Jste zde

Dokumentace

AD I2C převodník

Čas od času je potřeba přidat do nějaké aplikace s mikroporcesorem AD převodník ať už pro měření analogových veličin, napětí a podobně, nebo pro obsluhu potenciometrů. Jednou z možností je najít takový procesor, který již v sobě převodník má, nebo se musíte podívat po nějaké externí součástce. Pokud netrváte na extrémně vysoké rychlosti převodu, následující zařízení je pro vás více než vyhovující.

Koaxiální přepěťové ochrany

Koaxiální přepěťové ochrany se obvykle používají k ochraně vstupních zařízení radiotechnických

prostředků, t. j. antén, anténních konvertorů, anténních svodů a napáječů, svodů "mezifrekvenčních" a nebo

demodulovaných datových signálů. Dále se používají k ochraně páteřních počitačových sítí, TV a VIDEO rozvodů (pokud

jsou realizovány koaxiálními kabely) a vstupů individuálních TV, SAT a rozhlasových přijímačů.

Úvod do antén

Antény jsou často oblastí, které není věnována přílišná pozornost. Příliš často se návrh odbyde

triviálním "kusem drátu", v nejlepším případě délky lambda/4. Přitom kvalita antény může být kritickým parametrem

určujícím kvalitu celého zařízení.

Stránky