Jste zde

rozhraní

Nabíjecí obvody Li-ion akumulátorů pro rozhraní USB

MAX1811.png

V jedné ze svých konstrukcí, kde byla jako zdroj napájení využita Li-ion baterie, jsem se dostal k problému jak ji nabíjet. Přestože GSM modul, který byl v konstrukci požit, poskytoval tuto funkci, požadavky na napájení, které měl, byly nevyhovující. Protože ale bylo zařízení propojováno s PC prostřednictvím USB, bylo možné využít k napájení ale také nabíjení právě toto rozhraní. Následující článek uvádí stručné shrnutí obvodů, které se staly žhavými kandidáty pro tuto úlohu.

Vývojová deska pro USB mikrokontroléry Freescale - DEMO9S08JM16

Freescale Semiconductor představuje další z řady vývojových desek. Tentokrát verzi zaměřenou na mikrokontrolér s USB rozhraním - MC9S08JM16. Jedná se o malý vývojový kit s poměrně širokými možnosti použití a integrovanými funkcemi, které zajistí pohodlný vývoj aplikací.

Jak zpracovat signál z dvourozměrných dotykových panelů

Touchscreeny výraznou měrou ovlivňují tvář, ale také prodejnost koncových zařízení, která již v dnešní době nepotřebují nekonečné uživatelské manuály, protože vhodný návrh uživatelského rozhraní včetně přehledně uspořádaného menu jednoduše nemusí doprovázet dlouhý komentář. V minulém článku nazvaném Touchscreeny s novým rozměrem vícenásobných dotyků byly popsány jednotlivé technologie, umožňující realizovat elegantní rozhraní s možností až dvou současných ovládacích povelů. Pouhé vyhodnocení přítomnosti dotyku bylo rozšířeno o dvourozměrnou analýzu jednotlivých způsobů zadání včetně uskutečňované trajektorie. Na vývojáři tedy zůstává jen vtisknout zmíněnému výkonnému systému finální podobu.

Touchscreeny s novým rozměrem vícenásobných dotyků

Atmel obohacuje původní uživatelská rozhraní v podobě předem definovaných dotykových symbolů o možnost obecného vyhodnocování na dvourozměrných polích spolu s paralelním sledováním až dvou nezávislých povelů včetně jejich vzájemné polohy, způsobu provedení a zejména uskutečňované trajektorie.

Stránky