Jste zde

Co má společného VOC index a SGP40 od Sensirionu?

TVOC (celkovou koncentraci těkavých organických látek) v ppb nelze dobře měřit pomocí jednoho MOS senzoru, ale VOC index ano. Celková VOC koncentrace v ppb je součtem stovek různých VOC, které se v interiéru neustále mění.

TVOC

TVOC je možné měřit pouze analýzou všech jednotlivých sloučenin, například plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS).

Neexistuje žádná metoda, která by dokázala vyhodnotit TVOC koncentraci pomocí jediného MOS (metal oxide semiconductor) senzoru.

VOC Index

Sensirion použil pro SGP40 jiný přístup. Výstupem senzoru je číslo v rozsahu 0 až 65 535. To je úměrné logaritmu odporu snímací vrstvy, který je úměrný koncentraci VOC. 
Naměřené hodnoty jsou zpracovány algoritmem Sensirion VOC, běžícím na samostatném mikrokontroléru. 
VOC algoritmus spouští měření každou sekundu. Odběr proudu ze zdroje 3,3 V je pouze 2,6 mA, i když je ohřívač trvale zapnutý. 
Algoritmus vypočítává průměrnou hodnotu za posledních 24 hodin, přiřadí jí VOC index = 100 a transformuje naměřené hodnoty na VOC index v rozsahu 0 až 500.
Hodnoty mezi 100 a 500 naznačují zhoršení. 
Hodnoty mezi 0 a 100 informují o zlepšení kvality vzduchu.

SGP40 je vybaven automatickou kompenzací vlhkosti. Vše, co potřebujete, je poslat příkaz sgp40_measure_raw s aktuální relativní vlhkostí a teplotou namísto předvolených 50% a 25°C.

Zdrojové kódy ovladače pro SGP40 a VOC algoritmu jsou dostupné na Sensirion’s github.

VOC Index v “normálním” prostředí

VOC Index ve “špinavém” prostředí

VOC index 100 se neustále přizpůsobuje každému prostředí. Podmínky, které se dříve interpretovaly jako průměrné (VOC Index = 100), se nyní považují za zlepšení kvality ovzduší.

Jak začít měření?

Nejjednodušším způsobem je připojit testovací kit SEK-SVM40 přímo k USB portu počítače a použít software ControlCenter
Kit můžete také snadno připojit k Arduinu, nebo Raspberry Pi pomocí přiložených propojovacích vodičů. 
Vývojový kit SEK-SVM40 může sloužit i jako základ pro váš produkt. Referenční design (PCB a firmware) je k dispozici na vyžádání.

Sensor SGP40 je ideální pro zařízení, kde se senzor používá ke spuštění a regulaci zařízení. Například: pračky vzduchu, klimatizace, kuchyňské digestoře a termostaty (pokud jsou napojeny na ventilační systém). Další typickou aplikací je monitorování kvality ovzduší.

Pokud potřebujete další informace o produktech Sensirion, kontaktujte obchodního zástupce SOS electronic ve vašem regionu, nebo napište na adresu sensirion@soselectronic.com, rádi vám pomůžou.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Kontaktujte svého distributora

* Hvězdičkou (*) označené údaje jsou povinné.

CAPTCHA
Toto je ochrana před spamem.