Jste zde

NI InsightCM se plně hlásí k průmyslovému internetu věcí

Nová verze software NI InsightCM Enterprise rozšiřuje možnosti vzdáleného monitoringu technologií. Integrace sledování elektrických a neelektrických veličin s libovolnou frekvencí snímání umožňuje monitorovat jakékoli průmyslové zařízení.

Nové technologické platformy NI, jako je InsightCM, DIAdem a CompactRIO se dnes již plně opírají o možnosti průmyslového internetu věcí a umožňují tak využít distribuované senzorové měření, zpracování kritických dat, analýzy a ukládání dat.

U nové verze, kterou NI nazvalo Enterprise, řádově vzrostl počet míst a senzorů, které je možné monitorovat. Objem dat, které systém zpracovává, je ovšem výrazně nižší. NI do systému integruje algoritmy, které eliminují nárůst nepotřebných analogových dat. Big Analog Data problém, jak tento jev Ni nazývá, spočívá v přenosu a ukládání měřících dat o normálním provozním stavu. Pro představu lze uvést hřídel generátoru, která se prvních deset let své životnosti točí stále stejně, ložiska nemají žádné vůle a při rozběhu nedochází k žádným velkým vibracím. NI vychází z toho, že takto rozsáhlý soubor dat nemá pro uživatele žádný význam. Umožňuje proto sledovat, zaznamenat a následně porovnat pouze sekvence rozběhu nebo úseky měření, kdy některá z veličin překročí předpokládaný limit normálního stavu. K oddělení dat přitom dochází již při prvotním zpracování co nejblíže senzoru.

Tento přístup je klíčový pro to, aby bylo možné do systému integrovat více senzorů s různými nároky na záznam analogových či digitální dat a společně je zpracovávat. Zapojením standardů pro průmyslový internet věcí (IIOT) také rozšiřuje možnosti senzoriky z pohledu přenosu dat, typů senzorů, včetně senzorů třetích stran.

Více informací na www.ni.com/insightcm

Hodnocení článku: