Jste zde

Nové kamery Keysight pro termodiagnostiku

Nové kamery Keysight pro termodiagnostiku: největší světový výrobce měřicí a testovací techniky, společnost Keysight Technologies Inc., uvedl na trh novinku v oblasti termodiagnostiky - Keysight U5855A TrueIR Imager - termokameru, která ve své třídě vyniká nejen svými parametry, ale i velmi příjemnou a sofistikovanou ergonomií a v neposlední řadě také příznivou cenou.

 
 
Správná funkce, bezpečnost a bezproblémový provoz jsou hlavními požadavky na jakékoliv technické zařízení, od elektrických rozvodů v rodinném domě až po technologické systémy a zařízení výrobních závodů průmyslových podniků. Splnění těchto požadavků, obzvláště v rámci údržby továrních prostor a zařízení, vyžaduje pravidelnou péči a úsilí, spojené mnohdy s nemalými investicemi tak, aby byla zajištěna efektivita a kontinuita výroby, nezbytná pro konkurenceschopnost na globálním trhu.
 
To je jedním z důvodů, proč se v posledních letech na poli údržby prosazuje prediktivní diagnostika technického vybavení pomocí infračervené termografie. Získává na popularitě díky celé řadě výhod, mezi něž patří např. zkrácení času nutné odstávky výroby pro provedení prací údržby a s tím související snížení nákladů na tuto údržbu.
 
  Prediktivní údržba Preventivní údržba Nutná/akutní údržba
Popis Průběžné monitorování nebo periodická inspekce zařízení k odhalení případných symptomů možného selhání Pravidelná údržba. Systém je vypnut nebo zastaven i v případě, že není akutně ve fázi selhání Provádí se pouze tehdy, když se závada již objeví a systém selže/je vyřazen sekundárním jištěním
Výhody Údržba může být prováděna za plného chodu zařízení, čas potřebný k opravě se zkracuje, náklady na celkovou údržbu jsou redukovány Pravidelná údržba dle předem daného rozpisu, náklady na celkovou údržbu jsou pod kontrolou Méně monitorovací a inspekční práce pro personál údržby, eliminuje nutnost vytvářet plány údržby
Nevýhody Různé monitorovací a inspekční metody kladou vyšší nároky na personál údržby Stále vysoké náklady na údržbu, některé součástky jsou měněny, ačkoliv jejich životnost ještě neskončila Neočekávané výpadky a opravy přerušují výrobu, riziko prodloužení času odstávky při potřebě speciálních náhradních dílů, celkové náklady na údržbu jsou velmi vysoké
Tab. 1: Srovnání metod údržby
 
Typická prediktivní údržba zahrnuje úkoly jako vibrační analýza strojů, akustická a ultrazvuková analýza a infračervená termografie elektrických systémů. Ta je používána především k identifikaci horkých míst. Standardně se horká místa detekují například pomocí termočlánkových senzorů. Tato měření jsou však limitována na odečty teplot jednotlivých bodů a nenabízí celkový pohled na zařízení. Naproti tomu termografie využívající snímkování v IR oblasti vytvoří teplotní profil celého objektu (viz obr. 1).
 
Obr. 1: Termografie využívající snímkování v IR oblasti nabídne teplotní profil celého objektu, ne pouze jednotlivých bodů
 
Typickými oblastmi použití termodiagnostiky v rámci výrobního závodu jsou testy elektrických rozvaděčů, vybavení pro distribuci vysokého napětí, motorů a souvisejících ovladačů, transformátorů a kontrolních panelů. Termodiagnostika je také další cestou k identifikaci přehřívajících se míst v elektrickém obvodu a získání lepšího přehledu o celkovém stavu daného systému (viz obr. 2).
 
Obr. 2: Díky termodiagnostice identifikujeme přehřívající se místa a dostáváme tak pod kontrolu celkový stav systému

 

Hlavní parametry termokamery Keysight U5855A TrueIR

Obr. 3: Termokamera Keysight U5855A TrueIR
 
Efektivní rozlišení 320x240 pixelů pomocí technologie Fine Resolution, díky níž je přístroj schopen zobrazit více detailů měřeného objektu. Jedná se o technologii, která pomocí sofistikovaných výpočtů „multi-frame“ snímků doplňuje a zaostřuje obraz, eliminuje nepřesnosti způsobené např. „třesoucí se rukou“ a zároveň odstraňuje zrnitost a šum v obraze. Výsledkem je tedy jasnější a ostřejší 320x240px radiometrický JPEG IR snímek. Objekt je možné měřit již od vzdálenosti 10 cm, což umožňuje zaměřit se i na malé komponenty nebo součástky, které jsou blízko u sebe. Pomocí 4-násobného digitální zoomu je možné komfortně provádět měření hůře přístupných nebo vzdálenějších míst a rychle a jednoduše tak odhalit případné závady.
 
Další velmi užitečnou vlastností jsou rozšířené zabudované nástroje pro měření a analýzu (možnost individuálního nastavení funkcí tlačítek rychlého přístupu, průběžný monitoring teplot v automatickém výrobním procesu, provádění analýzy). Teplotní citlivost 0,07 °C a teplotní rozsah -20 až +350 °C je zárukou velmi přesných měření a diagnostikování sebemenších odchylek teploty. Přehledný a uživatelsky přívětivý je také software TrueIR Analysis and Reporting Tool, který je zdarma ke stažení z webových stránek společnosti Keysight, v němž je možné přehledně a jednoduše provádět analýzy snímků pomocí bohaté nabídky funkcí, nastavit korektivní parametry, alarmy či na základě vložených údajů vygenerovat revizní zprávu.
 
Obr. 4: Software TrueIR Analysis and Reporting Tool
 
Na všechny přístroje Keysight se vztahuje plná 3-letá záruka, v případě termokamery U5855A je možné do 30. 11. 2014 získat záruku na 5 let.
 
Keysight U5855A TrueIR Imager splňuje všechny požadavky pro moderní diagnostiku, revize a údržbu v oblastech průmyslu, stavebnictví, elektroniky, distribuce elektrické energie i v medicínském výzkumu. V České republice působí společnost Keysight Technologies Inc. prostřednictvím společnosti H TEST a.s., která je jejím prémiovým autorizovaným distributorem. Více informací o nabízených produktech a řešeních získáte na www.htest.cz.
 
 
Hodnocení článku: