Jste zde

SIBORG – software Samtecu řeší optimalizaci plošných spojů pro RF aplikace

Nástroj Signal Integrity Breakout Region Guru spolupracuje s Ansys HFSS 3D Layout na generování, vizualizaci, optimalizaci a vývoji desek plošných spojů až do detailu geometrie pájecích bodů.

SIBORG je bezplatný nástroj navržený tak, aby zákazníkům společnosti Samtec umožnil optimalizovat uvádění komponent na trh. Nástroj, který byl původně zamýšlen pro použití během spolupráce při návrhu s odborníky ve skupině SIG (Signal Integrity Group) společnosti Samtec, lze také použít nezávisle k rychlé analýze různých variant návrhu v oblasti styku součástek s deskou, označované jako breaktrough region (BOR), které ovlivňují integritu signálu.
"Při optimalizaci desek pro vysokofrekvenční návrh je nezbytné porozumět elektromagnetismu a teorii," říká Scott McMorrow, hlavní technolog společnosti Samtec a vývojář SIBORG. "Automatizovaný nástroj, jako je SIBORG, umožňuje konstruktérům provádět malé změny v počtu vrstev, geometrii a charakteristikách přenosového vedení a sledovat, jak to ovlivňuje výkon, aniž by se museli pouštět do rozsáhlých výpočtů. A díky standardizaci používaných proměnných umožňuje SIBORG efektivnější spolupráci mezi designérskými týmy."

Mezi proměnné, které lze upravit v nástroji SIBORG, patří:

  • Dielektrické proměnné, jako je Dk;
  • Proměnné výroby desek plošných spojů, jako je velikost vrtáku pro zpětné vrtání;
  • Geometrie podložky BGA, jako je rozteč mezi středů kulových plošek;
  • Velikosti antipadu, jako je antipad v rovině pod stopovou vrstvou;
  • Geometrie trasy, jako je šířka trasy;
  • Proměnné geometrie obvodů je rozteč mezi středy signálových pinů
  • Proměnné generování pole BOR, jako je například vektor signálu.

Nástroj Samtec SIBORG pro Ansys HFSS v současné době podporuje 70+ proměnných v devíti kategoriích.

Nástroj SIBORG má snadno použitelné rozevírací nabídky pro specifikaci parametrů návrhu a generuje obrázky, které inženýrům umožňují rychle nastavit, vizualizovat a analyzovat účinky změny proměnných. Obrázek znázorňuje snímek obrazovky z vykreslování návrhu via-in-pad. Nástroj SIBORG dokáže využít všechny možnosti Ansys HFSS 3D Layout, včetně optimalizace a generování grafů.

Poté, co je návrh optimalizován v SIBORGu, mohou být výsledky a s-parametry přeneseny do jiných nástrojů pro komplexní simulaci kanálů. Nebo může konstruktér exportovat finální návrh do komplexního modulu desek plošných spojů a 3D modelů pouzder/konektorů.

Nástroj pro modelování Ansys HFSS, který byl představen během výukového semináře na DesignCon 2024, SIBORG, Signal Integrity Break Out Region Guru, si lze vyžádat prostřednictvím webových stránek společnosti Samtec (www.samtec.com/hfss). Více informací o společnosti SIBORG naleznete ve prezentacích  výukovými programy.

Hodnocení článku: