Jste zde

Si446x: nové obvody komunikují v pásmu do 1 GHz

Společnost Silicon Labs se již mnoho let věnuje výrobě integrovaných obvodů pro bezdrátovou komunikaci ve frekvenčním pásmu do jednoho GHz. Své portfolio dělí do třech skupin.
První z nich tvoří rodina EZRadio s velmi jednoduchým nastavením obvodu, krátkou dobou vývoje aplikace a nízkou celkovou cenou bezdrátového řešení, které nepotřebuje dokonce ani žádný externí krystal. Druhou rodinu představuje nízkopříkonová kombinace EZRadio s 8bitovým mikrokontrolérem v jednom pouzdře, která umožňuje miniaturizaci a další zjednodušení aplikace.
 

 
Konečně třetí skupinu tvoří obvody EZRadioPRO, vyznačující se především vysokým výkonem vysílačů, velmi vysokou citlivostí přijímačů (z toho vyplývajícím dlouhým dosahem), rozsáhlými možnostmi konfigurace, nízkou spotřebou a také možností připojení dvou antén s odlišnou orientací pro příjem různě polarizovaného signálu. Obvody jsou k dispozici v provedeních přijímač (RX), vysílač (TX) a přijímač a vysílač (TRX).
 

Nyní přichází Silicon Labs s novou řadou integrovaných obvodů poslední zmíněné rodiny subgigahertzových bezdrátových struktur EZRadioPRO – konkrétně se jedná o transceivery s označením Si446x (Si4460 až Si4464). Zajímavá pro nás nepochybně budou „volná“ frekvenční pásma, např. okolo 868 MHz, na kterých mohou všechny tyto obvody pracovat.
 
Podívejme se nejprve na hlavní přednosti Si446x. Výstupní výkon vysílačů +20 dBm a vstupní citlivost přijímačů -126 dBm zaručují opravdu dlouhý dosah: na přímou viditelnost fungují s vhodnými anténami bez problémů na vzdálenost 3 km. Bezkonkurenčně nízký proudový odběr v aktivním režimu (10 až 13 mA RX, 18 mA TX při +10 dBm) nebo v módu standby (50 nA) výrazně zlepšují možnosti bateriového provozu.
 
Velmi nízký fázový šum a okolní vyzařování usnadňují proces certifikace a plná programovatelnost obvodů zase umožňuje využití vlastních přenosových protokolů. Integrované obvody podporují modulace GFSK, FSK, 4GFSK, GMSK a OOK a přenosovou rychlost 123 bps až 1 Mbps na volitelné nosné frekvenci v rozsahu 119 až 1 050 MHz. Pro urychlení vývoje je k dispozici též odpovídající kit.
 

Podrobnější informace získáte u distributora, společnosti HT-Eurep Electronic (www.hte.cz), případně na www.silabs.com (zdroje).

 

Hodnocení článku: