Jste zde

Rozhodujte se rychle s pomocí LabVIEW 2014

Nové funkce LabVIEW 2014 pro sběr, analýzu a vizualizaci dat odkudkoliv a kdykoliv, včetně podpory pro práci s FPGA je nyní možné zpřístupnit také pro mobilní telefony, tablety a jiná mobilní zařízení.

Společnost NI uvedla novou verzi vývojového prostředí pro návrh systémů LabVIEW 2014. Tato verze přináší mnohá vylepšení, která pomáhají uživatelům se sběrem, analýzou a vizualizací dat tak, aby mohli rychleji činit informovaná rozhodnutí. LabVIEW 2014 standardizuje způsob jakým uživatelé pracují s hardwarem, neboť používá stejný kód a vývojový proces napříč všemi systémy. Aplikace jsou díky tomu připraveny na budoucí úpravy a rozšíření. Dochází tak k úspoře času a peněz s využitím technologií, které umožní zkrátit dobu potřebnou k uvedení nového produktu na trh.
 
Použití LabVIEW a hardwaru NI CompactRIO umožnilo například jedné z největších společností dodávajících vodohospodářské a energetické služby v Severní Americe implementovat decentralizovaná a distribuovaná řešení s nižšími náklady, menším rizikem a kratší dobou uvedení do provozu. Toto řešení umožňuje zákazníkovi sbírat, analyzovat a zobrazovat data a činit tak informovaná rozhodnutí v oblasti nastavení priorit projektů, zvýšení stability sítě, a optimalizace růstového managementu. 
 
Nová verze také zjednodušuje nakupování doplňkových sad pro LabVIEW, které nabízejí funkce specifické pro automatizované testování, vestavné řízení a monitoring, pro testování typu hardware-in-the-loop a testování v reálném čase. Kromě toho LabVIEW 2014 nabízí využití nejnovějšího hardwaru NI z rodin CompactDAQ, CompactRIO, či rodiny modulárních průmyslových počítačů PXI. Novinkou je také možnost realizace laboratorních měření pomocí přístroje Virtual Bench, který obsahuje osciloskop, logický analyzátor, funkční generátor, programovatelný DC zdroj a digitální I/O v jednom zařízení.
 

LabVIEW 2014 zahrnuje nové funkce pro snadnější rozhodování, jako například:

  • Technologii DataFinder Federation – Uživatelé mohou intuitivně vyhledávat data na místním disku, v síti či na různých síťových zařízeních po celém světě
  • Nové algoritmy pro zpracování dat – Bohatší soubor analýz včetně .m souborů pro NI Linux Real-Time a funkce pro počítačové vidění pro obvody FPGA
  • Data Dashboard pro LabVIEW – Uživatelé mohou snadno vytvářet uživatelská rozhraní pro vizualizaci získaných dat na mobilních zařízeních.To jim umožní činit informovaná rozhodnutí i ze vzdálených míst pomocí chytrých telefonů, či tabletů.
 
Nejnovější verze LabVIEW zahrnuje 13 funkcí vyžádaných uživateli pro optimalizaci produktivity programování, rozšířenou nabídku online školení pro aplikace LabVIEW RIO a nové nástroje z LabVIEW Tools Network, jako je LabSocket System od Bergmans Mechatronics LLC. Tento doplněk nabízí vzdálený přístup k aplikacím vytvořeným v LabVIEW z webových prohlížečů na běžných počítačích či v mobilních telefonech, aniž by byly potřebné jakékoliv doplňky pro prohlížeč či speciální runtime prostředí na straně klienta.
 
 
National Instruments (Czech Republic), s.r.o.
Sokolovská 136D 
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel: +420 224 235 774
Fax: +420 224 235 749
 
CZ: 800 267 267
SK: 00 800 182 362
 
Hodnocení článku: