Jste zde

Simulace elektronických obvodů v programu LTspice

Perex.png

Pod označením LTspice se skrývá volně dostupné simulační prostředí společnosti Linear Technology, které zcela nedestruktivní (!) formou demonstruje platnost i sílu celé řady jinak nekompromisních fyzikálních zákonů.

Na stránkách hw.cz již byla publikována celá řada příspěvků na téma simulace elektronických obvodů. Z těch posledních můžeme zmínit například

V dnešním příspěvku navážeme a zmíníme volně dostupné (tj. neplacené) simulační prostředí, které v Linear Technology pojmenovali LTspice i jeho čerstvou aktualizaci ze dne 10. listopadu 2009. Přestože bude program poplatný svému výrobci a jeho široké nabídce polovodičů (bylo by však chybou žít v představě, že se v Linear Technology specializují jen na spínané zdroje – Switching Regulators, byť by zde jakkoli silně vystupovaly do popředí), můžeme celou analýzu univerzálně rozšířit i o další obvody a struktury, zejména pokud víme z čeho a jak byly vystavěny nebo, ještě lépe, máme k dispozici jejich SPICE model.

V této souvislosti si dovolím připojit několik praktických odkazů na bezprostředně související sérii článků, publikovanou v rodném jazyce v několika posledních číslech časopisu EEM - Electronic Engineering Magazine. Všech pět odkazů směřuje k dokumentům, uloženým ve formátu .pdf, jejichž autorem je pan Ondřej Pavelka:

A jaké simulační prostředí používáte Vy? Nebo spíše věříte tomu, co si vlastnoručně zapojíte a fyzicky odměříte na nepájivém kontaktním poli? Podělte se i s ostatními o své zkušenosti a postřehy!

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: