Jste zde

rozhraní

USB-CAN adaptor V1.2

Pro snadné ladění a pro okamžitou a přehlednou diagnostiku CAN sběrnice lze použít USB-CAN

převodník. Řízení převodníku je realizováno prostřednictvím rozhraní USB z aplikace USB-CAN adaptor nebo z vlastní

uživatelské aplikace vytvořené modifikací aplikace CAN Start ve vývojovém prostředí Delphi.

Mikroprocesory C8051F350/1/2/3 od Silicon Labs

Rodina mikroprocesorů C8051F35x s výkonem až 50MIPS je nejnovějším přírůstkem v integrovaných

obvodech Silicon Laboratories. Obsahuje 8kB FLASH, 256B datové paměti a 512B XRAM,17 I/O vývodů, 4 čítače/časovače,

hodiny reálného času, 24bitový 8kanálový AD převodník, 10bitový DA převodník, rozhraní SMBus, I2C, SPI, UART a

pracuje se systémovým kmitočtem 50MHz.

Stránky