Jste zde

Od součástek až po celá města. Semináře se na AMPERu ponesou v chytrém duchu

To co dnes není „smart“ jakoby ani neexistovalo. Napříč všemi mluvnickými rody – od strojů přes stavení až po ta největší města. Pokud se má něco honosit nálepkou „inteligentní“, bude v tom kus elektroniky. Hromada součástek, pro něž stanovíme pravidla na deskách plošných spojů.
Vybrali jsme pro Vás celkem pět „chytrých“ seminářů, které na letošním veletrhu AMPER 2016 určitě stojí za návštěvu. Každý je sice o něčem jiném, ale přesto toho mají hodně společného.
 
 

Součástku na desku, vývojáře na seminář

 
A začínáme od samotných základů. V programu odborného semináře Elektronické součástky a aplikace nás zaujala přednáška Metody a řešení testování elektronických součástek ve vývoji a výrobě zaměřená na různé metody testů od základních pasivních prvků jako jsou odpory, kondenzátory či cívky až po výkonové polovodiče. Posluchači získají návod jak pro svou aplikaci zvolit vhodné testovací zařízení a zjistí, jakých přesností a výsledků též mohou v praxi dosáhnout. Z dalších bodů pak vybíráme inovační technologie v montážní mikroelektronice nebo komplexní správu napájení z alternativních zdrojů. Více ve středu 16. března.
 
Den příští pak bude patřit DPS a všemu kolem nichNávrh DPS s rychlými číslicovými součástkami aneb navrhněte si svůj Single Board Computer na konkrétních příkladech popíše řadu návrhových pravidel třeba pro obvody využívající USB, Ethernet nebo DDR. Za zmínku stojí též skryté antény na DPS a stínění rušivých signálů, teplotní simulace pro elektroniku, moderní nástroje pro návrh plošných spojů či možnosti analýzy spolehlivosti elektronických zařízení. V kalendáři mají desky místo ve čtvrtek 17. 3.
 
 

Smart třikrát jinak

 
To se již ale dostáváme mezi aplikace. Čtyřdenní svátek všech elektrotechniků otevře konference Smart City v praxi. Záběr má docela široký, posuďte sami: řízení osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění prvků Smart Grids, systémy inteligentních budov, podpora elektromobility, rozvoj městské dopravy, dopravní telematika a parkovací systémy, ale také moderní systémy pro komunikaci vedení města s občany.
 
Koncept Smart City pro města znamená příležitost ke zlepšení ekonomické situace včetně přístupu k dotačním zdrojům, pro průmysl zase představuje nové trhy pro stávající produkty a „živou laboratoř“ pro produkty nově vyvíjené. Program konference organizátoři dělí do dvou bloků, Smart City jako partnerství měst a průmyslu a nové technologie pro Smart City. Města ožívají v úterý 15. března. Budete u toho?
 
 

V autě i na stožáru

 
Nejen obsahem, semináře se dokonce budou překrývat i časově. Hned první den veletrhu totiž dostávají prostor v pořadí již osmé Perspektivy e-mobility.
 
Konference seznámí s aktuálním vývojem a nastíní technické i ekonomické trendy pro nadcházející období. Přiblíží legislativu a normy upravující oblast a současný postoj státu k alternativním pohonům v dopravě, zejména s ohledem na nedávno vydaný Národní akční plán čisté mobility. Diskutováno bude též začlenění elektrických vozidel do tzv. Chytrých sítí či Chytrých měst. Těžká volba padá opět na 15. března. Zvítězí město nebo auta?
 
Další pokračování seriálu Energie pro budoucnost bude mít již pořadové číslo 17. Ukáže, co to znamená dopravit elektřinu z místa výroby do místa spotřeby, včetně zabezpečení spolehlivosti dodávek při zachování dostatečné kvality. Téma bude ukázáno v evropském kontextu, zejména při uvažování vlivu obnovitelných zdrojů energie na přenosovou soustavu. Podstatná část konference se bude zabývat distribucí a managementem energií a péčí o kvalitu elektřiny. Dominantními tématy tak budou měření a monitorování energetických toků a účinná výměna informací v rámci konceptů Smart Grid a Smart Metering. Středa 16. března 2016 a volba mezi energiemi a elektronickými součástkami.
 
 

Chytřejší po čtyřech dnech

 
Ať se již rozhodnete jakkoli, vězte, že 24. Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení, AMPER 2016, se bude na brněnském Výstavišti konat již brzy, od 15. až do 18. března. Registrujte se a buďte „smart“ i Vy. Více na www.amper.cz.
 

 

Hodnocení článku: