Jste zde

SUBMINIATURNÍ STEREOPŘIJÍMAČ VKV s automatickým laděním

V následujícím článku bych chtěl čtenáře seznámit s praktickou konstrukcí VKV přijímače na bázi skvělého obvodu TDA 7088T, který v sobě sdružuje kompletní přijímač AM i FM s nf stupněm a navíc je doplněn obvody pro automatické vyhledávání stanic.

Pokud uvážíme nízkou cenu a jednoduchost (celé zapojení obsahuje pouze dvě vzduchové cívky) a navíc, na základě praktických zkoušek, výbornou kvalitu příjmu, lze toto zapojení vřele doporučit. 
 

Tyto moduly jsou díky svým rozměrům, vhodné pro dodatečné umístění do walkmanů, zesilovačů a je možné je namontovat i přímo do sluchátek. Popsána je konstrukce s klasickými součástkami i v SMT. U SMT provedení jsou rozměry opravdu úžasné. Monofonní provedení je zhruba stejně velké jako 5,-Kč mince (viz. fotografie). 

Technické údaje přijímače


Napájecí napětí: 3 - 6V
Napájecí proud: mono bez sluchátek 5,5mA
(při Ucc=3V) mono se sluchátky 12,5mA
 stereo bez sluch. 10mA
 stereo se sluch. 16mA
Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz
Citlivost vstupu: 3uV
Zatěžovací odpor výstupu TDA 7088T: min.10kOhm
Zatěžovací odpor výstupu (LS,PS): min. 8 Ohm
Signalizace STEREO

Technické údaje samotného obvodu TDA7040T(PLL stereodekodér s nízkým napájecím napětím)
Napájecí napětí: 1,8 - 6V (typ.3V)
Napájecí proud: 3 - 4mA
Výstupní nf napětí: 240mV
Schéma MONO přijímače

 
Schéma STEREO přijímače

Popis funkce a zapojení


Automatické ladění se ovládá dvěma tlačítky: RUN, po jehož stlačení přijímač začne vyhledávat stanici a po jejím nalezení se ladění zastaví. Druhé tlačítko, RESET, nastaví přijímač na začátek stupnice. V ladícím obvodu je použit český varikap KB105Z v sérii s C4 - 330pF. Tento varikap se, ze všech zkoušených typů, osvědčil nejlépe. 
V zapojení jsou pouze dvě jednoduché cívky bez jádra: L1 70nH - 7 závitů, L2 78nH - 9 závitů. Průměr postříbřeného, nebo lakovaného drátu je 0,5mm, vnitřní průměr cívek 3mm. 

Nf výstup přijímače (pin 2) je přes oddělovací C16 veden na vstup stereodekodéru (pin 8) TDA7040T. Kmitočet fázového závěsu se nastavuje trimrem R6 zapojeným mezi vývod 3 a zem, přes ochranný rezistor R5 . 
V monofonním zapojení je možné upravit zesílení koncového tranzistoru změnou R4 . Rezistor R5 uzavírá kolektorový obvod při zapojení přijímače na koncový zesilovač. V případě, že budeme používat výhradně sluchátka, je možné R5 vypustit.

Trochu komplikovaná je u stereodekodéru indikace STEREO signálu, neboť vývod 7 slouží, po připojení Ucc, zároveň i pro vypnutí stereo provozu. LED stereo je spínána přes vysokoohmový (270k) obvod složený z T3 a T4. Jas LED diody je závislý na velikosti R14. Toto vše je možné vynechat v případě, že nebudeme signalizaci MONO/STEREO potřebovat (např. při bateriovém napájení přijímače, kdy vynechání tohoto obvodu představuje úsporu min. 3mA).
 

Připojení nf zesilovače ke stereodekodéru

Výstupní nf signál z IO2 je přes R7 až R10 a přes oddělovací C21 (L) a C22 (P) veden na T1 a T2, na jejihž kolektory připojíme sluchátka, popř. malý reproduktor s impedancí min. 8 Ohm, nejlépe však 32 Ohm.V případě, že budete chtít přijímač resp. stereodekodér připojit na výkonový zesilovač, zapojte potenciometr pro regulaci hlasitosti dle obrázku.


Osazení MONO verze
 

Osazení STEREO verze

  Osazení plošného spoje

Veškeré součástky, kromě ovládacích prvků a konektoru JACK, jsou umístěny na oboustranné destičce plošných spojů. Velikost pasivních SMD součástek je 0805 (cca 1x2mm), v klasickém provedení jsou pouze cívky, varikap, C6 a u stereofonního provedení i R6.

Před započetím osazování doporučuji, pokud je to možné, všechny pasivní součástky a tranzistory přeměřit, neboť případná výměna již zapájených prvků by mohla být velmi komplikovaná. Zejména kondenzátory SMD jsou většinou bez označení a mohlo by snadno dojít k jejich záměně. U rezistorů je značení většinou tří nebo čtyřmístným kódem, kde poslední číslo je násobitel předcházejícího dvou nebo tří místného čísla, např. rezistor s označením 104 má hodnotu 100k (10 x 10000), rezistor s 1003 má hodnotu taktéž 100k (100 x 1000), 473 = 47k, 103 = 10k, 1002 = 10k, 102 = 1k, 201 = 200 Ohm, 300 = 30 Ohm, 0 = 0 Ohm (nulové můstky). Nejběžnejší tolerance rezistorů SMD je 1 a 5%.

Po přeměření součástek začneme osazovat nejdříve pasivní prvky, dále pak tranzistory ,varikap a na konec integrované obvody a cívky. Nesmíme zapomenout na drátové propoje, které jsou označeny na obrázcích rozmístění součástek. Kondenzátor C18 (220nF) je v SMD verzi složen ze dvou kondenzátorů 100nF napájených na sobě, neboť v SMD 0805 provedení není hodnota 220nF úplně běžná.
Součástky jsou, u stereofonní verze, umístěny oboustranně - ze strany "součástek" přijímač a stereodekodér, ze strany "spojů" nf zesilovač,obvod pro signalizaci stereo provozu, cívky přijímače, C6 a R6.
K pájení je nutné použít mikropájku, cín silný 0,6 popř. 0,8mm a špičatou pinzetu. Po zapájení všech součástek připájíme napájecí vodiče a anténu (na vyzkoušení postačí libovolný drát, např. tl. 0,5mm a o délce 1 - 2m).
Při osazování plošného spoje s klasickými součástkami je postup prakticky stejný, s tím rozdílem, že na desce jsou i tlačítka a konektor JACK pro připojení sluchátek. Integrované obvody jsou umístěny ze strany spojů.
Po důkladné kontrole pájení připojíme napájecí napětí a změříme napájecí proud ( ten by neměl překročit hodnoty uvedené v technických datech), pokud je vše v pořádku, připojíme sluchátka, nebo nf zesilovač a měli bychom slyšet šum přijímače. Po stlačení tlačítka RESET a následně RUN by přijímač měl najít "nějakou" stanici a podle její polohy v pásmu VKV a pomocí roztahování a stláčení L2 "usadíme" přijímač do pásma 87,5 - 108 MHz.
 

Nyní necháme naladěnou silnější stanici a nastavíme kmitočet fázového závěsu stereodekodéru otáčením R6. Správná funkce stereodekodéru je signalizována LED diodou STEREO (Při ladění, mezi stanicemi musí LED samozřejmě zhasnout). Po připojování Ucc na vývod 7 stereodekodéru (IO2) by měl být patrný rozdíl v poslechu stereo a mono signálu a měla by zhasínat LED dioda signalizující příjem stereosignálu. Po této poslední kontrole zakápněte cívky např. tmelem, nebo voskem, aby nedošlo k rozladění přijímače.
Pro případ, že by došlo k potížím při oživování přijímače, uvádím kontrolní napětí na jednotlivých vývodech IO1 a IO2, změřená proti GND (nejnižší kmitočet, mimo stanici - šum, Ucc=3V). Závadu signalizuje pouze výrazná odchylka od níže uvedených hodnot, ne nepatrný rozdíl:
 

   Tabulka kontrolních napětí na IO1 (TDA 7088) a IO2 (TDA 7040T) 
Všechny hodnoty jsou ve voltech
TDA 7088T
2,61  01  \__/ 09  2,46
0,64 02  10  2,46
2,66 03  11  30,9
3 04  12  0,93
3 05  13  2,47
2,42 06  14  0
2,44 07  15  2,14
1,66 08  _________ 16  21,8
TDA7040T
01  \__/ 05  0,93
0,6 02  06  0,93
2,57 03  07 0,62
0,93 04  _________ 08  0,75

Výkresy plošných spojů 
 Plošný spoj a jeho osazení MONO verze 
Po kliknutí se načte formát pro tisk obrázků

 
 Plošný spoj a jeho osazení STEREO  verze 
Po kliknutí se načte formát pro tisk obrázků

 
 Plošný spoj a jeho osazení MONO  verze v SMT velikosti

 
 Plošný spoj a jeho osazení STEREO  verze v SMT velikosti
Strana spojů + její osazení Strana součástek  + její osazení

Seznam součástek pro STEREO přijímač


Rezistory v SMT verzi mají rozměr 0805, klasické mají rozteč vývodů 5mm.
Kondenzátory jsou keramické, v SMT verzi o velikosti 0805, klasické s roztečí 2,5mm.

R1 - 10k                        C1 - 82p            C14 - 470p
R2 - 5k6                        C2 - 68p            C15 - 22n
R3 - 10k                        C3 - 220p           C16 - 100n
R4 - 4k7                        C4 - 330p           C17 - 100n
R5 - 120k                       C5 - 10nF           C18 - 2x100n (220n)
R6 - trimr 100k PT6V            C6 - 10M/16V        C19 - 10n
R7 - 47k                        C7 - 100n           C20 - 10n
R8 - 47k                        C8 - 100n           C21 - 100n
R9 - 100k                       C9 - 3n3            C22 - 100n
R10 - 100k                      C10 - 180p          C23 - 100n
R11 - 270k                      C11 - 3n9
R12 - 15                        C12 - 330p
R13 - 82k                       C13 - 100n
R14 - 330
IO1 - TDA7088T
IO2 - TDA7040T
T1,T2 - BC856B SMD (BC559C)
T3,T4 - BC549C SMD (BC549C)
D1 - varikap KB105Z
LED - libovolná červená, průměr 3mm
JACK - stereofonní konektor JACK, průměr 3,5mm
Tlačítka s roztečí vývodů 5x7mm ("žabky")

Katalogové listyObjednávka stavebnic nebo jejich částí


Všechny zde uvedené varianty, i v provedení mono, buď formou stavebnice, nebo oživeného a nastaveného modulu, včetně tlačítek a konektoru JACK, si můžete objednat za ceny (s DPH):

 • stereofonní provedení SMT: 410,-Kč
 • stereofonní provedení s klasickými součástkami: 380,-Kč monofonní provedení SMT: 320,-Kč
 • pouze stereodekodér SMT: 190,-Kč
 • pouze stereodekodér s klas. součástkami: 190,-Kč

 •  
   (c) 1999 Tomáš Flajzar
  HTML by : Jan Rehak
  Hodnocení článku: 

  Komentáře

  Zdravim chcem sa informovat či máte aj presne osadenie sučiastok plošného spoja SMD stereo verzie