Jste zde

Senzor těkavých látek s odběrem pouze 65 mikroampérů

Senzor SGPC3 je určen pro měření koncentrace těkavých organických látek (VOC) ve vnitřním prostředí. Jak je u produktů Sensirion obvyklé, senzor je kalibrován, zpracování signálu je integrováno přímo na čipu.

SGPC3 je stejně jako SGP30 založen na multipixelové platformě SGP a MOXSens technologii, odolné vůči působení siloxanů. Hlavní rozdíly mezi SGPC3 a SGP30 shrnuje tato tabulka.

Proč měřit VOC?

30% nových budov má špatnou kvalitu vzduchu, 20% osob si stěžuje na dočasné nebo chronické bolesti způsobené špatnou kvalitou vzduchu (syndrom nemocné budovy). Zvýšené úrovně VOC mají významný negativní efekt na kognitivní schopnosti, strategické myšlení, schopnost rozhodování, atd.

Odběr proudu

Po připojení napájení nebo po resetu přejde senzor do režimu spánku s odběrem 2uA.

Před prvním měřením je třeba zahřívat senzor 16 až 184s v závislosti na době, po kterou byl senzor bez napájení. Podrobnosti specifikuje odstavec 3.9 dokumentu Driver Integration Guide Hardware Gas Sensors SGPC3. Během této doby má senzor spotřebu 48mA.

Po zahřátí senzoru lze spustit měření. Měření trvá typicky 40ms, odběr je 48mA. Po jeho ukončení senzor přejde do režimu spánku. Pro správnou funkci algoritmu dynamické kompenzace vztažné úrovně (dynamic baseline compensation) je třeba spouštět měření každé 2s.

Pokud pomineme úvodní zahřívání senzoru a odběr během komunikace přes I2C sběrnici, bude průměrný odběr: (40ms*48mA+1960ms*0,002mA)/2000ms = 0,98mA.

SGPC3 umožňuje snížit průměrnou spotřebu na 65uA. V tomto módu je třeba spouštět měření každých 30s.

Dynamická kompenzace vztažné úrovně

Po prvním zapnutí není vztažná úroveň známa. Senzor ji určí jako minimální naměřenou hodnotu koncentrace VOC po dvanácti hodinách provozu. Tato hodnota je platná maximálně týden. Další informace naleznete v dokumentu Driver Integration Guide Hardware Gas Sensors SGPC3.

Omezení doby platnosti vztažné hodnoty vyplývá z vlastností MOX (metal oxide semiconductor) senzoru. Vztažná hodnota odpovídá určitému odporu snímacích elementů. Tyto odpory ale nejsou konstantní při konstantní koncentraci VOC. Během řádově týdnů až měsíců se změní tak, že by to ovlivnilo přesnost měření. Algoritmus kompenzuje tyto změny a neustále koriguje vztažnou hodnotu.

Vliv teploty, vlhkosti a proudění vzduchu

Změna teploty a vlhkosti okolí způsobuje u MOX senzorů posun charakteristiky citlivosti. SGPC3 má integrovanou teplotní stabilizaci mikroohřívače, která udržuje konstantní teplotu snímacího elementu. Pro použití zabudované kompenzace vlhkosti stačí, když povelem Set_humidity zapíšete aktuální absolutní hodnotu vlhkosti.

Proudění vzduchu způsobuje u MOX senzorů ochlazování snímacího elementu a tím změnu jeho odporu. Horní strana SGPC3 je zakryta membránou nepropustnou pro vodu a prach, snímací element tedy není vystaven proudění vzduchu. Každopádně je vždy lepší orientovat senzor tak, aby byla horní strana rovnoběžná s prouděním.

Pokud se zajímáte o jakékoliv produkty značky Sensirion nebo potřebujete více informací, rádi Vám pomůžeme na adrese sensirion@soselectronic.com

Vlastnosti:

  • Vynikající dlouhodobá stabilita, odolnost vůči siloxanům
  • Spotřeba pouze 65uA
  • Přesnost: typ. ±15% měřené hodnoty v rozsahu 0,3 až 30ppm
  • Jednoduchá integrace:
    • rozhraní I2C
    • 2,45 x 2,45 x 0,9mm DFN pouzdro
    • napájení 1.8V

 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.