Jste zde

Rapid prototyping

Snížení ztrát, zlepšení účinnosti a rozšíření teplotního rozsahu ve výkonných aplikacích

Energeticky náročné aplikace vyžadují menší, lehčí a účinnější výkonové měniče, schopné pracovat při vyšších napětích a teplotách. To platí zejména v aplikacích jako jsou elektrická vozidla, kde se to promítne v rychlejší nabíjení a větší dojezd. K dosažení lepších parametrů pomohou výkonové měniče založené na technologiích WBG (Wire Bandgap) jako je karbid křemíku (SiC).

Rychlý vývoj konektivity na dlouhé vzdálenosti pomocí certifikovaného modulu LoRaWAN

Protokol LoRaWAN je navržen pro podporu velmi rozsáhlých sítí, které se používají například v zemědělství, sledování majetku a veřejných službách. Zabezpečená konektivita je dána certifikovaným modulem s bezpečnostními funkcemi, který navíc urychlí celý vývojový proces.

Hmatová, zvuková či visuální zpětná vazba je klíčem k bezchybné interakci člověk – virtuální prostředí

Aby byla virtuální realita co nejvíce realistická, je nutné vytvořit dokonalou vzájemnou interakci mezi člověkem a virtuálním prostředím. Bez rychlé a přesné zpětné vazby nebude požitek z prostředí tak realistický a virtuální prostředí nebude schopno správně reagovat na uživatelovi podněty a reakce.

Stránky