Jste zde

Jednoduché monitorování proudu

Máme za sebou kus poctivé práce a obvodem konečně poprvé protéká proud. Za chvíli se ukazuje, že to „poprvé“ ještě zdaleka nebylo tím osudovým „naposledy“. Možná i proto, že si již dokážeme přesně ohlídat co nám teče, kolik toho je a kudy se to vlastně uzavírá.

MAX9610 - 1μA, μDFN/SC70, Lithium-Ion Battery, Precision Current-Sense Amplifier vytváří na miniaturní ploše 6pinového pouzdra μDFN o rozměrech 1 mm x 1.5 mm, případně v rámci o něco málo většího 5pinového zapouzdření označeného jako SC70, snímací zesilovač vyhodnocující proud tekoucí obvodem. Způsob monitorování vychází z principu obecně definovaného jako high – side, kdy proud z napájecího zdroje protéká snímacím odporem, který přitom není svým druhým vývodem spojen se zemí (low – side), ale se zátěží.

 

Příklad proudového monitoru opačného typu low side

 

Zesilovač může nabídnout vstupní napěťový offset Vos menší než 500 μV (max.) a chybu zesílení pod 0.5 % (max.), to vše při vlastním klidovém odběru 1 μA. Vstupní napěťový rozsah Vcm (common mode) od 1.6 až do 5.5 V vhodně nahrává obvodům s jedním článkem Li – Ion baterie, kde plné nabití odpovídá 4.2 V, typická úroveň během normálního provozu činí 3.6 V a méně než 2.9 V již ohlašuje potřebu opětovného dobití.

 

Typické zapojení high – side monitoru MAX9610

 

Napěťový výstup zesilovače je vyřešen třemi různými způsoby, dle zabudovaného zesílení

 • 25 V/V (MAX9610T)
 • 50 V/V (MAX9610F)
 • 100 V/V (MAX9610H)

 

Převodní charakteristika

 

Obvod tak umožňuje s přehledem zpracovat i poměrně malé napěťové úbytky Vsense na snímacím rezistoru, které mohou v rámci maximálních proudů dosahovat jen několika desítek milivoltů.

 

Obousměrné zapojení

 

Základní vlastnosti:

 • Klidový odběr 1 μA (max.)
 • Vstupní napěťový offset 500 μV (max.)
 • Chyba zesílení 0.5 % (max.)
 • Vstupní napěťový rozsah (common mode) 1.6 až 5.5 V
 • Napěťový výstup
 • Trojí provedení dle zisku
  • 25 V/V (MAX9610T)
  • 50 V/V (MAX9610F)
  • 100 V/V (MAX9610H)
 • Pouzdro μDFN (1 mm x 1.5 mm x 0.8 mm) nebo SC70

 

Download a odkazy:

 

Hodnocení článku: