Jste zde

Ruční osciloskop Fluke ScopeMeter s automatickou detekcí měření

Průmyslový ruční osciloskop s funkcí inteligentní detekce měření – IntellaSet –  automaticky zobrazuje nejvhodnější měřené hodnoty. Technologie Connect-and-View ve výbavě řady osciloskopů Fluke 120B rozpozná vzorky signálu a automaticky nastaví rozlišení, amplitudu a časovou základnu.  

Jakmile je zachycen signál, detekce měření IntellaSet automaticky vybere způsoby měření a na základě signálu zobrazí měřené hodnoty (například Vrms a Hz pro signál síťového napětí nebo Vpeak-peak a Hz pro obdélníkový signál). To pomáhá technikovi rychle nastavit měření a snadno identifikovat a charakterizovat potenciální chyby. Funkce záznam událostí slouží pro zachycení a identifikaci náhodných výchylek, které přesáhnou určitou úroveň. To eliminuje prohledávání velkých datových souborů záznamu po záznamu.


Nové osciloskopy jsou součástí Fluke Connect, systému bezdrátových testovacích nástrojů, které komunikují přes software a mobilní aplikace Fluke Connect s cloudovým řešením Fluke Cloud. Zde se shromažďují všechna měření, a nabízí se tak komplexní pohled na stav všech kritických zařízení. Přístroje řady 120B jsou pak schopny automaticky zaznamenávat data o průběhu signálů přímo do Fluke Connect aplikace v chytrém telefonu nebo v tabletu, čímž se zajistí přesnost a eliminuje nutnost manuálního nahrávání a případného pochybení. Data o měřeních jsou následně bezdrátově nahrána do cloudu a mohou být kombinována s naměřenými daty z dalších měřících přístrojů Fluke Connect. Díky tomu lze vytvářet a sdílet reporty přímo z místa měření prostřednictvím e-mailu, spolupracovat s ostatními kolegy v reálném čase a zvýšit produktivitu práce v terénu. Ukládání a následné porovnávání průběhů signálů z konkrétních měřících bodů v průběhu času umožňuje specialistům údržby lépe identifikovat a odstranit podmínky, které mohou vést k poruchám.
Bezdrátový osciloskop z řady 120B rovněž umožňuje technikům umístit jej v místech, která jsou obtížně přístupná nebo jsou potenciálně nebezpečná, a pak provést měření z bezpečné vzdálenosti. 


http://content.fluke.com/Promotions/promo-scope/6006982-SCM-120B-NPI/SCM-120B-LP-czcs.html

Hodnocení článku: