Jste zde

Meta-FAQ konference HW-news

Pár pravidel HW news

Veškeré e-mailové adresy jsou jako ochrana proti spamu  doplněny mezerou za @ !

Obsah


Změny oproti poslední verzi

 • Žádné

O Meta-FAQ

 • Účel tohoto dokumentu:
  Meta-FAQ konference hw-list@list.hw.cz slouží jako úvodní informace o konferenci pro nové uživatele a jako dokument, který stanovuje pravidla chování v této konferenci. Meta-FAQ neobsahují vlastní FAQ, to jest odpovědi na často kladené dotazy v konferenci hw-list@ list.hw.cz. Tyto odpovědi je možné nají v archívu konference, který je dostupný na URL http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
 • Jak získat tento dokument:
  • Tento text je zasílán všem nově přihlášeným účastníkům konference hw-news@ list.hw.cz.
  • Je také při změnách zasílán do této konference jejím správcem.
  • Dokument je dostupný na URL /ART1338-Meta-FAQ-konference-HW-news.html.
  • Dokument lze také získat zasláním e-mailu obsahujícího řádek information hw-news  na adresu listserv@ list.hw.cz.
 • O autorovi:
  Meta-FAQ konference hw-news@ list.hw.cz .
 • Poděkování:
  • Janu "Yenyovi" Kasprzakovi za jeho Meta-FAQ konference linux@ linux.cz, který mi umožnil inspirovat se těmito FAQ a dokonce převzít některé pasáže (včetně této).
  • Janu Pazdziorovi za překlad textu o volbě Subjectů.

Provoz konference

 • Chod konference zajišťuje listserver HW.CZ, používající software Listproc 6.0 běžící na operačním systému F.
 • Správcem konference hw-news@ list.HW.cz je  Odřich Mrázek .
 • List server umí automaticky obsluhovat administrativní příkazy. Neposílejte je prosím do listu! Pošlete zprávu na adresu listserv@ list.HW.cz, subjekt ponechte prázdný a v těle dopisu se zapisují příkazy, každý na samostatný řádek:
  • Pro přihlášení do listu, použijte: subscribe hw-news Jmeno Prijmeni
  • Pro odhlášení se z listu použijte: unsubscribe hw-news
  • Informace o listu (tento dokument) získáte příkazem: information hw-news
  • Konference je dostupná též ve formě digestu (digest je jeden velký mail, který obsahuje jednotlivé příspěvky z konference za určité období, například jeden den): set hw-news mail digest
  • Vypnutí posílání vašich vlastních příspěvků docílíte příkazem: set hw-news mail noack
  • Vypnutí posílání všech příspěvků z konference (například pro období dovolené): set hw-news mail postpone
  • Nastavení posílání příspěvků zpět do výchozího stavu: set hw-news mail ack
  • Všechny příkazy listserveru jsou dostupné jako nápověda příkazem: help
 • Archív konference je dostupný i přes Web na adrese http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list. Je tam i vyhledávací mechanismus.
 • Posílání příspěvků do konference:
  Diskusní příspěvky do konference (nikoli však příkazy pro listserver) se posílají na adresu hw-news@ list.HW.cz.
 • Konference hw-news@ list.HW.cz není dostupná v Usenet News.
 • Identifikace zpráv z konference. Dopisy, které listserver posílá z tohoto listu, mají všechny následující řádky v hlavičkách. Tyto řádky lze použít například při strojovém třídění/filtrování pošty:
  Reply-To: hw-news@ list.hw.cz
  Originator: hw-news@ list.hw.cz
  Sender: hw-news@ list.hw.cz
  To: Multiple recipients of list
  X-Comment: HW-News

Zaměření konference

 • Diskusní list hw-news@ list.HW.cz je zaměřen na diskusi o elektonice a elektrotechnice, nikoliv o osobních počítačích. Dotazy typu "nefunguje mi zvuková karta" do této konference nepatří. Vítány jsou však otázky a odpovědi okolo připojování osobních počítačů na jakákoliv jiná zařízení, měřicí karty a podobně.
 • V konferenci hw-news@ list.HW.cz je povoleno používat českého, slovenského a případně anglického jazyka.
 • Do konference hw-news@ list.HW.cz lze zasílat příspěvky v sedmibitovém ASCII kódování bez diakritiky a to ani v hlavičkách zpráv. Ujistěte se proto prosím, že nemáte ve svém jméně v poštovním programu diakritiku.
 • Zasílané zprávy nechť jsou pokud možno typu text/plain, vyjímečně multipart/mixed s částmi typu text/plain. Je striktně zakázáno posílat do konference zprávy typu multipart/alternative, to jest tentýž obsah zprávy ve více formátech (například běžný text a HTML).
 • Do konference je možno posílat zprávy, týkající se elektroniky, elektriky a příbuzných věcí, včetně mechanických konstrukcí výkonných částí.
 • Dotazy začátečníků jsou v konferenci vítány, nicméně konference by neměla nahrazovat učebnici pro "základní školy", kde je vysvětleno jak funguje tranzistor.
 • Zprávy mimo zaměření konference (off-topic): Neposílejte do konference zprávy, které jsou mimo její zaměření, a to ani v případě, že do byste do Subjectu chtěl uvést upozornění, že jde o off-topic příspěvek (když autor ví, že je to off-topic, tak proč to sem posílá?).
 • Do konference je povoleno psát komerční příspěvky v rozumné míře. Za dodržení následujících podmínek:
  • Zpráva musí v Subjectu obsahovat jednoznačnou informaci o tom, že jde o komerční nabídku zboží nebo služeb ("Commercial:", "Nabídka zboží:", a podobně).
  • Od jedné firmy smí přijít do konference nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za 14 dní. Toto pravidlo není striktní, je možné poslat například 5 příspěvků během jednoho týdne a pak půl roku nic.
  • Do konference by neměla periodicky chodit oznámení o produktech, na kterých se od minulého oznámení nic nezměnilo.
  • Produkt by měl mít spojitost s elektřinou. Auta patří jinam.
  • Pokud se zbavujete nadbytečných zásob, nebo naopak chcete něco koupit, uvažte zda není vhodnější použít bazaru.
  • Pokud se do konference dostane nějaký hromadný komerční dopis (zpráva komerčního charakteru rozesílaná do více konferencí v Internetu), bude to mít za následek zákaz přístupu ke konferenci pro celou doménu, odkud dopis přišel.
  • Do konference není vhodné posílat komerční informace v anglickém jazyce. Pokud je to z jakéhokoliv důvodu nutné, měl by anglickému textu předcházet alespoň jednořádkový abstrakt sdělení.
 • V konferenci se nesmějí objevit nabídky na nelegálně šířený software. Nelegální šíření softwaru poškozuje volně šiřitelný software. Je pravda, že základní software by měl být zdarma (o tom ostatně je celý Linux a GNU), ale čím více se bude používat nelegální software, tím menší bude tlak na to, aby někdo vyvíjel volně šiřitelný software jako alternativu komerčních programů. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vyloučení z konference bez varování.
 • Na příspěvky, které odporují těmto pravidlům, reaguje pouze správce konference, a to buďto upozorněním odesílateli zprávy, nebo v případě širší diskuse, která se dostane mimo zaměření této konference i upozorněním v konferenci. Správce konference si vyhrazuje právo zakázat přístup do konference osobám nebo i doménám, které soustavně porušují tato pravidla.

Informační zdroje mimo konferenci hw-news@ list.HW.cz:

 • Diskusní skupiny, webovské servery a další informace o zdrojích v českém Internetu jsou sumarizovány v Seznamu zdrojů v České republice, dostupném na URL http://www.cesnet.cz/cz/resources.html.
 • Některé informace lze získat na HW serveru

Pravidla slušného chování v Síti

 • Před položením dotazu nejprve vyzkoušejte všechny způsoby, jak problém vyřešit vlastními silami. Působí trapně, kladete-li dotaz, který lze vyřešit po nahlédnutí na prvních několik řádků příslušného README nebo manuálové stránky. Zkuste též problém konzultovat nejprve s vaším lokálním systémovým administrátorem (nejste-li zrovna administrátorem vy sám :-). Hledáte-li něco, zkuste použít také síťové vyhledávací prostředky jako je QuestLink internetové stránky výrobce nebo obecné vyhledávače jako například AltaVista nebo DejaNews.
 • Tato konference není bezplatná hotline. Bylo by dobré, aby přinášela užitek i vyspělejším uživatelům a aby tito nebyli odrazování množstvím dotazů, které lze zodpovědět po prvním nahlédnutí do manuálové stránky. V této konferenci nejsou lidé, kteří by byli povinni zodpovídat vaše dotazy. Projevte prosím aspoň minimálně svoji vlastní iniciativu při řešení problému.
 • Na druhé straně by bylo špatné, kdyby se každý bál na cokoli se zeptat v obavě, aby nebyl odbyt odpovědí, že jeho dotaz sem nepatří. Pokud nevidíte řešení problému (který by se ovšem měl týkat elektriky -- dotaz na Základní otázku života, vesmíru a vůbec sem raději neposílejte), a z dokumentace to není jasné, neobávejte se poslat sem dotaz. Třeba je v tom vážně zrada.
 • V dotazu uveďte pokud možno co nejvíce informací o vašem problému.
 • Zasílaný článek si po sobě před odesláním přečtěte. Ostatní lidé v konferenci si o vás udělají názor i podle vašich gramatických chyb. Také prozkoumejte logickou stavbu vašeho textu. Bude všem jasné, na co se vlastně ptáte, nebo co chcete říci?
 • Je zakázáno posílat do této diskusní skupiny zprávy, obsahující vulgární nebo urážlivé výrazy.
 • Je-li váš příspěvek delší, můžete to oznámit v Subjectu přidáním řetězce "(long)" nebo uvést na začátku zprávy krátké shrnutí textu, který následuje.
 • Pokud si myslíte, že s podobným problémem se setkalo více lidí a že by do konference přišlo několik stejných odpovědí, napište v závěru zprávy, aby se odpovědi zasílaly na vaši adresu s tím, že pošlete shrnutí. Totéž je dobré udělat u témat, která jsou sporná a mohou vyvolat válku slov (flame war) -- například: "Je kbelík lepší než květináč?".
 • V odpovědích na dotazy citujte pouze jméno tazatele a malou část jeho zprávy, ze které je jasné na co pak odpovídáte. Ocitovat celou zprávu včetně signatury je zbytečné a je to považováno za prohřešek proti pravidlům slušného chování v Síti.
 • Zalamte řádky ve vaší zprávě tak, aby měly méně než 80 znaků (tedy cca 75 až 78 znaků). Mnohé poštovní programy to umí, ujistěte že to máte nastaveno.
 • Připojte na konec zprávy svoji signaturu, oddělenou řádkem se dvěma pomlčkami ("--"). Tato signatura by měla dávat další informace o tom, co jste zač (kde pracujete a podobně). Signatura by neměla být delší než pět řádků (nepočítaje v to řádek "--").
 • Nakonfigurujte si svůj mailovací program tak, aby neposílal do listu žádná zbytečná data (ms-tnef a podobně) a také aby posílal jen textové maily. Neposílejte prosím do konference maily, které obsahují tentýž text jednou jako text a jednou jako HTML.
 • Do této konference není vhodné posílat větší množství binárních dat, jako jsou například balíky softwaru. Takováto data raději někde vystavte na FTP nebo WWW a pošlete do konference jen příslušné URL. Pokud se jedná o data zajímavá, je možné kontaktovat zprávce konference a domluvit jejich vystavení na HW serveru.
 • Na off-topic příspěvky reagujte prosím nejvýše zasláním dopisu původnímu odesilateli, nikdy dopisem do konference. V případě že bude v konferenci delší off-topic debata, bude na ni reagovat správce konference.
 • Neposílejte do konference testovací zprávy.
 • Pokud si diskusní list hw-news@ list.HW.cz posíláte do nějakého lokálního newsového stromu, zařiďte prosím to, aby příspěvky vámi posílané chodily s korektní From: hlavičkou a ne s adresou vaší soukromé brány. Pokud teď nevíte o čem mluvím, nezoufejte, velmi pravděpodobně se vás to ani netýká.

Jak správně zvolit Subject

Viz http://www.fi.muni.cz/~adelton/cz_subject_lines.html český překlad Jan Pazdziora, úprava Tomáš Kouba.
 • Popis
  Kvalita Vašeho řádku se Subjectem přímo ovlivňuje kvalitu odpovědí, které dostanete. Zvolit správný Subject je proto velmi důležité.
 • Správné Subject řádky
  Následující řádky popisují přesně, čeho se článek týká, jsou to příklady, jak by Subjecty měly vypadat:

  I2C komunikace s procesorem PIC
  Nejde smazat paměť AT89C2051
   

 • Špatné Subject řádky
  Následující řádky neříkají o obsahu příspěvku vůbec nic:

   Jak mám začít???!! :-(
  Je to těžké?
  Co říkáte na tohle?
  *&]+
  Test
  Stupidní dotaz
  Oznámení

  Tyto řádky obsahují slova s negativním podtónem (negative-flash words, viz. níže):

  Problém s tranzistorem - začátečník
  Začínám, potřebuji pomoc
  Úplný začátečník. Help.
  Stupidní dotaz ohledně tranzistoru
  Jednoduchý problém - vyřešíte ho?
   

 • Chybějící řádka se Subjectem
  Lidé, kteří by Vám jinak odpověděli rychle a odborně, mají tendenci přeskakovat příspěvky, u kterých není Subject uveden.
 • Slova s negativním podtónem
  Následující slova v Subjectu zaručují, že jisté procento lidí Váš příspěvek úmyslně přeskočí.
  • dotaz question
   Je to asi hodně jednoduché, dá se to najít v manových stránkách nebo ve FAQ.
  • expert, guru
   Pravděpodobně na tento problém guru nepotřebujete. Guru to ví, a proto Vám nebude odpovídat.
  • jednoduchý simple
   Tohle by mělo napovědět Vám samotným, že odpověď je asi někde v každé učebnici, jen si dát tu práci a najít ji. Nemrhejte časem ostatních lidí s něčím takovýmto.
  • pomoc help
   Tohle zní, že už jste to vzdali a odevzdaně čekáte, a nebo jste to vůbec nezkoušeli. Pokud tohle slovo vynecháte, budou se lidé Vašemu dotazu věnovat mnohem radši.
  • prosím please
   Nežadoňte, k ničemu to nevede.
  • sex women girls money
   Lidé, kteří umí dát kvalitní odpověď, nemají náladu na Vaše blbnutí.
  • stupidní stupid
   Tohle je ponižující. Lidé neradi plýtvají časem kvůli něčemu, co je stupidní. Když jim nebudete říkat, že je to stupidní, dočkáte se mnohem lepších odpovědí.
  • začátečník beginner newbie novice
   Spousta lidí přeskakuje články uvedené takovýmto prohlášením. Všichni jsme sice začínali, není se zač stydět. Jen málokdo má chuť stát se učitelem.
 • Věci vyvolávající negativní postoj
  Stejně jako výše uvedená slova, i následující může způsobit, že většina chytrých lidí bude Váš příspěvek ignorovat.
  • VELKÁ PÍSMENA
   Nepište řádek se Subjectem celý velkými písmeny. Spoustě lidí je to protivné, anebo okamžitě začnou mít pocit, že jste začátečník. V každém případě Váš příspěvek přeskočí. Ono není vůbec nic špatného na tom, být začátečník, každý jednou byl, ale není potřeba to roztrubovat do světa.
  • Vykřičníky!!!!!!
   Spousty vykřičníků nebo otazníků vypadají přehnaně a naznačují, že jste ignorant. V každém případě to spoustu odborníků odradí od toho, aby Vám odpovídali.
 • Špatně, ale chybí tomu málo
  Existují i řádky, které jsou špatné, ale dají se snadno opravit:

  Pomoc: Programování sériové EEPROM
  Komunikace SPI s 51, prosím.


Tomáš "Arci" Kouba

Hodnocení článku: