Jste zde

Jednoduchý kvalitní zesilovač pro sluchátka

Byl jsem postaven před problém, jak dodatečně vyřešit kvalitní sluchátkový zesilovač pro CD přehrávač. Po prolistování spousty elektronických katalogů, jsem nalezl zajímavé integrované obvody přímo určené pro konstrukci sluchátkových zesilovačů, ale žádný obvod mě nenadchl svými parametry výstupního signálu, proto jsem se pustil do návrhu zesilovače s diskrétním koncovým stupněm a integrovaným budičem koncového stupně.

Co se týká výstupního výkonu, u této konstrukce lze jednoduchou změnou koncových tranzistorů a změnou zpětné vazby budiče zvýšit až několikanásobně výstupní výkon, což u integrovaných zesilovačů nelze provést, protože již mají přednastavené parametry z výroby. Nic ovšem není zadarmo a tak nelze neustále zvyšovat výstupní výkon tohoto zesilovače, protože zesilovač pracuje ve třídě B a z toho vyplívá, že účinnost zesilovače je velmi nehospodárná, ovšem pro zesilovače určené pro sluchátka o výstupním výkonu přibližně 1W bohatě dostačující a bezproblémová.

Jedná se klasické zapojení koncového zesilovače s diskrétními tranzistory, i když je to pravda pouze na půl, protože vstupní obvody a budič jsou osazeny kvalitním ultra nízkošumovým zesilovačem typu NE5534AN. Výstupní výkon zesilovače je přibližně 1W, což je dáno hlavně koncovými tranzistory v pouzdru TO92, u zesilovače pro sluchátka však výkon bohatě stačí.

Popis zapojení zesilovače

Protože se jedná o stereofonní zesilovač a oba kanály jsou identické, popíšu pouze levý kanál zesilovače. Vstupní audio-signál přivádíme na konektor CINCH v provedení do DPS (CONN1), odkud je signál dále veden přes vazební kondenzátor C1 (4,7μF/100V) a rezistor R1 (6k8Ω/R0207) na invertující vstup (pin2) operačního zesilovače IO1 (NE5534AN). Pro vstupní obvody a budič koncového stupně jsem vybral velice kvalitní a rychlý nízkošumový operační zesilovač NE5534AN, který má extrémně nízké zkreslení signálu 0,005% a odstup signálu od šumu je lepší než 84dB. Protože komplementární dvojice koncových tranzistorů T1 (BC639) a T2 (BC640) pracuje v čisté třídě B (bez přepětí), musí operační zesilovač IO1 zvládat elimininovat zákonitě vznikající přechodové zkreslení, použití obvodu NE5534AN je tedy naprosto oprávněné a doporučené.

schema
Schéma zapojení

Budič a koncový stupeň je napájen nesymetrickým napětí 9V až 12V, proto se musí odporovým děličem R3/R4 (56kΩ/R0207) vytvořit virtuální střed napájecího napětí, který je přiveden na neinvertující vstup (pin3) operačního zesilovače IO1 (NE5534AN). Toto napětí je dodatečně filtrováno kondenzátorem C3 (10μF/25V).

Zesílení koncového stupně je určeno zpětnovazebním trimrem P1 (250kΩ/PT10LV), ve stření poloze je zesílení obvodu přibližně 15. Výstup z emitorů koncových tranzistorů T1 (BC639) a T2 (BC640) je vyvedeno přes vazební kondenzátor C5 (470μF/16V) na svorkovnici CONN4 (JACK 3.5 ZVP ST).

Napájecí stejnosměrné napětí +12V přivádíme na svorkovnici CONN3 (CZM5/2), kde je následně filtrováno elektrolytickým kondenzátorem C8 (470μF/16V) a C7 (100nF/TK ker.), odtud je vedeno přímo ke koncovému stupni komplementárních tranzistorů T1, T2 a přes oddělovací rezistor R7 (22Ω//R0207) k budiči koncového stupně IO1 (NE5534AN).

plosny spoj
Plošný spoj

Zesilovač je umístěn na jednostranné desce plošných spojů s rozměry 66x47mm. Po osazení všech součástek sluchátkového zesilovače zkontrolujeme desku plošných spojů na výskyt chyb při pájení, zda jsme nevytvořili místní zkraty a cínové můstky.

dodatecna propojka na plosnem spoji
Dodatečná propojka na plošném spoji

Zesilovač kromě jediného odporového trimru P1 pro nastavení zesílení, nevyžaduje žádné dodatečné nastavení. Při oživování pouze vytočíme trimr P1 do střední polohy, kde by mělo být zesílení obvodu rovno přibližně hodnotě 15. Připojíme na vstup nízkofrekvenční signál a na výstup stereofonní sluchátka, otáčením trimru P1 donastavíme požadované zesílení koncového stupně, aby nebyl signál ovlivněný zkreslením díky přebuzení koncového stupně.

osazení plosneho spoje
Osazení plošného spoje

Zesilovač pracující ve třídě B je teplotně naprosto stabilní a zpětná vazba zavedená z výstupu koncového stupně na vstup budiče, s rychlím operačním zesilovačem NE5534AN výrazně eliminuje přechodového zkreslení. Pokud bychom se rozhodli koncové tranzistory v pouzdře TO92 nahradit za výkonnější typy v pouzdru TO220, může být výstupní výkon i několikanásobně vyšší.

Seznam součástek zesilovače

R1,R2 6k8Ω/R0207
R3,R4,R5,R6 56kΩ/R0207
R7,R8 22Ω/R0207
P1,P2 250kΩ/PT10LV
C1,C2 4,7μF/100V/ELRA
C3,C4 10μF/25V/ELRA
C5,C6,C8 470μF/16V/ELRA
C7 100nF/TK ker.
T1,T4 BC639
T2,T3 BC640
IO1,IO2 NE5534AN
CONN1,CONN2 CINN05-7.5 ZP
CONN3 CZM5/2
CONN4 JACK 3.5 ZVP ST

DPS jednostranná 66x47mm

Michal Slánský
Michal.Slansky@ seznam.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

Fakt funguje ten zosilovač na sluchátka ? ... chcem si to spraviť ale bojím sa toho že by to nemuselo fungovať tak si to radsej overujem :)

 

Fakt funguje ten zosilovač na sluchátka ? ... chcem si to spraviť ale bojím sa toho že by to nemuselo fungovať tak si to radsej overujem :)