Jste zde

Směrování antén přijímačů DCF 77

DCF 77 je rádiový ethalon času, vysílající z Frankfurtu. Tento článek popisuje zkušenosti s pčíjímaním signálu v běžných budovách a několik zkušeností s umístěním antén.

Směrování antény přijímačů DCF

Přijímače DCF prakticky od všech výrobců používají feritovou anténu, která je pro dlouhovlnné pásmo optimální. Anténa je citlivá na magnetickou složku signálu a proti drátovým anténám, citlivým na elektrickou složku, mají tyto odlišnosti: 

    nezáleží na výšce antény nad zemí
    směrová charakteristika feritky je osmičková

Feritka pracuje stejně dobře i přímo na zemi a její činnosti nevadí ani silné zdi budov. Proto je zbytečné dávat ji na vyvýšené místo, nebo ven mimo budovu. Naopak, takové umístění by jen zvýšilo pravděpodobnost poškození přijímače při bouřce. Signál zeslabují jen železobetonové stavby, ale i tam je provoz přijímače možný. 

Směrová charakteristika feritky má dvě široká maxima otočená o 180 stupňů a kolmo na ně dvě ostrá minima. 

  • Když signál přichází ze západu, má mít feritka směr sever-jih. 
  • Pokud se směr antény liší až o 45 stupňů, nemá to na kvalitu příjmu vliv. 

Často však vznikají problémy s rušením signálu. Pokud rušení přichází jen z jednoho směru a rozdíl od směru užitečného signálu je alespoň 30 stupňů, je výhodné anténu směrovat ne na maximum signálu, ale na minimum rušení. Pokud se rušení šíří železobetonovou konstrukcí budovy a přichází ze všech stran, nedá se směrováním antény odstranit. V takovém případě je nutné pro přijímač hledat jiné místo, obvykle na okně. 

Mezi nejčastější zdroje rušení patří televizory. Snímkový kmitočet 50 Hz má široké spektrum hermonických a 1550. harmonická leží přímo na přijímaném kmitočtu. Počítačové monitory jsou mnohem lépe stíněny a používají jiný snímkový kmitočet. Dále ruší např. spínané zdroje používané v počítačích, faxech atd. Tyto zdroje obvykle zaruší pouze okruh cca do 1 až 2 m. Rušení je jednak přímo vyzařované do okolí, jednak se šíří po elektroinstalaci. Tak může znemožnit příjem až do vzdálenosti desítek metrů. 

Pokud se k přijímači použije externí anténa (zde je myšlena konkrétně typ antény FA2 ze stránek autora), lze dosáhnout na ferice přijímače cca 20x větší signál, než je signál přijímaný přímo. Pak záleží především na umístění externí antény a přijímač může být umístěn i v prostředí s vyšší úrovní rušení. 
 
 

 DOWNLOAD a Odkazy  

Hodnocení článku: 

Komentáře

Já jsem se vždycky domníval, že maximální příjem feritky je v její ose.

Tedy věta " Když signál přichází ze západu, má mít feritka směr sever-jih" se mi zdá špatně. Feritka by měla být namířena přímo na vysílač, tedy na Frankfurt.

Feritka přijímá magnetickou část vysílání. A jak známo mg. siločáry jsou soustředné kružnice, kde jejich střed  je vysílač. A feritka tedy má maximální příjem, když je její osa rovnoběžná s mg. siločárami (siločáry procházejí osou). Takže musí být zamířena skutečně kolmo k vysílači.