Jste zde

Blaize AI Studio: umělá inteligence bez programování

Otevřená a code-free softwarová platforma má urychlit vývoj a nasazení edge AI aplikací pro průmysl, chytrá města, obchod i logistiku. Software integruje nástroje workflow a průběžné analýzy a úpravy algoritmů.

Blaize AI studio představuje platformu, která má pomoci s implementací úloh umělé inteligence na úrovni edge computingu. Nezaměřuje se pouze na vývoj, ale pokrývá celé workflow od rozpracování a analýzy zadání, přes vývoj aplikace, její nasazení a management provozu. Pro tyto kroky má rozpracovány moduly, které umožnují vytvářet aplikace i bez vytváření programového kódu. AI studio tak redukuje složitost, čas a náklady na převedení modelu do produkční aplikace.

Autoři přitom vycházejí z předpokladu, že strojové učení a umělá inteligence na úrovni edge computingu potřebují právě takové zjednodušení, které umožní přesun úloh z datových center do edge aplikací v průmyslu, i v dalších sektorech. Takový přesun může být efektivní za předpokladu, že AI dokáže poskytnout vysokou funkčnost s relativně nízkými nároky na hardware. Druhým rozhodujícím faktorem má být unifikace end-to-end workflow. AI studio umožní úlohy unifikovat, aby byly replikovatelné a využitelné všude tam, kde to bude možné bez dlouhého vývoje, testování a úprav software.

Aby tyto požadavky splnilo, má AI studio moderní a praktické rozhraní, které zahrnuje i hlasového asistenta. Rozhraní je přitom určeno pro vývojáře, konstruktéry asprávce systémů i datové analytiky. Řadu řešení přinášejí úlohy obsažené v knihovnách Marketplaces, od modelů, datových aplikací až po kompletní aplikace. Systém umožňuje další rozšiřování přes standardní kódy ONNX, OpenVX, Python, nebo GStreamer. Stejně tak je připraven na konektivitu s veřejnými zdroji. Vlastní nástroj NetDeploy se potom stará o optimalizaci modelů z hlediska přesnosti a výkonu. To umožňuje zkrátit cyklus výcviku aplikace až o 90%.

 

I když tato novinka působí velmi futuristicky, Blaize AI Studio bude v prodeji již na počátku roku 2021.  O tom, že jde o velmi seriózní projekt, hovoří i jména strategických investorů, kterými jsou například DENSO, Daimler, SPARX Group, Magna nebo Samsung Catalyst Fund.

www.blaize.com

Hodnocení článku: