Jste zde

Automatizace budov bez drátů: novinky od Radiocrafts

Společnost Radiocrafts řadíme k předním výrobcům modulů vyhrazených bezdrátovým řešením, což také znamená, že nám nabídne celou řadu nejrůznějších technologií vysokofrekvenčního přenosu.

Pokud jde např. o automatizaci budov, stává se jedním z nejrychleji rostoucích segmentů na současném trhu. Radiocrafts proto v této věci nabízí hned dvě přední technologie pro bezdrátovou automatizaci budov – jedná se o KNX-RF a ZigBee. Kromě toho dále zmiňuje své zkušené odběratele, využívající ve svých aplikacích při řízení budov i dalších vysokofrekvenčních technologií, jako např. přenosu v úzkém pásmu kvůli jeho většímu dosahu a také spolehlivosti.
 
 

 

KNX-RF Multi: vylepšený protokol pro automatizaci budov i domácností

 
Jediná evropská norma zaměřená na automatizaci budov i domácností, specifikace protokolu KNX (EN 50090), aktuálně posiluje svou pozici s novým protokolem bezdrátové komunikace. Hlavní výhoda KNX-RF Multi totiž spočívá ve zvýšené spolehlivosti, které dosahujeme díky potvrzování příjmu / opakování přenosu a také navýšením dosahu s využitím opakovačů. Nový KNX-RF Multi tak představuje obrovský krok kupředu při využívání bezdrátových technologií coby preferovaného řešení moderní automatizace budov i domácností.
 
Vývoj systémů pro měření spotřeby energií a také jejich monitorování s využitím související technologie Wireless M-Bus zajišťuje přísun nezbytných údajů o energetických tocích pro odpovídající inteligentní řídicí systémy. Přidejme pokojová čidla teploty, vlhkosti, osvětlení či přítomnosti CO2 a dostáváme ucelený systém řízení energie, doplněný akčními členy pro řízení vytápění, osvětlení či větrání. Jako ideální technologie se v takových systémech jeví právě zmiňovaná KNX-RF Multi, protože zajistí vysokou spolehlivost komunikace s čidly i akčními členy.
 
 

Neustále k dispozici při řešení Vašich projektů

Cílem distributora, společnosti Macro Weil, je k široké řadě součástek, modulů a řešení z oblasti bezdrátové komunikace poskytnout vysoce odborné poradenství při řešení Vašich úkolů, nápadů a projektů, vytipování součástek a dodání dokumentace. Aplikační inženýři jsou školeni přímo u dodavatelů, aby tak mohla být zajištěna vysoká přidaná hodnota. Více na http://www.macroweil.cz/.
Mezi základní vlastnosti protokolu KNX-RF Multi řadíme tzv. LBT (Listen Before Talk) a také multikanálové schéma, využívající až pěti rádiových kmitočtů. Protokol podporuje rychlé potvrzovací zprávy až ze 64 přijímačů včetně automatického opětovného vyslání pro případ, že některé z přijímacích jednotek neobdrží signál hned na první pokus. Automatické opakování vysílání přitom probíhá v řádu několik málo milisekund. Nechybí zde ani možnost opakování (až dva skoky).
 
Výhodou je, že LBT předchází kolizím paketů šířených vf cestou a také že rychlé potvrzení spolu s automatickým opětovným vysíláním zajistí, že signál „doputuje“ až ke svému přijímači a to i v případě ztráty při prvních pokusech. Vícekanálovým schématem zase rozumíme činnost rádiového systému a to i v případě, kdy budou některé vf kanály zcela blokovány jinými vysílači. Opakovače zase pomohou „dosáhnout“ na vzdálenější uzly, příp. též problematická „hluchá místa“ v zástavbě.
 
KNX-RF Multi podporuje bateriově napájené uzly, což dále zjednodušuje celkovou instalaci uvažovaného a vysoce spolehlivého bezdrátového systému. Vezmeme – li tedy v úvahu všechny výhody jednoduché montáže bezdrátových zařízení ve srovnání s jejich drátovými protějšky, bude KNX-RF Multi rozumnou první volbou v nových systémech pro řízení energií. Radiocrafts navíc jako první uvádí na trh kompaktní vf modul s úplným embedded stackem – protokol KNX-RF Multi. Moduly jsou přitom k dispozici již nyní a pro případ větších sérií též jako tape&reel.
 

 

ZigBee® – Řiďte svůj svět

 
ZigBee® Building Automation nabízí globální standard pro vzájemně spolupracující produkty, umožňující zabezpečené a spolehlivé monitorování i řízení komerčních systémů budov. Navíc zde již existuje rozsáhlý ekosystém výrobců a také spousta předních dodavatelů a členů, pohybujících se v oblasti řízení HVAC s celosvětovou působností. ZigBee® jako takové přitom pracuje v celosvětovém kmitočtovém pásmu ISM 2,4 GHz dle IEEE 802.15.4.
 
 
Radiocrafts nabízí vysokofrekvenční jednotky s embedded stackem – ZigBee® v rámci maličkého rádiového modulu. Jako vývojáři tak můžeme zkrátit čas potřebný pro implementaci a zároveň urychlit uvedení celého systému na trh. Moduly vyhovují požadavkům FCC a mohou být dodány v různých konfiguracích (setup) včetně max. výkonu 100 mW. Jejich použití je opravdu jednoduché – nalezneme zde jen dva piny pro data, dva piny pro napájení a samozřejmě jeden pin pro anténu.
 
  • RC2400 / RC2400HP
nejmenší provedení, volba pro vysoké výkony
 
  • RC2411CT / RC2411CT-HP
modul s embedded U.FL RF konektorem pro anténu, volba pro vysoké výkony
 
  • RC2411AT / RC2411AT-HP
anténa integrována přímo v rádiovém modulu (čip), volba pro vysoké výkony
 
 
Hodnocení článku: