Jste zde

SCADA bezpečnostní konference 2019

Datum: 
Pondělí, 4. Listopad 2019 - Úterý, 5. Listopad 2019

Mezinárodní konference SCADA SECURITY v Praze, 4. - 5. 11. 2019 je pořádána pod odbornou garancí AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association). Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen z hlediska bezpečnosti patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS. Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi včetně síťové konektivity, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Odborníci odhadují, že Internet věcí bude v roce 2020 zahrnovat více než 30 miliard zařízení. Konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata.

Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF, vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi, k výměně informací a zkušeností z  oblasti ICS a  kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti ICS systémů.

Konference se zaměří na následující témata:

  • Aktuální i budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
  • Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
  • Connected world, Mobility a Internet věcí
  • Lidský faktor a související témata
  • Ochrana obyvatelstva v chytrých městech
  • Obecné nařízení GDPR v oblasti chytrých aut

 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách.