Jste zde

Součástky a vývojové vzory Renesas v budoucnu nejlépe na Altium365

Výběr Altium365 jako integrační platformy usnadní spolupráci a synergii mezi skupinami produktů; Renesas bude ale i nadále podporovat další nástroje pro návrh desek plošných spojů.

Renesas řeší otázky, která trápí každého vývojáře. Proč jsou vzory některých součástek pouze pro jeden PCB designer, zatímco jiné footprinty existují v jiném nástroji nebo proč je referenční návrh dostupný jen v prostředí, kde nejsou všechny součástky. Zvlášť patrné jsou tyto rozdíly u výrobců, kteří pevně drží oddělenou strukturu vývoje a výroby jednotlivých segmentů součástek. Ještě složitejší je to s výrobci, kteří akvizicí získali firmy, využívající jiné standardní nástroje.

Všechny tyto důvody vedly Renesas k tomu, aby se rozhodl k razantnímu kroku. Všechny své součástky a referenční návrhy sjednotí k využití s nástroji Altium, samozřejmě v nejnovější edici Altium365. Renesas v současné době využívá více nástrojů pro návrh desek plošných spojů, částečně proto, že různé společnosti, které Renesas získal v posledních několika letech, přinesly do firmy svůj vlastní starší software. Vzhledem k tomu, že Renesas integruje komponenty z různých skupin do systémových řešení jako winning combinations, zefektivní jednotný nástroj návrhy desek používaných pro demonstraci a zhodnocení těchto kombinací a dalších produktových sad, což povede ke snížení složitosti, lepší struktuře nákladů a rychlejšímu uvedení na trh.

Volba cloudové platformy Altium 365 ukazuje sílu takového řešení. Od interního návrhu v rámci Renesasu a jeho sdílení napříč týmy lze finální návrhy vypustit mezi zákazníky v podstatě jediným kliknutím. V prostředí Altium 365 mohou uživatelé spolupracovat se zúčastněnými stranami a dalšími účastníky při zachování bezpečnosti z hlediska průmyslového vlastnictví a udržování návrhů pod kontrolou revizí. Uživatelé mohou organizovat návrhy, knihovny a účastníky na jednom místě a zároveň sdílet odkazy na návrhy pro spolupráci v reálném čase. S využitím inteligence specifické pro CAD lze data ukládat a přistupovat k nim online. Renesas bude publikovat všechny knihovny ECAD svých produktů do veřejného trezoru Altium. S funkcemi, jako je vyhledávání dílů výrobce na Altium365, si zákazníci mohou vybrat díly Renesas přímo z knihovny Altium pro rychlejší uvedení na trh.

"Tato migrace je v souladu s řešením a strategií digitalizace společnosti Renesas, která zahrnuje platformy Quick-Connect a další strategické iniciativy," řekl DK Singh, viceprezident týmu Renesas System and Solution Team. "Tato harmonizace vývojových pracovních postupů umožní interní globální spolupráci a usnadní zákazníkům integraci produktů a řešení Renesas do jejich systémů."

Renesas bude i nadále nabízet plnou podporu zákazníkům, kteří využívají jiné návrhové platformy ECAD než Altium, a poskytovat knihovny ECAD pro další nástroje ECAD podle potřeb zákazníků.

 www.renesas.com
https://www.altium.com

Hodnocení článku: