Jste zde

DIMM PC

Představte si PC které je velké 68 x 40 x 6 mm a obsahuje vše potřebné. A to dokonce levněji,

než srovnatelné dosavadní průmyslové počítače.

Vývoj složitějších řídících aplikací se poslední dobou orientuje stálevíce na PC. Vývojová prostředí jsou oproti specializovaným jednočipům zazlomek ceny a není takový problém se sháněním programátorů. Cena hardwaruto až dosud výrazně kompenzovala. Rozměry zařízení také omezovaly mnohoužitných aplikací. Zde popisovaná novinka přináší velmi zajímavou alternativu. 

Počítač DIMM-PC/386 má, jak standard DIMM-PC určuje, rozměry 68 mm x40 mm a tloušťku 6 mm (včetně součástek). V tomto objemu jsou v první řaděsoustředěny všechny funkce běžné základní desky počítače PC s procesorem80386SX. - Katalogový list

  • vlastní procesor s taktovacím kmitočtem 33 Mhz
  • rozšířený systémový BIOS (nastavení v  EEPROM)
  • tradiční čítač i řadiče přerušení, 
  • DMA a klávesnice, 
  • 1 MB až 4 MB paměti DRAM, 
  • hodiny reálného času (RTC) 
  • řadič ISA sběrnice 

V modulu DIMM-PC/386 jsou integrovány paměti FEPROM (Flash), řadiče rozhraníCOM1, COM2, LPT1, řadič disketové mechaniky a řadič rozhraní IDE pro diskovoujednotku.

Zde můžete stáhnout kompletnípopis DIMM-PC v .pdf

Podle způsobu využití paměti FEPROM na desce modulu DIMM-PC/386 se rozlišujídvě provedení (B a I). První verze (DIMM-PC/386B) nabízí polovodičový disko velikosti 1 MB nebo 2 MB, s vestavěným systémem FFS (Flash Filing System)a se schopností zavést z něj operační systém DOS (nebo slučitelný RTOS). 
V druhém provedení DIMM-PC/386I je paměť FEPROM uspořádána jako diskovájednotka s rozhraním IDE a s kapacitou 2 MB, 4 MB nebo 8MB. V každém DIMM-PCje obsaženo jádro operačního systému DR DOS.
 

Signály všech zmíněných i nezmíněných rozhraní (např. programovatelnývýběrový signál, výstup pro elektroakustický měnič, rozhraní sběrnice I2Catd..) jsou na obou provedeních počítače DIMM-PC/386 přivedeny na kontaktypřímého konektoru pro zasunutí do zásuvky DIMM 144. 
Napájení je tímto konektorem připojeno také. Modul je napájen provoznímnapájecím napětím v rozmezí 4,75 V až 5,25 V (spotřeba asi 300 mA při taktovacímkmitočtu 33 MHZ) a záložním napětím pro RTC (jmenovitá hodnota 3 V nebo3,6 V).  Napájení RTC je připraveno pro použití akumulátoru, kterýbude umístěn na externí desce, včetně režimu napájení. 
 

Obrázek použití modulu v aplikaci - ZDE
 

K tomu, aby vestavný modul DIMM-PC/386 mohl kdykoliv (případně i zevzdáleného místa) přijmout uživatelský program a specifická (např. konfigurační)data, nestačí samotné technické předpoklady, tj. již zmíněné paměti FEPROMi EEPROM a komunikační kanály. Druhou nezbytnou složku tvoří odpovídajícísystémové programové zabezpečení, zde pojmenované JUMPtec Remote Control(dále jen JRC). 

JRC slouží v první řadě k tomu, aby prostřednictvím sériové asynchronnílinky přerušil a přesměroval některé služby BIOS v DIMM-PC/386 během zaváděníoperačního systému. Programové zabezpečení JRC tvoří dvě složky. Prvníz nich je integrální součástí rozšířeného BIOSu v modulu DIMM-PC/386, kterýmá v rámci JRC postavení klienta. 

Druhou složku tvoří program, který je spouštěn na jiném hostitelskémpočítači PC (stolním nebo přenosném) s operačním systémem Windows 95/98/NTnebo DOS. Obě části JRC předpokládají, že hostitel a DIMM-PC/386 budounavzájem spojeny sériovým kabelem přes sériové rozhraní COM.
JRC nabízí výběr ze dvou pracovních režimů, které jsou výsledkem rozdílnémodifikace služeb BIOS v DIMM-PC/386. V režimu Server Mode je z DIMM-PC/386výstup na zobrazovač a vstup z klávesnice přesměrován do hostitelskéhopočítače PC. Hostitel také může emulovat klientovu diskovou jednotku A. 
Druhý režim, Image Mode, zpřístupňuje pro čtení a zápis z hostitelskéhopočítače PC nejen paměti EEPROM a FEPROM klienta DIMM-PC/386, ale i k němupřipojené diskové jednotky.

Jak již z tohoto stručného popisu vyplývá, je JRC důležitým nástrojempro testování a nastavování dodávaných modulů DIMM-PC/386 (např. při použitív sériově vyráběné aplikaci), pro zavádění, ladění a konfiguraci aplikačníhoprogramového zabezpečení i pro spouštění diagnostických programů v DIMM-PC/386.
Technická dokumentace počítače DIMM-PC/386 je dostupná přímo v MITEna adrese http://www.mite.c/dimmpc, nebo ZDE. 

V České Republice DIMM-PC/386 zatím distribuuje pouze firma MITEv cenách kolem 8,000 Kč pro jednotkové množství. Od 100 ks se cena pohybujekolem 6.000 Kč za kus..
Seznamování s těmito moduly je asi vhodné začít nákupem stavebniceDIMM-PC/KIT2 a DIMM-PC/386-B-1.

Stránku věnovanou této problematice najdete také na : www.tri-m.com/products/jump/dimmpc.html
 
 
 

Původní článek - Ing.Jan Netuka

Doplnil  -Jan Řehák

Hodnocení článku: 

Komentáře