Jste zde

Superkapacitory- kondenzátory nahradí malé akumulátory

Baterie najdeme skoro ve všech oblastech lidské činnosti. Jakékoliv nářadí je dnes možné najít v bateriové podobě. Velké baterie nalezneme v automobilovém průmyslu, v oblasti e-mobility či UPS. Požadavky na kapacitu a životnost roste. Superkapacitory mají lepší obě zmíněné vlastnosti než běžné Lithium-Iontové baterie, a proto se začínají prosazovat místo baterií.

Superkapacitory jsou bezpečné, robustní a odolné. Najdete je pod názvem EDLC - Electric Double-Layer Capacitors či ultrakapacitory. EDLC jsou elektrické kondenzátory s neobvykle vysokou kapacitou. Ve srovnání s konvenčními elektrolytickými hliníkovými kondenzátory mají tisíckrát vyšší kapacitu a hustotu energie. Ve srovnání s lithium-iontovými bateriemi mají podstatně vyšší výkon a vyšší trvanlivost. Běžně se přidávají k bateriím, a tím tvoří tzv. hybridní systémy, kde nárazové špičky pokryje kondenzátor EDLC. Tím nedochází k deformaci baterie a prodlužuje se její životnost. Typickým příkladem použití hybridního systému je akumulátorový šroubovák.

Jak fungují?

 Superkapacitor se skládá ze dvou nereaktivních porézních uhlíkových elektrod, které jsou ponořeny do elektrolytického materiálu. Kladná elektroda přitahuje negativní ionty v elektrolytu, zatímco záporná elektroda přitahuje pozitivní ionty. Dielektrikum zabraňuje vzniku elektrického zkratu. Množství skladované energie je ve srovnání s tradičním kondenzátorem velmi velké, a to díky obrovské ploše, která je k dispozici na porézních uhlíkových elektrodách.

EDLC jsou považovány za elektrochemická zařízení, přestože v něm neprobíhají žádné chemické reakce. Pouze v něm probíhá vratný fyzikální jev, a tím je zaručena extrémně dlouhá životnost. Vzhledem k tomu, že rychlost nabíjení a vybíjení závisí pouze na pohybu iontů, může ukládat a uvolňovat energii mnohem rychleji.

Na rozdíl od klasických EDLC, Nesscap Pseudokapacitory jsou kombinací superkapacitoru a baterie.Jedna z porézních uhlíkových elektrod je nahrazena materiály, jako je kov obohacený uhlíkem, vodivým polymerem nebo oxidem kovu.  U aplikací, u nichž není vysoká náročnost na cyklování, např. zálohovací aplikace UPS, může být optimálním řešením právě použití pseudokapacitorů.

 

 

Ve srovnání se standardními akumulátory mají řadu výhod. Superkapacitor je bezkonkurenční v čase vybíjení a nabíjení, což ho právě předurčuje k pokrytí špiček energie, které v některých aplikacích snižují životnost baterií.

 

Bezpečné a robustní

Problémy spojené s používáním EDLC jsou v porovnání s lithium-iontovými bateriemi prakticky zanedbatelné. U lithium-iontových akumulátorů lze snadno překročit prahové hodnoty a je třeba počítat s postupnou degradací. EDLC se ukázaly být výrazně robustnější a bezpečnější. Vědci z Univerzity aplikovaných věd Zwickau provedli tzv. "Testy odolnosti" a zatím nenalezli žádný případ, kdy by destrukce byla spojena s bezpečnostním rizikem Na rozdíl od lithiových baterií, kdy hluboké vybití může způsobit vážný problém.Na druhou stranu by EDLC by neměly být přebíjeny, protože to výrazně snižuje jejich životnost a může dojít k nevratnému poškození. Dále je nutné si hlídat zkratový proud, který může být nebezpečný. Dokonce i v poměrně malých provedeních, kde je velmi nízký vnitřní odpor může dojít k proudění vysokých zkratových proudů.  Z tohoto důvodu je vhodné použít ochranné prvky, jako jsou pojistky pro přerušení obvodu.

 

Kde se již superkondenzátory prosadili?

Superkondenzátory se prosadili v aplikacích, které vyžadují rychlé nabíjení a vybíjení s velkým množstvím energie a vysokými proudy. Pouze superkapacitor může zachytit a uložit velké množství slektrické energie během brzdění a rychle ji dokáže uvolnit zpět pro opětovné zrychlení hybridních vozidel. Ve vozidlech s mikroprocesorem řízeným hybridním motorem může úspora paliva dosáhnout 15%. V uložištích energie pro elektrické vlaky, tramvaje a metra se úspora může vyšplhat až k 25%. Jak již bylo řečeno, dobře pracuje ve spojení s bateriemi a palivovými články pro zvýšení výkonu a životnosti celého systému. Prodlouží životnost baterií a současně dokáží zvýšit celkový výkon zvýšením dostupné energie pro vysoký špičkový výkon.

 • Automobilový průmysl: mikro-hybridní a hybridní vozidla
 • Průmysl a spotřebitel: UPS, desky PCB s malým UPS, robotika, detektory, ruční nástroje
 • Mobilita: hybridní autobusy, hybridní tramvaje, servisní vozíky, studené starty, elektrické přístavní jeřáby, rypadla
 • Obnovitelné zdroje energie: Solární a větrné elektrárny

Co je zvláštní na sérii Nesscap XP?

Odolný a špičkový výkon i při nepříznivých podmínkách. Řada XP Nesscap byla speciálně navržena pro použití v podmínkách vysoké vlhkosti a vysokých teplot.  Byla podrobena speciálním podmínkám "Biased Humidity Test" (2,7 V, 90% relativní vlhkosti, 60 ° C). V porovnání se standardem se vyznačuje výrazně delší životností v podmínkách stejnosměrného proudu.

Produkty XP jsou nabízeny v kapacitách od 3F do 50F s rozměry a elektrickými parametry shodnými se standardními kapacitory Nesscap.

Všechny výrobky byly podrobeny rozsáhlému testování, aby bylo zajištěno dodržování přísných provozních norem a jsou v souladu s RoHS, UL a REACH. Série XP jsou určeny pro teploty mezi -40 ° C až + 65 ° C a poskytují dlouhou životnost alespoň 500 000 nabíjení / vybíjení.

Jak Vám může odbornost společnosti Rutronik v oblasti superkapacitorů  pomoci? 

Rutronik poskytuje osobní podporu pro zákazníky od fáze plánování až po dokončení projektu. Navíc nabízí semináře zaměřené na témata jako POWER nebo H.E.S. (Hybrid Energy Storage Systems). Spolupracují s Univerzitou aplikovaných věd Zwickau na výzkumných projektech, takže zůstávají na špici jak z praktického, tak i teoretického hlediska a přispívají k dalšímu rozvoji systémů pro ukládání energie.
 

 • Spolehlivé a kompetentní kontaktní osoby
 • Kontakty na přední dodavatele po celém světě 
 • Celosvětové logistické služby 
 • Technická podpora pro vývojáře (včetně místních zákazníků)
 • Jediný hlavní distributor, který aktivně propaguje řadu XP od Nesscap.
 • Dostupnost a krátké dodací lhůty
 • Všechny Nesscap články s malou (3F až 50F) a střední kapacitou (100F až 360F) na skladě včetně XP série (3F až 50F)

 

V případě jakýchkoliv dotazů se naváhejte obrátit na distributora Rutronik.com

 

 

Hodnocení článku: