Jste zde

PMR procesory: digitální a přece stále analogové

Říká se jim Function Image, dokáží konfigurovat integrované sub-systémy jediného obvodu a změnit přitom jeho chování k nepoznání. V oblasti vf techniky se staly klíčem k flexibilnímu řešení multi módové komunikační platformy.
V poslední době tolik skloňovaná digitalizace se nevyhla ani klasickým analogovým radiostanicím (vysílačkám), známým též pod zkratkou PMR (Personal Mobile Radio). Řekne – li se „digitální“, rozumí se tím mnohdy něco modernějšího a ve srovnání s tradičním analogem též lepšího, což je samozřejmě diskutabilní. Pravděpodobně se však shodneme, že takový přístup může z pohledu uživatele, provozovatele a konečně též i v otázce správy spektra – tj. nakládání s „kmitočtovým bohatstvím“ – znamenat řadu výhod.
 
Vedle datové podstaty, připomínající trh s mobilními telefony a otevírající i v této oblasti zcela nové možnosti, např. posílání textových zpráv, nás bude dále zajímat právě spektrální účinnost, kterou ve srovnání se svými analogovými předchůdci vykáží digitální radiostanice přinejmenším na dvojnásobné úrovni a nabídnou, v protikladu k 12,5 kHz nebo dokonce 25 kHz, rozestup mezi jednotlivými komunikačními kanály jen 6,25 kHz.
 
 
V kontextu výše uvedeného zároveň nepřekvapí zcela jasný požadavek na vývoj plně zpětně kompatibilních, číslicových vf systémů s podporou většího počtu režimů, tzv. multi-mode (analogově, digitálně), usnadňujících uvedení nových produktů na povětšinou analogově laděný trh. Pokud možno s využitím jediné platformy, schopné obsáhnout jak potřeby „analogového světa“, tak též digital PMR. Ve spojitosti s digitalizací úzkopásmových radiostanic pak budeme hovořit o dvou různých metodách vícenásobného přístupu s časovým a frekvenčním dělením, TDMA (Time Division Multiple Access) a FDMA (Frequency Division Multiple Access).
 
Integrované obvody, které si popíšeme níže, se zaměřují právě na technologii kmitočtového dělení, která tak může ve srovnání se složitější TDMA znamenat i nižší celkové náklady.
 
 
Jak jsme již naznačili, budeme v dalším textu hovořit o vybraných možnostech „PMR procesorů“ od společnosti CML Microcircuits, tentokrát s označením CMX7131 / CMX7141 (FDMA Digital/Analogue PMR Processors) a v malých pouzdrech typu VQFN a LQFP. Integrované obvody splňují specifické požadavky jak nových a také nově vznikajících digitálních rádiových PMR systémů s FDMA, tak též duálních, číslicových i analogových, obousměrných vf platforem. Výhoda, ze které mohou vývojáři těžit, pak spočívá v myšlence skutečně jediné platformy, zahrnující při zachování zpětné kompatibility s tradičními analogovými PMR podporu více standardů digitálních radiostanic. Stranou zájmu pochopitelně nezůstává ani oblast tzv. SDR (Software Defined Radio).
 
 
Jak vyplývá z přiloženého blokového schématu zapojení, nabízí se rovnou přímé spojení s dalším obvodem, CMX994 (RF Direct Conversion Receiver IC). Na straně druhé pak dostává prostor hlasový syntezátor – vokodér třetích stran (např. AMBE2020 a AMBE3000) nebo, a to je ještě lepší, firemní vokodér RALCWI (Robust Advanced Low Complexity Waveform Interpolation) s podporou nízkých bitových rychlostí, konkrétně CMX618. Díky němu může veškerou správu a také řízení zajišťovat obvod CMX7131, resp. CMX7141, a systém si tak ve výsledku vystačí jen s malým, nízkopříkonovým host mikrokontrolérem.
 
 
Co by to byl za obvod, kdyby se na závěr nemohl „pochlubit“ nějakým patentovaným řešením. V tomto případě se chráněný postup nazývá FirmASIC a v praxi bude stavět na technologii jednoho integrovaného obvodu s možností nahrání více typů firmwarů, tzv. Function Image. Zákazník proto může pro více produktů s různými funkcemi používat jen jeden obvod nebo také vyrábět jeden produkt, který bude nabízet možnost výběru z více funkcí. Přehled podporovaných systémů pro zmiňované 3,3 V PMR procesory CMX7131 a CMX7141 naleznete v tabulce.
 
 
Koncepce Function Image, která může konfigurovat integrované sub-systémy obvodu a zcela tak změnit jeho chování, se stala klíčem k multi módové vf platformě. Vybírat můžeme ze dvou způsobů, které názorně přibližuje obrázek.
 
 
Podrobnější informace k PMR procesorům CMX7131 a CMX7141 přináší stránky výrobce. V případě zájmu pak kontaktujte distributora, společnost MACRO WEIL (http://www.macroweil.cz/).
 
CML Microcircuits (www.cmlmicro.com) navrhuje a vyrábí integrované obvody pro komunikační techniku. Založena byla v roce 1968 a od té doby se vypracovala v jednoho z předních světových výrobců integrovaných obvodů, zejména pro oblast telekomunikací a radiokomunikační techniky. Její obvody se používají do zařízení určených pro přenos hlasu a dat. Na HW serveru čtěte též CMX7011 promlouvá v šifrách. A spousta lidí s ním nebo CMX972: stavební „kamínek“ miniaturní vf mozaiky.
 
 
 
Hodnocení článku: