Jste zde

Smart Cities Symposium Prague 2019

Datum: 
Čtvrtek, 23. Květen 2019 - Pátek, 24. Květen 2019

Symposium Smart Cities Praha 2019 je pátá výroční konference, která je zaměřena na výměnu nápadů a osvědčených postupů v oblasti inteligentních měst. Pokrývá celou škálu témat, ze systémového hlediska, prostřednictvím sběru a zpracování dat, inteligentních sítí, až po multi agentových systémů a dalších. Cílem Symposia je výměna důležitých informací v oblasti inteligentních měst, které se neomezuje pouze na teorii, ale zahrnuje i aplikace v reálném světě.

KLÍČOVÉ OBLASTI

  • Systémový přístup k transformaci inteligentních měst
  • Zpracování informací a dat, algoritmy, simulace a predikce
  • Technologie pro inteligentní města
  • Lidské faktory a obývatelná města
  • Udržitelná města
  • Doporučené postupy pro transformaci inteligentních měst
  • Zvláštní pozornost bude SCSP 2019 věnovat výzkumu zaměřenému na chování lidí, jejich výběr aktivit a cestovní chování
 

Více informací na: https://akce.fd.cvut.cz/en/scsp2019