Jste zde

Digi Xbee – 15 milionů prodaných čipů

Digi International překonal hranici 15 milionů prodaných jednotek XBee. K tomuto jubileu firma načasovala nové vývojové a softwarové nástroje pro celý ekosystém Digi XBee. Ty uživatelům umožňují snadnější vývoj, výrobu, nasazení a správu průmyslových řešení IoT.

Digi XBee je základní kámen pro IoT s kompletním portfoliem bezdrátových modulů, bran, adaptérů, nástrojů pro správu softwaru a zařízení. Vše navrženo tak, aby poskytoval špičkovou inteligenci a urychlil vývoj bezdrátový aplikací. Digi XBee Ecosystem poskytuje kompletní vývojové prostředky pro End-to-End řešení. Nástroje Digi XBee podporují každou fázi životního cyklu IoT produktu od počátečního vývoje a testování, přes výrobu až po rozsáhlé nasazení a správu sítě.

Vývoj

Podpora programování v jazyce MicroPython

Celá rodina Digi XBee 3 nyní přichází s možností vytváření programu v jazyce MicroPython, který se používá pro jednoduché i inteligentní funkce. To umožňuje rychle přidávat inteligenci do produktů nebo eliminovat nutnost hostitelského mikrokontroléru v jednoduchých aplikacích.

Více informací o programování v MicroPythonu naleznete na: https://www.digi.com/blog/digi-xbee-cellular-supports-micropython-programmability/

Digi XBee Interface Board (XBIB-C)

Tato plně funkční vývojová deska je připravena pro rychlý vývoj. Obsahuje senzory přímo na desce, piny pro monitorování proudu, konektor Grove pro připojení stovek senzorů třetích stran a podporu režimu USB Direct Mode (Digi XBee Cellular).

Více informací o vývojové desce naleznete na: https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee-tools/digi-xbib-c-development-board

Digi XBee Daughter Board

Kompletní návrh hardwaru a softwaru, který umožňuje rychle implementovat technologii GPS k projektům Digi XBee.

Více informací naleznete na https://www.digi.com/products/models/xbib-c-gps

Digi XBee Plug-In pro PyCharm IDE

Tento softwarový plug-in zjednodušuje vývoj MicroPythonu na XBee s Integrated Development Environment (IDE). Je určen pro profesionální vývojáře. Zahrnuje zjednodušený pracovní postup programování (workflow), dokončování kódu a integrovanou podporu API, knihoven a příkladů kódu Digi XBee.

Více informací o PyCharm IDE naleznete na: https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee-tools/digi-xbee-pycharm-ide-plug-in

Výroba

Digi XBee Multi Programmer

Automatizovaný dávkový programátor a konfigurační nástroj s vysokou propustností. Tento nástroj umožňuje rychlé a automatizované programování modulů Digi XBee spolu s konfiguračními parametry a kódem v MicroPython. Je schopen souběžně programovat až šest modulů Digi XBee najednou a technik může připojit další multi programátory k programování 12 a více modulů najednou.

 Více informací naleznete na: https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee-tools/digi-xbee-multi-programmer

Nasazení aplikace do provozu

Digi XBee Network Assistant

Windows aplikace určená ke zjednodušení instalace XBee sítě, průzkumů webů a správy sítě. Asistent sítě obsahuje výkonné funkce vizualizace sítě, včetně možnosti lokalizovat zařízení na mapě či vlastním půdorysu a zobrazit kvalitu připojení v reálném čase mezi zařízeními.

Více informací naleznete na: https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee-tools/digi-xbee-network-assistant

Adaptér USB Digi XBee3

Adaptér umožňuje připojení mezi notebookem nebo jiným USB-zařízení a sítí XBee. Používá se pro urychlení vývoje, nasazení produktů do provozu, konfiguraci a diagnostiku. Podporuje sítě 2,4 GHz XBee (Zigbee, 802.15.4, DigiMesh) a je určen k použití s ​​pomocným programem Digi XBee Network Assistant nebo Digi XBee Configuration and Test Utility (XCTU). Je kompatibilní s Windows, OS a Linux.

Více informací naleznete na https://www.digi.com/products/networking/rf-adapters-modems/digi-xbee3-usb-adapter

Digi XBee Mobile App

Tento nástroj komunikuje pomocí Bluetooth a je k dispozici pro iOS a Android. Umožňuje bezpečnou a bezdrátovou konfiguraci modulů Digi XBee 3 z mobilního zařízení.

Více informací naleznete na: https://www.digi.com/products/embedded-systems/digi-xbee-tools/digi-xbee-mobile-app

Správa sítě

Digi Remote Manager

Modemy Digi XBee Cellular je možné ovládat a nastavovat pomocí Digi Remote Manager (DRM) Jedná se o komplexní aplikaci pro bezpečné monitorování a kontrolu IoT zařízení. DRM umožňuje správcům prohlížet vzdálená zařízení, provádět hromadné aktualizace, získat přístup k datům a přijímat informace o stavu sítě a zařízeních.

Více informací nalezenete na: https://www.digi.com/products/iot-platform/digi-remote-manager

Informace o celém ekosystému Digi XBee Ecosystem, včetně nové sady softwarových a vývojových nástrojů naleznete na: https://www.digi.com/pr/digi-xbee

Hodnocení článku: