je na vstupu vždy maximální teplota vody v systému. Zejména dítě se tak může při neopatrné manipulaci bez jakéhokoli varování během vteřiny opařit.
 
Jak bylo zmíněno výše, celková ekonomická bilance Smart Shower je pozitivní. Porovnání s cirkulačním čerpadlem je zobrazeno na obr. 2:
 
Obr. 2: Energetické srovnání Smart Shower a cirkulačního čerpadla
 
Při výpočtech byly zahrnuty i ztráty v potrubí, vedoucím od zdroje teplé vody po sprchu. Všimněte si, že se u osy y změnil popisek z úspory na náklady. Do srovnání byla zahrnuta tři různá čerpadla, lišící se pořizovací cenou. Systém Smart Shower v tomto testu vychází absolutně nejlépe.
 
Pro ty z Vás, kdo nejste milovníky grafů, bychom přece jen doporučili celkové shrnutí. Zde jsou vidět jak pořizovací náklady, tak i náklady provozní. Je zde zřejmý rozdíl mezi jednotlivými typy cirkulačních čerpadel a od toho také odvislé provozní náklady. Z pohledu Smart Shower je opět vidět nízká energetická náročnost systému. Pořizovací náklady však ještě nebyly zcela vyčísleny, proto prozatím uvádíme rozmezí 10 000 - 16 000 Kč.
 
Obr. 3: Shrnutí finanční náročnosti Smart Shower a jeho alternativ
 
 

Smart Shower a pasivní domy

 
Počet pasivních domů se v České republice rychle zvyšuje. V takovýchto objektech, kde se sprchový kout nachází daleko od zdroje teplé vody (kotle, bojleru, tepelného čerpadla) se z důvodu velkých energetických ztrát v potrubí upouští i od inteligentního cirkulačního čerpadla a ani přímé vedení teplé vody se nedoporučuje z důvodu velkého množství odtečené vody a tepla. Problém se řeší tak, že je na určené místo dovedena pouze studená větev vodovodního řádu. Zde, přímo na místě, je pak voda ohřáta, většinou pomocí malého průtokového ohřívače.
 
Představte si v této situaci Smart Shower, například se zabudovaným senzorem vstupu do sprchového koutu, který ještě před vlastním nastavením již připravuje teplou vodu.
 
Obr. 4: MSV v Brně 2012 – celý tým Smart Shower s Prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc.
 
 

Design Smart Shower

 
Na MSV v Brně 2012 jsme pro prezentaci zvolili variantu zabudovanou do zdi s naznačeným „okachličkováním“. Ze zdi vystupuje pouze ovládací panel s LCD displejem. Ty tak tvoří jedinou část sprchy, se kterou uživatel přijde do styku při volbě teploty a průtoku vody.
 
Jelikož jsme si vědomi důležitosti designu každé nově zrekonstruované koupelny, přichází Smart Shower s řešením, které Vás odliší od všech sousedů, protože si ho můžete navrhnout sami.
 
  
Obr. 5 - 7: Nalepenou folii lze navrhnout dle Vašeho přání
 
 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: